2023. október 1., vasárnap

Petőfi-konferenciát szervez a VM4K, a Matica srpska és a budapesti Szerb Intézet

Prof. dr. Dragan Stanić, a Matica srpska elnöke által, május elején kiküldött felkérő levelek útjára indították a MOZDULJ! PETŐFI! – a Petőfi 200 vajdasági programsorozat negyedik konferenciáját, melynek címe Tradicija Šandora Petefija u srpskoj književnosti i kulturi (Petőfi Sándor tradíciója a szerb irodalomban és kultúrában). Az egynapos, kétnyelvű irodalmi tudományos konferencia a VM4K, az újvidéki Matica srpska és a budapesti Szerb Intézet közös szervezésében kerül megrendezésre 2023. november 3-án. A rendezvény helyszíne a Matica srpska konferenciaterme lesz.

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ számára rendkívül fontos lépés és nagy elismerés, valamint a vajdasági régió kulturális együttműködések fejlesztése szempontjából is igen jelentős, hogy a szerb kultúra egyik legmeghatározóbb intézményével, a Matica srpskával közösen emlékezhetnek meg Petőfiről, a költő születésének 200. évfordulója kapcsán.

Petőfi kultusza a magyar kultúrában folyamatos, erős, megkérdőjelezhetetlen. A gyerekektől a legidősebb nemzedékekig mindenki a magáénak érzi a költőt, vagy legalábbis erőteljes jellemzőit: a szabadságharcost, a szerelmest, a lázadót, a színészt, a konvenciók ellenségét. Viszont Petőfi alakja és művészete nem csak a magyar, de a környező népek kultúrájára – így a szerbre is hatással volt. Bár a szerb költők és írók Petőfi Sándor irodalmi és kulturális örökségéhez fűződő viszonya már részletesen feltárt, számos kutatás témája volt eddig is. Ahogyan az prof. dr. Dragan Stanić a résztvevők számára kiküldött felkérő levelében is írja: a Petőfi-bicentenárium kiváló alkalom arra, hogy rendszerezzük, átvizsgáljuk, korszerűsítsük ezen összefüggésekről meglévő ismereteinket, és kiegészítsük azokat újakkal, valamint a témával kapcsolatos több, mint 150 éve zajló irodalmi és kulturális párbeszéd feltáratlan aspektusait. A további elemzésre alkalmas lehetséges tematikus csomópontok közé tartozik Petőfi műveinek szerbiai fogadtatásáról szóló kritikai áttekintés (fordítások, a költőről szóló kritikai cikkek, valamint emlékiratok, levelezés); Petőfi nyelvének, stílusának és poétikájának hatása az akkori szerb költők (Zmaj, Jakšić és mások) nyelvezetére, stílusára és poétikájára; Petőfi-versfordítások összehasonlítása különböző stílusokban készült fordításokban (romantika, modern, posztmodern stb.); Petőfi motívumai és témái a szerb költészetben; jelentős szerb Petőfi-kutatók (Mladen Leskovac, Božidar Kovaček, Sava Babić és mások); Petőfi szerb nyelvű fordításának bibliográfiája-kiegészítése; Petőfi munkáinak visszhangja és megjelenése a szerb kultúrában és tágabb értelemben a szerb nyilvánosságban (pl. történelemben, politikában, művészettörténetben stb.).

A novemberi konferencián a szerb (magyarországi és szerbiai) irodalomtudósok és irodalomtörténészek rövid, szerb és magyar nyelvű előadásait hallgathatják meg a rendezvényre látogatók.

– Amint az ismeretes, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében A MOZDULJ! PETŐFI! nevet viselő vajdasági Petőfi 200 rendezvénysorozat 2023. január 1-je és 2024. március 15-e között kerül megvalósításra a VM4K szervezésében, több, mint ötven a vajdasági kulturális-, oktatási intézménnyel és művelődési egyesülettel, alapítványok általi partnerségben együttműködve. A programsorozat keretén belül már számos rendezvény valósult meg – szavalóversenyek, Petőfi-iskolák találkozója, beszélgetések, filmvetítések, két tudományos konferencia, hamarosan pedig az Újvidéki Művészeti Akadémia másodéves hallgatói elkészítik a Petőfi élete öt részletben című előadásukat, amelyet Újvidéken, Temerinben, Óbecsén, Hajdújáráson és Szabadkán is előadnak, de júliusban összesen három köztéri Petőfi-mellszobrot is felállítanak Kúlán, Törökfalun és Királyhalmán. A MOZDULJ! PETŐFI! aktuális programjairól a VM4K honlapján tájékozódhatnak – áll a VM4K ismertetőjében.