2023. október 2., hétfő
Piros ceruza
Piros ceruza

Hibavadászat

Hogy érthető(bb) legyen! E heti hibavadászatunk alkalmával a számos körülményesen megfogalmazott mondat közül egyet választottunk ki az újságból: Jelena Tanasković mezőgazdasági miniszter, Srđan Kružević, a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója és Radivoj Debeljački, Szenttamás polgármestere kíséretében Szenttamáson megtekintette Gordana Ivić gazdaságát. A mondat példaként szolgál arra, hogy kizárólag vesszők használatával nem mindig tagolható egyértelműen, az olvasó számára könnyen követhetően. Még akkor sem, ha elhagyjuk az első (fölösleges) vesszőt. Több módon is javíthatjuk, például ha közbeékelést alkalmazunk, és a közbevetést gondolatjellel különítjük el: Jelena Tanasković mezőgazdasági miniszter – Srđan Kružević, a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója és Radivoj Debeljački, Szenttamás polgármestere kíséretében – Szenttamáson megtekintette Gordana Ivić gazdaságát. Ennél is könnyebben követhető a tartalma, ha szétválasztjuk két mondatra: Jelena Tanasković mezőgazdasági miniszter Szenttamáson megtekintette Gordana Ivić gazdaságát. A kíséretében volt Srđan Kružević, a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatója és Radivoj Debeljački, Szenttamás polgármestere.

Ki a szállító? Az eddigi tapasztalatunk az, hogy a polgárok minden helyszínen rövid idő alatt maximálisan megtöltik a tárolókat, amelyeket ezután a szeméttelepre szállítanak.

Mondatainkban gyakran határozatlan az alany, amit például a többes szám harmadik személyű állítmány fejez ki: A várost minden ünnep előtt föltakarítják. Havonta csak egyszer szállítják el a szemetet. A kifogásolt összetett mondatban azonban alanyként szerepelnek a polgárok, így az utolsó tagmondat homályos, mivel utalhat arra, hogy a polgárok el is szállítják a szemetet, illetve – nyilván ez a helyes következtetés – határozatlan alanyú lehet a zárómondat. Egyértelművé tehető, ha beiktatjuk az alanyt: …amelyeket azután a szeméttelepre szállítanak a vállalat dolgozói.

Vonzatok. Emlékeztetnek, hogy minden közlekedési rendőr egyenruhát hord, a bal mellkasnál a rendőrség jele, a jobb mellkasnál a rendőr vezetékneve és száma található, amely megfelel a hivatalos azonosító számával. A vonzatokat nem helyes fölcserélni, esetünkben a jó változat: …megfelel a hivatalos azonosító számának, illetve …megegyezik a hivatalos azonosító számával.

Vonzathibás a következő mondat is: A felszólalásokat követően egyperces néma csenddel emlékeztek meg az egybegyűltek a háborúban elhunyt gyermekekre. Megemlékezünk valakiről vagy valamiről, de emlékezünk valakire vagy valamire. Ritka kivétel is akad választékos szövegben, például emlékezzünk régiekről.

Szószaporítás. A cserkészek több busszal érkeztek Vajdaság szinte majdnem minden szegletéből. A magyar nyelv értelmező szótára szerint a szinte határozószó jelentése: kevés híján, csaknem, majdnem, nem sok hiányzik hozzá, hogy… Eszerint a majdnem minden szeglet és a szinte minden szeglet ugyanazt jelenti.

Mente, menti – külön. Az egészségügyi miniszter a morava-menti és a közép-koszovói egészségügyi intézményekben tett látogatást, írja a Tanjug.

Ez már helyesírási kérdés. A folyó partját, partvidékét jelentő mente vagy menti szót különírjuk tulajdonnévi előtagjától, tehát helyesen Morava menti. Kivételes esetben egybeírjuk, amikor kisebb tájegység neveként szerepel: Nyárádmente. A kötőjeles változat tehát egyik esetben sem helyes. Ha mégis szabályos volna, akkor viszont a helyes írásmódja minden bizonnyal Morava-menti lenne, hasonlóképp, mint a Tisza-vidéki.

Kis- vagy nagybetűs? A horgosi Asztalitenisz Klub már szép sikereket tudhat maga mögött. Ez a mondat több kérdést is fölvet. Amennyiben köznévi értelemben használjuk az asztaliteniszklubot, akkor indokolatlan a nagybetűzés, és egybeírjuk, mert bár háromszavas az összetétel, de hat szótagból áll (héttől már kötőjeleznénk). Ha a fenti elnevezést a klub hivatalos nevének tekintjük, akkor rendszerint elfogadjuk a „hivatalos”, de helyesírási szempontból hibás formát, tehát a különírást. Valószínűnek tartjuk, hogy amennyiben a település neve nem is szerepel a hivatalos elnevezésben, akkor ilyen formában említik: Asztalitenisz Klub, Horgos. A magyarban azonban melléknévi alakban előrehozzuk a településnevet, tehát a legelfogadhatóbb forma: Horgosi Asztalitenisz Klub. Szabályos helyesírással: Horgosi Asztaliteniszklub.

Egy szótagos igekötő. Gondosan előkészített, művészien kivitelezett pannókkal, retrospektív kiállítás-megnyitóval vette kezdetét csütörtök este a topolyai Művelődési Ház kiállítótermében a XXVII. találkozó.

A kiállításmegnyitó szót egybeírjuk, kötőjel nélkül. Igaz, hogy a szóösszetétel hét szótagból áll, de nem többszörös összetétel, tehát nem vonatkozik rá a szótagszámlálás szabálya. A helyesírási szabályzat szerint ugyanis az egy szótagos igekötők nem számítanak külön összetételi tagnak. Amennyiben például kiállítás-visszaállítás szerepelne a mondatban, kötőjellel kellene írnunk, mivel a vissza igekötő két szótagú. Megjegyezzük, hogy a helyesírás-ellenőrző program nagyon hasznos segítséget nyújt a szövegszerzőknek, a kiállításmegnyitó esetében viszont tévesen jelöli hibásnak a kötőjel nélküli egybeírást.

Persze az említett mondat kapcsán is fölvethetnénk ugyanazt a kérdést, amit a horgosi klub esetében megtettünk. Azt, hogy inkább a Topolyai Művelődési Ház (vagy Topolya Község Művelődési Háza) lenne-e elfogadhatóbb, bármennyire is gyakorlattá vált a művelődési házak esetében a településnév mellőzésével is a nagybetűzés.

Nyitókép: Piros ceruza