2023. szeptember 26., kedd

Mikor évül el a közműtartozás?

Ne siessünk a számlák, elismervények kidobásával

Gazdasági válságok idején, inflációs időszakokban, mint amilyen a mostani is, a háztartások, különösen a többgyermekes családok jelentős része a szokásosnál is nehezebben tud gazdálkodni a havi bevételből, így gyakran előfordul, hogy elodázzák a kisebb-nagyobb adósságok törlesztését, egy-egy számla a befizetési határidő lejártával is ott hever azzal, hogy „majd a jövő hónapban”. Csakhogy a szolgáltatók nagyon gyorsan reagálnak, kikapcsolják a telefont, leválasztanak bennünket az internetről, más esetben nem kis összegű kamattal kell számolni. A különféle kommunális szolgáltatások megfizettetése alól nehezen lehet kibújni, mégis vannak, akik arra számítanak, hogy kötelezettségük talán majd idővel elévül. Kevesen tudják, hogy a havonta érkező különféle számlák esetében mennyi az elévülési idő.

A kötelmi eljárásokról szóló törvény értelmében egy év alatt évülnek el a leszállított villamos energiáért, gázért, vízért, a fűtésért, kéményseprői szolgáltatásokért és tisztaságfenntartásért járó térítések követelései, ha a leszállítás, illetőleg a szolgáltatás háztartások szükségleteire történik, továbbá a rádió- és tévéállomásoknak a rádió- és tévékészülékek használatából eredő követelései, valamint a távközlési szolgáltatók iránti tartozások.

– Az elévülés a feltüntetett fizetési határidő lejártától számított egy év múlva következik be, de egyes mobilszolgáltatók, illetve azok jogi képviselői igyekeznek az egy év lejárta után is megfizettetni szolgáltatásaikat – mondta Dejan Gavrilović, az Efektiva fogyasztóvédelmi egyesület tagja. Hozzátette azonban, a tartozás valójában csak akkor évül el, ha a szolgáltató a szóban forgó egy év alatt nem indít eljárást az adós ellen. Ha az eljárás egy éven belül megindult, akkor a fizetési kötelezettség nem tekinthető elévültnek, az adósságot törvényesen behajtják.

A fogyasztó nem köteles ugyan őrizni a beérkezett számlákat és a befizetési lapok másolatait, ám ez egy bírósági ügy esetén gondot okozhat, ezért a fogyasztóvédők azt tanácsolják, hogy ne dobjuk ki őket. „Megeshet, hogy a szolgáltató olyasmiért kér pénzt, amit egyszer már kifizettünk, de ha ezt nem tudjuk bizonyítani, akkor újból megfizettetik velünk. Ha nincs meg a befizetést igazoló szelvény, bizonyíték lehet egy áram- vagy telefonszámla is, melyen rajta van, hogy korábbról nincs tartozásunk. Legjobb tehát, ha nem sietünk a számlák, elismervények szemétbe dobásával” – tanácsolta Gavrilović.