2023. október 2., hétfő

Élete végéig szolgálta a reábízottakat

Több százan vettek végső búcsút Miocs József atyától

A gyászoló család, rokonok, paptársak, neves közéleti személyiségek, ismerősök, a helyi és vidéki hívek jelenlétében a kúlai Szent György rk. templomban szombaton végső búcsút vettek Msgr. Miocs Józseftől, aki szerdán, életének 82. évében hunyt el.
A gyászmisét mintegy 25 paptestvér jelenlétében msgr. Németh László érsek atya celebrálta.
Fazekas Ferenc egyházmegyei kormányzó kifejtette, mi, keresztények, nem élünk reménytelenségben, mert „ha Jézus, mint ahogyan hisszük meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat, akik Jézusban hunytak el”.
− Bizonyára nem tévedünk, ha msgr. Miocs József pápai prelátus, címzetes apát, a Paulinum rektorának és igazgatójának papi életét úgy jellemezzük, mint a másokért szentelt fáradtságos, töretlen szolgálatot. Bármennyire is gyengélkedett, mindig az a szándék vezérelte, hogy szolgálja a reábízottakat. Hosszú szolgálatában soha nem helyezte előtérbe saját igényeit, kényelmét − fogalmazott az egyházmegyei kormányzó.
Szungyi Károly kúlai születésű adai esperes plébános elmondta, abban a szerencsés helyzetben volt, hogy több évtizeden keresztül jellegében, hitében, felfogásában, magatartásában lehetősége volt megismerni Miocs atyát, akit mélyen a szívébe fogadott.
− Gyakran beszélt az isteni és a bennünk lévő szeretetről, melyet mindennél fontosabbnak tartott, és melyet egész életében gyakorolt. Tudta, hogy akit szeret az ember, arra gyakran gondol, arra odafigyel és annak a jót akarja. Isten is akkor tud elárasztani békéjével, ha jobban figyelünk rá. Úgy tűnik, néhai testvérünk nagyon oda tudott figyelni Istenre, mert szeretete belengte nemcsak papi, hanem nevelői, oktatói tevékenységét is.
Szabadka Város önkormányzata nevében Kern Imre emlékeztette a jelenlévőket, hogy az atya a Paulinum egyházi alapítású iskola és kollégium meghatározó személyisége volt:
− 2008-tól Szabadka díszpolgára, egy évvel korábban a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben, tavaly pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült a vajdasági magyarság megmaradását 50 éven át segítő, oktatói-nevelői és lelkipásztori szolgálata elismeréseként.
A család nevében Miocs Kornél mondott köszönetet mindazoknak, akik ezekben a nehéz napokban részvétnyilvánításukkal igyekeztek enyhíteni a hozzátartozók fájdalmán.
Miocs József atyát a kúlai római katolikus temetőben lévő családi sírban helyezték örök nyugalomra.