2023. október 1., vasárnap
Molnár Edvárd felvétele

Folyamatos párbeszéd és együttműködés

Msgr. Santo Gangemi, Pásztor Istvánnal, Pásztor Bálinttal és Kern Imrével is találkozott Szabadkán

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, több napra Szabadkára látogatott msgr. Santo Gangemi, Szerbia új apostoli nunciusa, szentszéki nagykövet, nem csupán azért, hogy húsvéti templomi szertartásokat tartson, hanem beszélgetéseket is folytasson Vajdaságot, és Szabadkát is, érintő kérdésekben. Msgr. Santo Gangemi ez ügyben Pásztor Istvánnal, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, dr. Pásztor Bálinttal, Szabadka város képviselő-testületének elnökével, valamint Kern Imrével, Szabadka alpolgármesterével is találkozott pénteken, a szabadkai püspökségen.

Molnár Edvárd felvétele

Molnár Edvárd felvétele

Pásztor István példaértékűnek nevezte azt, hogy msgr. Santo Gangemi beszélgetéseket kezdeményezett:

– Ez a legjobb módja annak, hogy minél reálisabban, rétegezettebben informálódjon arról az országról, amelyben szolgál. Ez elsősorban a mi érdekünk. A nuncius úrral mindkét minőségemben beszélgettünk. A tartományi parlament elnökeként elmondtam, hogy Vajdaság egy soknemzetiségű térség, amelyet mindannyian a sajátunkénak élünk meg, de a nemzetiségek megértésben és békében élnek. Egymás elfogadását gyakoroljuk minden nap és ennek része a vallási különbözőség elfogadása is. Ez nekünk katolikusoknak különösen fontos, mert ebben a vonatkozásban is számbeli kisebbségben vagyunk. Azt gondolom, hogy amit Szerbia ma ebben a tekintetben fel tud mutatni, az követendő példa és óriási érték. A VMSZ elnökeként arról beszéltem, hogy a kisebbségi politika egyik alapvető feladata az identitásmegőrzés, az identitás egyik alappillére pedig a hitbeli identitás. A vajdasági magyar közösség mintegy hetven százaléka katolikus vallású, ezért a mi számunkra, a katolikus egyházzal kiépített viszony létkérdés, a katolikus egyház működése elemien fontos, és megpróbálunk megtenni mindent annak érdekében, hogy ezen a téren előbbre haladjunk. Igaz, a nuncius úrnak ez nem elsődleges feladata, de megragadtam az alkalmat, hogy arra kérjem, amilyen gyorsan csak lehet, sor kerüljön a főpásztorok kinevezésére, mind a két egyházmegye élére, mert ez is nagyon fontos, a szabadkaiaknak is, de kiváltképp talán a nagybecskereki, a bánáti püspökség szempontjából – emelte ki Pásztor István.

Pásztor István és msgr. Santo Gangemi (Molnár Edvárd felvétele)

Pásztor István és msgr. Santo Gangemi (Molnár Edvárd felvétele)

Msgr. Santo Gangemi arról szólt, hogy a találkozások során számos lényeges részletre hívták fel a figyelmét:

– Számomra, aki nem itt élek, az ilyen jellegű beszélgetések nagyon jelentősek, hogy jobban megértsem az itteni életet, és ebben nagyszerű beszélgetőpartnerre leltem Pásztor István személyében. A szabadkai látogatás egy kiváló alkalmat adott arra is, hogy ne csak a püspökség működésébe és a város vallási életébe nyerjek betekintést, hanem a civil és a politikai szférába is. Pásztor Bálinttal és Kern Imrével a városról beszélgettünk, a többnemzetiségről és a többféle vallás jelenlétéről. Szabadkát ez jellemzi, ezért is nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak egymással harmóniában élni. Példának egy mozaikképet hozhatunk fel, amely rengeteg apró elemből áll, mindegyik mozaik másmilyen, egymáshoz illesztve viszont egy gyönyörű egészet alkotnak. Reményeim szerint az egyház és a politika a továbbiakban is tudnak majd együtt tenni a város közösségéért – hallottuk msgr. Santo Gangemitől.

Dr. Pásztor Bálint a folyamatos párbeszéd és együttműködés fontosságát hangsúlyozta:

– Szabadka egy többnemzetiségű és több vallású város, de a lakosság kétharmadát a római katolikus vallásúak teszik ki. Kern Imre alpolgármester az elnöke annak a bizottságnak, amely évi szinten a költségvetésből támogatásban részesíti a történelmi egyházakat, vallási közösségeket. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban sikerült a hívek számának arányában ennek eleget tenni. Ennek értelmében a római katolikus egyház részesült a legnagyobb támogatásban, de jelentős támogatást kapott a szerb pravoszláv egyház, a református és az evangélikus egyház, valamint a zsidó és az iszlám közösség is, amely a város területén működik. Számunkra nagyon fontos az, hogy a római katolikus egyház vezetésével folyamatos legyen a párbeszéd és az együttműködés. Az elmúlt időszakban is konkrét eredményeket tudtunk elérni, például ami a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium jogi helyzetének a rendezését, vagy a papok nyugdíj és társadalombiztosítási kérdéskörét illeti. A jövőben is szeretnénk ilyen jellegű találkozókat tartani – mondta dr. Pásztor Bálint.

Msgr. Santo Gangemi, csütörtökön, Stevan Bakićtyal, Szabadka polgármesterével is találkozott.

Nyitókép: Molnár Edvárd felvétele