2023. október 2., hétfő
A fogyasztók védelmében tanácskoztak Zentán (Fotó: Horváth Zsolt felvétele)

Szerb-magyar fogyasztóvédelmi találkozó Zentán

Tapasztalatcsere és kiváló együttműködés a két ország között

Zentán csütörtökön először került megrendezésre a Szerbia és Magyarország közötti Fogyasztóvédelmi Találkozó, amelynek résztvevői a fogyasztók érdekképviselete terén az együttműködés lehetőségeit vitatták meg a Royal Szálloda tanácskozótermében.

Savo Vujičić, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ Végrehajtó Bizottságának elnöke, egyben a találkozó egyik szervezője napilapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a zentai volt az első alkalom, amikor az illetékes magyarországi és szerbiai minisztériumok képviselői találkoztak és tárgyaltak a fogyasztóvédelmen keresztüli együttműködés lehetőségeiről.

– E kapcsolatok kiépítésében Petrik Sándor, a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának osztályvezetője segít szervezetünknek, amelyik az összekötő szerepét vállalta fel ebben a folyamatban – nyilatkozta Savo Vujičić és hozzáfűzte, hogy helyi szinten egyrészt az oktatás terén lehet gyümölcsöző ez az együttműködés, másrészt ezzel is öregbítik Zenta hírnevét, e mellett az egyesületük számára a támogatások terén is lehet hozadéka.

A Szerbiai Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium fogyasztóvédelmi osztályát Višnja Rakić miniszterhelyettes képviselte az összejövetelen.

A miniszterhelyettes kérdésünkre elmondta, hogy a fogyasztóvédelem terén eddig is nagyon elégedettek voltak a Magyarországgal való együttműködéssel.

– A két ország kül- és belkereskedelmi minisztériumai között létezik egy bilaterális együttműködés, amely keretében négy memorandumot írtak alá. Szerbiának egy IPA ikerintézményi (IPA twinning program) pályázaton keresztül éppen a magyar kollégák voltak a partnerei, és a most véget ért programjukban sok magyarországi szakértővel működtek együtt, akik a fogyasztóvédelem terén szerzett tapasztalataikat átadták a szerb minisztérium szakértőinek és rajtunk áll, hogy ezeket alkalmazzuk-e – nyilatkozta a miniszterhelyettes.

Az összejövetelen jelen volt dr. Salgó László Péter Magyarország Igazságügyi Minisztériuma Közigazgatási Államtitkárságának államtitkára, aki a Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatrendszer kapcsán kiemelte, hogy mivel a fogyasztóvédelem terén Szerbiában is bevezették az úgynevezett békéltető rendszert, nagyon fontos az, hogy ennek kapcsán tapasztalatokat cseréljenek, másrészt pedig Magyarország az Európa Unió tagjaként így az uniós jogszabályok alapján kell, hogy eljárjon és mivel a fogyasztóvédelemre irányelvek vannak, az ezek kapcsán szerzett tapasztalatokat a magyar fél át tudja adni a szerbiai partnereinek.

Az államtitkár elmondta azt is, hogy Magyarországon a fogyasztóvédelem 2022 óta került az igazságügyi minisztérium fennhatósága alá. Az Igazságügyi Minisztérium pedig számos reformot hajtott végre ezen a téren.

– A legelső reform, amit megemlítenék, az a békéltető testületeknek a szabályozása. Itt uniós jog alapján működtetnünk kell ezt a rendszert. Ebben alapvető változtatásokat hajtunk végre, hogy regionizáljuk az eljárásokat, aminek értelmében a 200 ezer forint alatti követelések esetében kötelező lesz a békéltetés. Ez egy új módszer nálunk, aminek az a célja, hogy a bírósági eljárásokat kiváltsuk, és a fogyasztók számára egyszerűbb megoldásokat hajtsunk végre – jegyezte meg dr. Salgó László Péter, aki a fogyasztóvédelem kapcsán elmondta, hogy kiemelt alapon védelmezik a családokat, a gyermekeket és a védelemre szoruló társadalmi csoportokat, így az idősebb korosztályt is.

– Most a fogyasztóvédelem fő pillérei az árstopok. A kollégák az infláció elleni küzdelemmel foglalkoznak, illetve azzal, hogy a kereskedelmi láncok és a boltok a jogszabályokkal összhangban a fogyasztók érdekeit is betartsák – nyilatkozta az államtitkár.

Az összejövetelen a szerbiai és magyarországi tárgyalófelek üdvözlőbeszédeit követően a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ és a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület is tájékoztatta a jelenlévőket a tevékenységéről, majd egy kerekasztal beszélgetés során a szerb és a magyar fogyasztóvédelemért felelős minisztériumok, fogyasztóvédelmi hatóságok és a civil szervezetek képviselői megvitatták a fogyasztóvédelmi intézményrendszerek sajátosságait, a nemzeti fogyasztóvédelmi politikák prioritásait, külön kitérve a civil szervezetek feladataira. Végül pedig a jelenlévők értékelték a korábbi szerb és magyar fogyasztóvédelmi szervezetek által aláírt együttműködési megállapodásokat, és kezdeményezték e megállapodásoknak az új fogyasztóvédelmi stratégia prioritásai szerinti megújítását.

Nyitókép: A fogyasztók védelmében tanácskoztak Zentán (Fotó: Horváth Zsolt felvétele)