2023. szeptember 25., hétfő
(Fotó: L. Móger Tímea)
DOROSZLÓ

A keresztényi segítségnyújtás szándékával

A doroszlói Önkéntes Tűzoltótestület a helyi Szent Imre herceg templomban tartott hálaadó, megemlékező szentmisével és koszorúzással ünnepelte meg szerdán a védőszent, Szent Flórián napját. Ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperesplébános prédikációjában hangsúlyozta a tiszteletteljes emlékezés fontosságát, továbbá Szent Flóriánnak, a keresztényi segítségnyújtás élharcosának példaadó személye révén méltatta a nagy múltú doroszlói tűzoltóság nem mindennapi érdemeit.

A szentmisét követően a testület jelen lévő tagjai tisztelegtek Szent Flórián szobra előtt, elhelyezték az emlékezés koszorúját, Verebélyi atya pedig áldást mondott.

Nyitókép: (Fotó: L. Móger Tímea)