2023. szeptember 26., kedd

Módosították a költségvetést Magyarkanizsán

Várhatóan felújítják a játszótereket a község több településén

Csütörtökön délelőtt a magyarkanizsai községi képviselő-testület megtartotta 23. ülését, melyen tizennégy napirendi pontot vitattak meg és fogadtak el egyöntetűen. Lackó Róbert, a képviselő-testület elnöke elmondta, hogy a legjelentősebb napirendi pont a község szempontjából a 2023–2025-ös időszakra vonatkozó terv, amely tartalmazza azokat a konkrét célokat, amelyeket az önkormányzat szeretne megvalósítani az elkövetkező három évben.

– Szó esett a településrendezésről, a gazdaság és a turizmus fejlesztéésről, az oktatásról és a művelődésről, a környezetvédelem, tehát mindenről, ami beletartozik az önkormányzat tevékenységébe és működésébe. Ezenkívül elfogadtunk egy rendeletet, amely Magyarkanizsa község egy részén a közvilágítás cseréjét irányozza elő a költséghatékonyság javítása érdekében. Az imént említett költségvetést és módosítást is elfogadtuk, és ez olyan lényeges projektumok megvalósításának enged teret, mint a völgyesi vasúton áthaladó aszfalt biztonságossá tétele, a magyarkanizsai egészségház működési költségeinek támogatása, valamint játszóterek kialakítása és bővítése Martonoson, Horgoson, Oromhegyesen és Magyarkanizsán, valamint a Tisza-parti medence karbantartása és a Fehér Ferenc utca aszfaltozásának befejezése. A költségvetés-módosításnak köszönhetően várhatóan Oromon elvégezhetik a járdák javítását, Tóthfaluban pedig a Művelődési Ház rekonstruálását. Rendeletjavaslatokat fogadtunk el az ivóvízellátással, a csapadék- és szennyvíz elvezetésével kapcsolatban. Kiemelném még azon határozatjavaslatot a Cnesa Oktatási Művelődési intézménnyel kapcsolatban, amely a rendezvények technikai támogatását foglalja magába, pontosabban a színpadhasználatot – mondta Lackó Róbert az ülést követően.

A képviselők elfogadták azt a rendelet is, melynek indítványozója a magyarkanizsai helyi közösség volt, és amelynek alapján a helyi közösség külső falára egy emléktábla kerül a helyi közösség napján, június 28-án, megemlékezve arról a dátumról, amikor Mária Terézia mezővárosi rangot és vásártartási jogot adományozott a városnak. Az utolsó napirendi pontok a Magyarkanizsai Kommunális Közválllat és a Horgosi Vízművek üzletviteli programmódosítása volt. Mindkét esetben az említett közvállalatok tevékenységének a hatékonyságát szeretnék növelni.