2023. szeptember 27., szerda

Ahol kiváló zenészeket nevelnek

A Szabadkai Zeneiskolában szeptembertől két szak nyílik: zenei munkatárs – elméleti szak és zenei előadó – klasszikus zenei szak

Az idén 155 éves Szabadkai Zeneiskola az egyetlen zeneiskola Szerbiában, ahol magyar nyelven is tanulhatnak a tehetséges fiatalok. Az intézmény az országban egyedülálló a maga nemében, hiszen a zenei oktatás két szinten folyik: alapfokon és középiskolai szinten. Nikolić Dragana, a Szabadkai Zeneiskola igazgatója kiemelte, hogy intézményükben nagyon sok lehetőségük van a diákoknak kibontakozni, fejődni és élményeket gyűjteni, és persze minden adott arra is, hogy kiváló zenészek váljanak belőlük. Mint megtudtuk, a középfokú zenedében szeptembertől két szak nyílik: zenei munkatárs – elméleti szak és zenei előadó – klasszikus zenei szak. Egy osztályba maximum 8 tanulót vesznek fel.

A zenei munkatárs – elméleti oktatási területen a következő tárgyakból van felvételi vizsga: zeneelmélet – teszt, szolfézs – írásbeli, szolfézs – dallam- és ritmusgyakorlatok. A zenei előadó – klasszikus zenei szak területeken pedig e tantárgyak a következők: főtárgy vizsga (hangszeres előadás vagy szóló ének) és szolfézs.

A felvételi vizsga bejelentéséhez szükséges okmányok a következők: A tanuló általános iskolai év végi bizonyítványa a VI. és VII. osztályból, bizonylat, hogy az általános iskola VIII. osztályos tanulója és az általános iskolában kapott kód (amit egy bizonylaton adnak ki). A zeneiskolából: a második ciklus év végi bizonyítványai, és egy bizonylat, hogy az alapfokú zeneiskola végzős tanulója. Azonban azoknak a tanulóknak is lehetőségük van beiratkozni a középiskolába, akik nem fejezték be az alapfokú zeneiskolát, ehhez pedig egy különbözeti vizsgát kell letenniük, ugyanis ez előfeltétele a felvételi vizsgának. Az alapfokú zenei oktatás szintjének megfelelő vizsga (különbözeti vizsga) a következő tantárgyakból áll: főtárgy (hangszer, szóló- vagy népi ének), szolfézs és zeneelmélet.

Szabadkai Zeneiskola

Szabadkai Zeneiskola

A középiskolában a tanulók a szaktantárgyak mellett természetesen általános tantárgyakat is tanulnak, egyebek mellett magyar nyelvet, történelmet, két idegennyelvet, testnevelést, szociológiát, fizikát vagy matematikát. A Zeneiskola továbbá abban is különleges, hogy a diákoknak ezzel párhuzamosan lehetőségük van egy másik középiskolába is járni. Az intézmény igyekszik ebben segíteni a tanulóit, és úgy összeállítani az órarendet, hogy zökkenőmentesen folyjon az oktatás. A hangszeroktatás mellett a középiskolások tagjai az iskola különböző zenekarainak és énekkarainak mindkét oktatási szinten. A Zeneiskolában a tanév folyamán sok más mellett négy nagy zenei rendezvényt szerveznek: iskolanapi ünnepséget, újévi hangversenyt, kamarazenei estet és a végzősök év végi koncertjét. Emellett a tanulók folyamatosan bemutatják tudásukat a tanulói hangversenyeken, a nyilvános órákon, a különböző szakok nyilvános bemutatkozásain, a szólóhangversenyeken, egyes szaktanárok bemutató-hangversenyein, de fellépnek a különböző kamaraegyüttesekben, zenei együttesekben vagy kórusokban is. A tanulók és tanárok fellépései gyakoriak a város művelődési életében, valamint sikeresen együttműködnek a környező helységek zeneiskoláival határon belül és határon túl. A Szabadkai Zeneiskola tanulói minden évben sikeresen mérik össze tudásukat a köztársasági szintű zenei versenyeken, és érik el a jobbnál jobb helyezéseket.  A színvonalas és magas szintű oktatásnak köszönhetően, aki itt befejezi a középiskolát, bármelyik egyetemen tovább folytathatja tanulmányait. 

A Zeneiskola eddig már két ingyenes felkészítőt is szervezett a leendő középiskolásoknak szolfézs és zeneelmélet tantárgyakból. Az utolsó felkészítőre e hónap 29-én kerül sor. A jelentkezési lapot a következő e-mail-címre küldhetik: muzickasu@gmail.com, vagy jelezni tudják az alábbi telefonszámon 024/525–672. 

A felvételi vizsgára jelentkezők elektronikus regisztrációja április 18-tól 24-ig a következő portálon elérhető: www.mojasrednjaskola.gov.rs 

A közvetlenül jelentkezők regisztrációja a Szabadkai Zeneiskolába április 21. és 24-e között lesz 9-től 16 óráig. A középfokú zenei tanulmányok iránt érdeklődőknek a felvételi vizsgára május 19-én, 20-án és 21-én kerül sor. A felvételt nyert tanulók pedig június 28-án iratkozhatnak be.