2023. szeptember 25., hétfő

Fontos a végzős tanulók motiválása

A nyolcadikosok június 21-én, 22-én és 23-án fognak záróvizsgázni – Több, mint 4000 feladatot tartalmazó tesztgyűjtemény segíti a kisérettségire való felkészülést

A nyolcadikosok záróvizsgáját lebonyolító Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet honlapján 4200-nál több feladat található, amellyel a magyar nyelv, a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, a történelem és a földrajz tantárgyak tesztjeinek megoldásával gyakorolhatnak a végzős diákok. A tesztek megoldása után a program ellenőrzi és javítja a megoldott tesztet – mondta Vicsek Annamária, az oktatási minisztérium államtitkára, aki a nyolcadikosokat érintő fontos tudnivalókról nyilatkozott lapunknak.

– A nyolcadikosok június 21-én, 22-én és 23-án fognak záróvizsgázni. Minden fontos információ, amit a jelenlegi nyolcadikosoknak, a szüleiknek, osztályfőnökeiknek és felkészítő tanáraiknak tudniuk kell a záróvizsgáról, az oktatási minisztérium mojasrednjaskola.gov.rs portálján megtalálható. Ugyanezen a portálon találjuk meg azokat az információkat is, amelyek a következő, tehát a 2023/2024-es tanévre vonatkoznak a középiskolákba való felvételi vizsgák és a középiskolai beiratkozás vonatkozásában, hiszen ez is szorosan kapcsolódik a záróvizsgákhoz, és ugyanerre a generációra, a nyolcadikosokra vonatkozik. Az iskolák a minisztériumtól átiratként is megkapnak minden utasítást, fontos tudnivalót, és ezeket az osztályfőnökök továbbítják a szülőknek – emelte ki az államtitkár, aki a következőket is hangsúlyozta:

Vicsek Annamária (Fotó: Ótos András)

– Ami valójában sehol sincs leírva, de kifejezetten fontosnak tartom elmondani, a tanulók motiváltságával kapcsolatos. Ugyanis az elmúlt években azt tapasztaljuk, hogy a magyar tannyelvű osztályok zömében, mivel kis osztálylétszámokról van szó, csak kevéssé van verseny, igyekezet, hogy jól teljesítsenek. Ugyanis, szinte akkor is bizonyos, hogy bejutnak abba a középiskolába, ahova szeretnének, hogyha a záróvizsgán rosszul teljesítenek, vagy ha gyenge átlageredményt hoznak az általános iskolából. Így megtörténhet az is, hogy habár sikeresen letette a tanuló a felvételit valamelyik tehetséggondozóba, és mondjuk nem veszi komolyan a záróvizsgát, nem lesz neki összesen 50 pontja ahhoz, hogy négyéves középiskolába tudjon iratkozni. Egyrészt ezért fontos a magyar tannyelven tanulóknak mégis komolyan venni a záróvizsgát is, és a jó eredményért is dolgozni. Másrészt pedig kár lenne rontani azokat a statisztikai adatokat, amelyek azt mutatták meg néhány éve, hogy a magyar tannyelvű osztályokban jobb a tanulók átlagpontszáma a záróvizsgán, mint a szerb tannyelvűekben. Ez pedig a magyar tannyelvű oktatásnak a színvonalát is bizonyítja egyben. Fontos lenne ezért a szülőknek is, a tanároknak is arra buzdítani a diákokat, és abban segíteni őket a felkészülésben, hogy minél jobban teljesítsenek a kisérettségi vizsgának is becézett záróvizsgán.

Milyen információkat tartalmaz a mojasrednja.gov.rs portál?

– Ezen a portálon a szülők folyamatosan követhetik majd a nyolcadik osztályos gyermekükre vonatkozó adatokat, a záróvizsgán elért pontokat. Továbbá, bejelenthetik őket a felvételi vizsgára, meglátják, bejutott-e gyermekük a választott középiskolába, tehát a portálon valójában végig követhetik az általános iskola befejezését, és a középiskolai beiratkozás folyamatát.

Minden nyolcadikos tanuló kap egy 10 jegyű nyilvántartási számot, és a portálon a Podaci o učenicima fülön ennek a számnak a bevitelével követheti a szülő is a folyamat alakulását. A magyar nyelven induló profilokra az Obrazovni profili fülre kattintva kereshetnek rá, akár körzet, akár szak vagy iskola szerint, az oktatás nyelvének kiválasztása után.

Hogyan néz majd ki a záróvizsga pontozása? Mi alapján történik a tanulók rangsorolása?

– Az említett portálon a Dokumenta fülön érhető el a 2023/24-es tanév középiskolai beiratkozására vonatkozó szabályzat, amely meghatározza, hogy a tanulók rangsorolása a kiválasztott szakokon milyen mutatók alapján történik. Az egész folyamat meglehetősen automatizált és digitalizált, hiszen a záróvizsga kitöltése után számítógépes program javítja és pontozza le a teszteket. A pontszámok alapján szintén számítógépes program „osztja szét” a tanulókat a választott iskolákba, és a pontszámok alapján felállított rangsor szerint jutnak be az első, vagy a második választott iskolába.

Rangsoroláskor a záróvizsgán elért pontszám, az általános iskola 6-8. osztályában elért átlageredmény és a versenyeredményeket veszik figyelembe a gimnáziumok és a szakközépiskolák esetében is. Kivételt azok a művészeti és tehetséggondozó középiskolák jelentenek, ahol felvételi vizsgán elért pontszám is lényeges eleme az összpontszámnak.

A záróvizsgán legfeljebb 40 pont érhető el magyar nyelv, matematika és egy választott tantárgy (fizika, kémia, biológia, történelem vagy földrajz) tesztjén. A magyar nyelv és matematika 14-14 pontot, a választott pedig 12 pontot hozhat.

A záróvizsgán hozott pontok mellett az általános iskola 6-8. osztályának átlageredménye is hozhat legfeljebb 60 pontot, így mindösszesen 100 pontot lehet a középiskolai beiratkozáshoz összegyűjteni. Az átlageredmények alapján hozott pontok átszámítása kicsit bonyolultnak tűnhet – az osztályonkénti átlagot két tizedes számra kerekítve 4-gyel kell megszorozni – magyarázta Vicsek Annamária, majd hozzátette:

– A szabályzat azokra a tanulókra is részletesen kitér, akik külföldön fejezték be az általános iskolát, de Szerbiában szeretnének középiskolába iratkozni. Abban az esetben, ha a 6. osztályig jártak külföldön, és a két utolsó osztályt Szerbiában fejezték be, akkor a 6-os átlageredmény számítása helyett egyszerűen 20 pontot kell számolni, a 7. és 8. osztályos átlagot pedig a fent leírt módon kell hozzáadni. Ha pedig a 7-8. osztályt végezték külföldön, abban az esetben először az ENIC/NARIC Központban meg kell, hogy történjen a külföldön kapott bizonyítvány honosítása, majd ezt követően az egyébként maximálisnak meghatározott létszámon felül is beiratkozhat a tanuló a választott középiskolába. Amennyiben olyan középiskolába iratkozna, ahol felvételi vizsgát is kell tenni, akkor csak abban az esetben iratkozhat a fent említett, könnyített módon, amennyiben előzőleg letette a sikeres felvételi vizsgát is.

A versenyeredményeket hogyan veszik számításba a beiratkozásnál?

– Idén csak azok a versenyeredmények hozhatnak pontot, amelyek az oktatási minisztérium versenynaptárában szerepelnek, és amelyeket azokból a tantárgyakból ért el a tanuló, amelyek a záróvizsgán is szerepelnek (magyar nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem és földrajz). A nemzetközi versenyek esetében az első helyezés 12, a második 10, a harmadik pedig 8 pontot hoz. A köztársasági szintű versenyek esetében az első helyezettnek 6, a másodiknak 4, a harmadiknak pedig 2 pont adható, de fontos megjegyezni, hogy a köztársasági szintű versenyek esetében csak az a verseny pontozható magyar nyelvből, amelyet az Újvidéki Egyetem Hungarológia Tanszéke szervezett. A szabályzat tovább részletezi, hogy a tehetséggondozókba való beiratkozásnál mely versenyeket pontozzák, így aki oda szeretne felvételizni, nézze meg részletesen, mi hozhat plusz pontot.

Hogyan történik majd a beiratkozás a középiskolákba?

– Miután lezajlott a záróvizsga, az iskolában megtörténik a pontszámok és az átlageredmények bevitele. Ezt követően a szülők vagy a már többször említett portálon online módon, vagy pedig az általános iskolában, ahova a gyermek addig járt, írásban adhatják le az ún. kívánságlistát. A minisztérium addigra meg fogja jelentetni az indítandó középiskolai szakok végleges pályázatát, és ezekből válogatva sorolhatnak fel legfeljebb 20-at a kívánságlistán, fontossági sorrendben, ahova a diák iratkozni szeretne. A számítógépes rendszer a diákokat szétosztja a prioritások szerint, és ezt követően, ha arra a helyre jutottak be, ahova szerettek volna, beiratkozhatnak személyesen az iskolában. A második körben oda jelentkezhetnek majd be, ahol maradt hely. A magyar tannyelvű osztályokban a nyár folyamán még lesz alkalom átiratkozásra, hogy biztosak lehessünk abban, hogy minden osztályban van elegendő tanuló ahhoz, hogy szeptember elsejétől be is indulhasson az osztály.

Milyen segítséget ajánlhatunk a nyolcadikosoknak a felkészüléshez?

– Azok a tanárok, akiknek most nyolcadikosaik vannak, és a záróvizsgán szereplő tantárgyakat tanítják, felkészítő órákat tartanak a záróvizsgára az iskolában. Ezen mindenképp érdemes részt venni, hiszen a tanár plusz gyakorlóanyagot adhat a nehezebb tananyagrészekhez. Ezen felkészítők alkalmával használhatják azokat a tesztgyűjteményeket is, amelyeket a záróvizsgát lebonyolító Oktatási és Nevelési Minőségellenőrző Intézet (Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja) adott ki nyomtatottan néhány hónapja – tudtuk meg Vicsek Annamária oktatási államtitkártól.