2023. szeptember 25., hétfő
Móricz Virág Kinga a Kazinczy-éremmel

Móricz Virág Kinga Kazinczy-érmes

Az újvidéki Magyar Tanszék hallgatójának sikere a Kazinczy-beszédversenyen

Pénteken ismét Esztergomban találkoztak az anyanyelv elkötelezettjei a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd verseny döntőjében, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző központjában. A felsőoktatási intézmények számára 51. alkalommal írták ki a Kárpát-medencei szintű vetélkedőt. A hallgatók nagy örömmel vettek részt a versenyen, megbecsülve a lehetőséget, hogy élőben találkozhattak és hódolhattak szenvedélyüknek.

A versenyzők és a zsűri

A versenyzők és a zsűri

Dr. Nemes Attila László oktatási dékánhelyettes Kazinczy Ferenc neologizmusaira építette megnyitó beszédét: a lélek felöltöztetése mellett a szellemi élvezetek fontosságát domborította ki. Arra biztatott, hogy annak ellenére, hogy mindig szembe jön velünk a rossz, bízzunk a nagy nyelvújító ítéletében: „ha valahol a Jó gyökeret vert, ott mindig a Szép készítette az utat."  Készséggel állítható, hogy a versenyen ez a két érték a fiataloknak köszönhetően egymással versengve sugározta a reményt.

Az idén négy országból 36 versenyző jelent meg a vetélkedőn, s a szabadon választott művek rendkívül változatos sorát mutatták be. Szerb Antal, Márai Sándor, Csáth Géza alkotásaival éppúgy találkozhattunk, mint Bárczi Géza, Grétsy László, Wacha Imre műveivel. Móricz Virág Kinga, az újvidéki Magyar tanszék mesterszakos hallgatója Kosztolányi Dezső Az az ember című írásával lépett fel, amely ironikus felhangokkal tárja fel, miképp követ bennünket szüntelenül a másik énünk.

A mindenki számára kötelezően felolvasandó szöveg Szabó T. Anna Szabó Magda emlékének szentelt írásából (Tanú vagy, nem mehetsz el) származó szemelvény volt. Ebben a szerző a fájdalmas szeretet és az értő csodálat hangján beszél a nagy elődről. A kötelező feladat felolvasása előtt a versenyzők 20 percet kaptak a szöveggel való ismerkedésre. Az ismeretlen szöveg gyors feldolgozása mindig kihívás a hallgatók számára, a készségek azonnali mozgósítását követeli meg. Móricz Virág Kinga ügyesen megbirkózott mindkét szöveggel, a tartalom értő közvetítése mellett a kiejtés technikai feltételeit is kiválóan teljesítette. Megérdemelten nyerte meg a Kazinczy-emlékérmet. (Felkészítő tanára: dr. Katona Edit.)

Móricz Virág Kinga a Kazinczy-éremmel

Móricz Virág Kinga a Kazinczy-éremmel

Dr. Bóna Judit, a zsűri elnöke köszönetet mondott az esztergomi szervezőknek, hogy ismét vállalták a házigazda szerepét. Teszik ezt annak ellenére, hogy az ukrajnai háború következményeit megérzi a nagy múltú történelmi város is, mindazonáltal a szervezők mindent megtesznek, hogy ha szerényebb költségvetéssel is, de megrendezzék a versenyt. A határon túliaknak pedig kettős áldozatvállalásra kell felkészülniük: a kitartó munka mellett a versenyzés anyagi költségeit (utazás, szállás) is vállalniuk kell. Ezt az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék folyamatosan biztosítja hallgatói számára.

A vetélkedő újra bizonyította, hogy az anyanyelv a „szétesésre gyógyszer," a nyelv hangszerén játszani pedig gyönyörűség. Csak remélni tudjuk, hogy szűkebb pátriánk diákjai a jövőben is ragaszodnak az anyanyelvhez és a versenyhez is, hisz kinek a szívét ne érintené meg a Kazinczy-emlékéremhez csatolt oklevelén szereplő indoklás: Kiemelkedően szép magyar beszédéért. Kívánjuk, hogy sokak tarsolyába belekerüljön ez a dicséret.

Nyitókép: Móricz Virág Kinga a Kazinczy-éremmel