2023. május 29., hétfő

Uporište mađarskih proizvođača iz Vojvodine

Savez agrarnih udruženja Vojvodine održao je svoju godišnju skupštinu u Temerinu

Zastupanje interesa proizvođača zasnovano na političkoj saradnji, koje sprovodi Savez agrarnih udruženja Vojvodine, se smatra za primer u Karpatskom basenu, rekao je Oskar Ekreš, zamenik državnog sekretara ministarstva poljoprivrede Mađarske, zadužen za međunarodne odnose, na godišnjoj generalnoj skupštini saveza vojvođanskih poljoprivrednika. On je na skupu održanom u Temerinu istakao: ovo ministarstvo Mađarske ima snažno uporište u južnom regionu, koje čvrsto štiti interese vojvođanskog agrarnog društva i podstiče poljoprivrednike na akciju.

– Podrška Mađarima preko granice i podsticanje da ostanu u domovini izuzetno je važno za mađarsku vladu. Jedan od ključnih stubova ove, pored kulturne saradnje, jeste podrška životu na selu i zadržavanju stanovništva na selu, kao i pronalaženje pravih partnera za ovu svrhu. U Vojvodini je to moguće, jer smo u Savezu agrarnih udruženja Vojvodine već dugi niz godina našli izuzetno produktivnog i snažnog partnera, koji objedinjuje lokalnu mađarsku zemljoradničku zajednicu od skoro 11.000 ljudi. Partnerstvo koje funkcioniše na paritetnoj osnovi, kao i njihov rad, poslužilo je kao osnova za jačanje organizacija poljoprivrednika Transilvanije, Podkarpatske regije, juga Slovačke, Murske regije i tromeđe Drave i Dunava, rekao je zamenik državnog sekretara ministarstva poljoprivrede Mađarske. On je dodao: to čini da mreža seoskih poljoprivrednika, koja je proširena od matice do karpatskog basena, funkcioniše još efikasnije. Ovo čini okosnicu saradnje, ali u isto vreme ima najveći uticaj na život i svakodnevne aktivnosti poljoprivrednika, a takođe se smatra izuzetnom prekretnicom sa nacionalno-političkog stanovišta. Ministarstvo poljoprivrede Mađarske smatra da je Savez agrarnih udruženja Vojvodine (SAUV) jedan od svojih primarnih i najsolidnijih partnera, istakao je Oskar Ekreš. U svom pozdravnom govoru dotakao se i činjenice da poljoprivreda trenutno pati od poteškoća u svim zemljama, uključujući Mađarsku i Srbiju, koje očigledno utiču na svakodnevni život poljoprivrednika. U takvoj situaciji još veći značaj dobijaju tako jaki i dugogodišnji savezi kao što je SAUV. Oni mogu efikasno da štite interese poljoprivrednika i da ih zastupaju pred političarima, ali i da im pruže neophodna znanja, stručnu pomoć i neophodne informacije, rekao je predstavnik ministarstva poljoprivrede Mađarske. Istovremeno je najavio i da će mađarska vlada nastaviti da podržava rad saveza i ubuduće.

Oskar Ekreš, zamenik državnog sekretara ministarstva poljoprivrede Mađarske (Fotograf: Andraš Otoš)

Oskar Ekreš, zamenik državnog sekretara ministarstva poljoprivrede Mađarske (Fotograf: Andraš Otoš)

STIMULANSI POLJOPRIVREDNOG DRUŠTVA

Mikloš Nađ, predsednik SAUV-a, takođe je potvrdio značaj doprinosa ministarstva poljoprivrede Mađarske na početku generalne skupštine saveza: sa zadovoljstvom je saopštio da je podrška za ovogodišnji rad stigla ujutru na dan sastanka. Na interesovanje štampe, predsednik saveza se dotakao planova saveza za ovu godinu: i nastavkom započetog posla mogu da predvide ozbiljne programe, naglasio je on.

– Seoski poljoprivrednici rade veoma ozbiljan posao na povezivanju na nedavno instalirani e-Agrar sistem. I tokom produženog radnog vremena bave se uređenjem elektronske registracije mađarskih poljoprivrednika na portalu koji sumira poljoprivredne aktivnosti. Istovremeno, nastavljamo i sa procenom vojvođanskih vina: želimo da i naše najmanje vinarije dovedemo u takav položaj da sa kvalitetnim vinom mogu da se pojave na tržištu i u ovoj zemlji. Naš cilj je da turisti znaju za naše vinarije i da ciljano traže njihove proizvode. Tome u prilog ide i Plan Ferenc Šams ministarstva poljoprivrede Mađarske, a uvereni smo da će vojvođanska laboratorija vina, koja je u pripremi, moći da započne rad ove godine. Pored toga, naši seoski poljoprivrednici i organizacije članice će naravno i ove godine učestvovati u organizaciji i osmišljavanju poljoprivrednih manifestacija. Sfera interesovanja u našim krajevima bila bi veoma loša bez događaja kao što su Ekspo u Bačkoj Topoli, Takmičenje u šišanju ovaca i pripremanju ovčijeg perkelta ili Danji višanja u Feketiću. Pored domaćih, organizujemo i učešće naših proizvođača na mnogim inostranim izložbama i manifestacijama. Trudimo se da pružimo i stručnu podršku našim organizacijama članicama: od 15. januara do 15. marta organizovali smo nekoliko prezentacija za njih, a kod ovih distributera predstavili su i svoje inovacije u pogledu semena, hemikalija ili drugih osnovnih alata, istakao je na sastanku aktivnosti i planove Mikloš Nađ.

Predsednik Mikloš Nađ je takođe istakao značaj podrške ministarstva poljoprivrede Mađarske (Fotograf: Andraš Otoš)

Predsednik Mikloš Nađ je takođe istakao značaj podrške ministarstva poljoprivrede Mađarske (Fotograf: Andraš Otoš)

Laslo Farkaš, potpredsednik bač-kiškunske organizacije Nacionalne agrarne komore i predsednik Društva poljoprivrednika iz Janošhalme, poželeo je dobrodošlicu predstavnicima organizacija članica koje su se pojavile na godišnjoj skupštini SAUV-a. U svom govoru dotakao se nacionalnog objedinjujućeg značaja sprovođenja programa „Hleba Mađara”, koji se u organizaciji SAUV sprovodi i na našim prostorima. Istovremeno je istakao i ekonomski značaj 80-godišnjeg bratskog odnosa Janošhalme i Temerina: u tom duhu 1997. godine Društvo poljoprivrednika Janošhalme je zaključio ugovor o saradnji sa Društvom prijatelja bašte.

ZAJEDNIČKI INTERESI OSNIVAČA I NOVIH ČLANOVA

Kao jedna od najvećih mađarskih nevladinih organizacija u regionu, Društvo prijatelja bašte Temerin bio je i osnivač Saveza agrarnih udruženja severne Vojvodine, koji je bio preteča SAUV-a, i oduvek je imao aktivnu ulogu u radu saveza, rekao je na interesovanje novinarima Robert Kovač, predsednik mesne organizacije.

– U saradnji sa savezom realizovali smo i aktivnosti seoskog gazde u Temerinu: domaći poljoprivrednici sve češće koriste ovu uslugu, a lokalni seoski gazda im je od velike pomoći u pogledu informacija potrebnih za prijavu u sistem e-Agrar. Služba je danas preuzela i organizaciju stručnih prezentacija koje je ranije organizovalo Društvo prijatelja bašte Temerina. Savez podržava i dugogodišnje, tradicionalne i popularne manifestacije naše organizacije kao što su Međunarodni festival i degustacija vina dani Vince, Takmičenje rakije Temerina, koje je podignuto na nivo Vojvodine, ili jesenji Festival tikve južne Bačke, naveo je predsednik jednog najstarijih organizacija članica.

Robert Kovač, predsednik Društva prijatelja bašte (Fotograf: Andraš Otoš)

Robert Kovač, predsednik Društva prijatelja bašte (Fotograf: Andraš Otoš)

SAUV trenutno okuplja 73 organizacija članica u Vojvodini: pored zemljoradnika, stočara i pčelara, udruženje uključuje i sve civilne organizacije čija je delatnost vezana za poljoprivredu. Krovna organizacija se stalno širi: ove godine je i Omladinska organizacija Vojvodine sa sedištem u Bačkom gradištu podnela zahtev za članstvo , saznali smo od seoskog gazde Kalmana Fehera, koji je i predsednik nedavno osnovane grupe.

– U naše udruženje su se, između ostalog, pridružili i domaći mladi proizvođači. Njihove interese možemo mnogo efikasnije zastupati ako postanemo članovi tako iskusnog i snažnog saveza kao što je SAUV. Na taj način možemo dobiti savete od stručnjaka i dobiti pristup informacijama koji bi inače bili nedostupni ili teško dostupni. Oni mogu preporučiti predavače,  koji pomažu poljoprivrednicima početnicima da se snađu u svetu prava i obaveza. Pored toga, uz pomoć udruženja, naši mladi proizvođači mogu da idu na mnoge događaje i izložbe, gde s jedne strane mogu da predstave svoje proizvode, a sa druge strane mogu da steknu iskustvo, izrazio je svoju nadu vezano za savez, predstavnik organizacije iz Bačkog gradišta.

SAUV trenutno objedinjuje 73 organizacija članica u Vojvodini (Fotograf: Andraš Otoš)

SAUV trenutno objedinjuje 73 organizacija članica u Vojvodini (Fotograf: Andraš Otoš)

Na generalnoj skupštini organizacije članice su se upoznale i sa konkursnim mogućnostima, od strane dr Viktora Molnara, direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, Roberta Otota, zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, i Balinta Juhasa, upravitelja Fondacije „Prosperitati“, ali je događaj takođe počastvovao svojim prisustvom i predsednika upravnog odbora fondacije, dr Imre Nađ. Balaž Mesaroš, načelnik Odeljenja za saradnju u Karpatskom basenu Ministarstva poljoprivrede i Klara Silvija Seker, ataše za poljoprivredu i životnu sredinu Ambasade Mađarske u Beogradu, su svojim prisustvom potvrdili značaj saradnje matice i vojvođanskih nevladinih organizacija.

Nyitókép: SAUV trenutno objedinjuje 73 organizacija članica u Vojvodini (Fotograf: Andraš Otoš)