2023. október 2., hétfő
Dér Dianna felvétele

A helytörténeti kutatás népszerűsítéséért

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tavaszi tanácskozást tartott Csantavéren

Gyűjtemények és tájházak elnevezéssel szombaton tavaszi tanácskozást és közgyűlést tartott a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság és a Bácsország vajdasági honismereti szemle a csantavéri Takács Gáspár közösségi teremben. A rendezvény nagyszámú érdeklődőt vonzott, ahova Vajdaság különböző településeiről nemcsak előadók, hanem hallgatók is érkeztek. A helytörténeti tanácskozáson egyebek mellett bemutatták a Bácsország honismereti szemlét, majd a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 13. évkönyvét, amelyben mintegy 30 munka jelent meg, továbbá rövid ismertetők keretében szó esett egyebek mellett Csantavér rövid történetéről, gyűjteményekről, régi foglalkozásokról-mesterségekről, vajdasági tájházakról és a zentai hidak történetéről is. Az esemény végén pedig kiosztották a társaság elismeréseit: a Szabó József-díjat és a Kalapis Zoltán életműdíjat.

Mint azt Surányi Rolandtól, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnökétől megtudtuk, célkitűzésük mindig is a helytörténeti kutatás, valamint azok bemutatása és népszerűsítése volt.

Figyelembe kell venni, hogy ha nem volnának ilyen aktív és szenvedélyes kutatóink, már nagyon sok történet elveszett volna, sok helyi legenda és esemény feledésbe merült volna. Ezért az évkönyvünk célja az is, hogy megmentsük ezeket a történeteket és továbbadjuk az utókor számára – emelte ki az elnök.

A csantavéri Papdi Izabella bibliográfus elkészítette a társaság 12 év alatt megjelent évkönyvének leltárát, repertóriumát, aki ezért az átfogó munkájáért, kimagasló tevékenységéért és kutatómunkájáért Szabó József-díjban részesült.

Nagyon érdekel a helytörténet, különösen Csantavér helytörténete. 2014-ben megjelent egy írásom az évkönyben, és már akkor eszembe jutott, hogy össze lehetne írni az eddig megjelent írásokat, átláthatóbbá tenni, ezáltal serkenteni a további kutatásokat. Hálás vagyok, hogy megkaptam ezt a díjat – hallottuk a bibliográfustól.

A Kalapis Zoltán életműdíjat az idén mgr. Pastyik László topolyai nyugalmazott újságíró és helytörténész kapta meg a hosszú évtizedeken át tartó munkásságáért.

Már az alakuló közgyűléstől tagja vagyok a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaságnak. Úgy gondolom, hogy a helytörténészek feladata a mikroközösségek folyamatos tanulmányozása. A legkedvesebb tanulmányaim a vidék vallásosságáról, egyházi vezetőkről, kegyhelyeiről szóló munkáim. A díj nagyon jólesik, hiszen ez annak bizonyítéka, hogy elismerték a több mint tízéves munkámat. Egyszer jó volna elkészíteni ennek a vidéknek egy idegen nyelvű kiadványát is, hogy ismertebbé váljunk –mondta Pastyik László.

Nyitókép: Dér Dianna felvétele