2023. május 29., hétfő

Befejezéséhez közeledik a szövetkezeti otthon felújítása

Ülést tartott Kishegyes község képviselő-testülete

Juhász Bálint elnökletével pénteken délelőtt gördülékenyen, komolyabb viták nélkül zajlott le a kishegyesi községi képviselő-testület jelenlegi összetételben összehívott 33. ülése. A napirendi pontok formájában előterjesztett végzésjavaslatok mindegyikét ellenszavazat nélkül fogadták el. A kishegyesi helyi közösség 2022. évi munka- és pénzügyi jelentésének jóváhagyásáról is szavaztak a képviselők. Sipos Tibor, a helyi közösség titkára elmondta, hogy a múlt évre tervezett kiadások csaknem 90 százalékát sikerült megvalósítani. A legjelentősebb projektum most a helyi közösség területén a színháztermet is magába foglaló egykori szövetkezeti otthon épületének felújítása, ami utolsó fázisához ért, és hamarosan befejeződik. A bácsfeketehegyi helyi közösség munkajelentéséről Juhász Attila titkár tartott beszámolót. Elmondta, hogy a tanács határozatainak meghozatalakor a polgárok véleményét, igényeit is figyelembe veszik. A szikicsi helyi közösség munkajelentéséről és a pénzügyi jelentésről Radosav Brkljač számolt be. A vízellátással és a helyi közösség területén található utak rendezésével kapcsolatban tért ki a tervekre, és az elvégzett munkáról is beszámolt.

Kishegyes Község Szociális Központjának munkajelentését ismertetve Lana Vujović, a központ igazgatója elmondta, hogy valójában a múlt év elején fejeződött be a különválás a topolyai központtól. Korábban ugyanis egy közös községközi szociális központ látta el a feladatokat. A községben 1683 személy szerepel a nyilvántartásban mint szociális eset, és ők valamilyen támogatásban részesülnek. Tavaly 562 kérelmet adtak át, valamilyen segítséget igényelve, 72 családban pedig szociális eseteket, főleg gyerekeket részesítenek gondozásban, ellátásban. A Vöröskereszt községi szervezetének 2022. évi munkajelentéséről Fontányi Andor titkár mondott ismertetőt. Kiemelte, hogy 2022 kilenc hónapjában 180 személy kapott egytálételt, az idén a támogatásoknak, a megértő hozzáállásnak köszönhetően már 230-an részesülnek ilyen ellátásban.

Tóth Péter felvétele

Tóth Péter felvétele

A Kishegyesi Könyvtár éves munka- és pénzügyi jelentéséről, valamint az idei tervekről Csordás Katalin intézményvezető tartott rövid ismertetőt. Tavaly 820 könyvvel sikerült gyarapítani az állományt, így már megközelíti a 38 ezret a rendelkezésre álló kötetek száma. Nem kevesebb mint 148 rendezvény zajlott a könyvtár szervezésében, könyvbemutatók, műhelymunkák és egyéb tartalmak. A dolgozók emellett több szakmai továbbképzésnek is aktív résztvevői voltak.

Kishegyes Község Ifjúsági Tanácsa munkajelentésének jóváhagyásáról is végzésjavaslatot terjesztettek be elfogadásra. Dane Žmukić, a tanács elnöke ismertette a mögöttünk álló időszak tevékenységeit, Kishegyes Község Turisztikai Szervezete 2022. évi munkajelentéséről pedig Tanja Stanišić tartott beszámolót. Ebben kitért arra, hogy több kiállításon, rendezvényen képviselték a községet. Hozzátette, hogy a további célok között szerepel az idegenforgalmi kínálat bővítése, a turisztikai tartalmak megóvása, valamint a község vendéglátó kapacitásainak propagálása. A Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Községi Törzskar munkajelentésével kapcsolatban a parancsnok, Marko Lazić községi elnök mondta el, hogy szerencsére nem voltak jellemzőek a kritikus helyzetek a mögöttünk álló időszakra. A szikicsi helyi közösség vízellátását biztosító négy kút műszaki okokból egy alkalommal egyszerre állt le, de a gyors reagálásnak köszönhetően néhány óra alatt sikerült megoldani a gondokat.

Kishegyes község községi közigazgatás vezetője, Miloš Žmukić szerint jelenleg 43 állandó foglalkoztatottal és hét meghatározott időre alkalmazott munkatárssal látják el azokat a feladatokat, melyekre a törvényes előírások is kötelezik az önkormányzatokat.

Juhász Bálint, a községi képviselő-testület elnöke elmondta, hogy nagyberuházások, infrastrukturális fejlesztések zajlanak a község területén. Ez időnként kellemetlenségeket is okozhat a lakosok számára, a hosszú távú cél azonban az emberek életminőségének a javítása.

Nyitókép: Tóth Péter felvétele