2023. május 30., kedd

A kiemelkedő tevékenység elismerése

Négy vajdasági magyarnak adták át a magyar köztársasági elnök által adományozott kitüntetést

A Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa szervezte alkalmi rendezvényen Varjú Márta, a Magyar Szó főszerkesztője átvette a nemzeti ünnepünk alkalmából számára adományozott Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat állami kitüntetést. Juhász Gábor népzenész és újságíró, valamint Kónya-Kovács Otília újságíró ugyancsak a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át, míg Kiss János, a Szabadkai Magyar Rádió műsorvezetője a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést.

Fotó: Molnár Edvárd

Magyarország az az ország, ahol az állam és a nemzet határai nem esnek egybe, de az utóbbi évek nemzetpolitikájának köszönhetően olyan támogatási rendszerek alakultak ki és olyan magyar közösségi építkezési folyamatok kezdődtek meg, amelyek alapvetően megváltoztatták a külhoni lét lehetőségeit, emlékeztetett alkalmi beszédében Csallóközi Eszter főkonzul a palicsi Zvonko Bogdan Borászatban megtartott rendezvényen. Rámutatott, Magyarország célja, hogy a nemzeti összetartozást erősítse és segítse, hogy minden magyar a szülőföldjén teljes életet élhessen, vagyis a szülőföldön egyénként boldogulhasson és közösségként megmaradhasson.

A nemzeti összetartozást jelenti és erősíti az is, hogy mostanában a Kárpát-medence minden pontján történik kitüntetés-átadás, hangsúlyozta a főkonzul. Kiemelte, az elismerések azt is kifejezik, hogy egyetlen nemzet, egyetlen magyarság tagjai vagyunk, amely akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad, és ha minden nemzetrészében vannak olyanok – lehetőség szerint minél többen –, akik a magyarság érdekében tevékenykednek.

– A kitüntetettek bizonyítékai annak, hogy nemzetünk sorsát a tudás, a becsület és a történelmi értékeinkhez való ragaszkodás alakítja, nem pedig a véletlen, vagy a vakszerencse. Legkiválóbb honfitársaink egyéni teljesítménye, legyen az nemzetpolitikai, tudományos, művészeti, kulturális, vagy az élet bármely más területén, nem csupán az individuum, de az egész vajdasági magyarság büszkesége. Egy ilyen ünnepi pillanatban legtöbbször azt szoktuk hangsúlyozni, hogy a kitüntetés köszönetet fejez ki sok-sok év kiemelkedő tevékenységéért. Ha ezekben a pillanatokban belegondolok azoknak a személyeknek az életébe, akik hosszú éveken át szerényen dolgoztak, írtak, feltaláltak, közösséget építenek, vagy képviselnek, megfigyeltem, hogy egyikük sem egy papírért, vagy medálért tevékenykedett, hanem belülről jövő, személyes indíttatásból alkottak maradandót – fogalmazott Csallóközi Eszter.

„A JÓ HARCOT MEGHARCOLTAM”

Varjú Márta, akit „a vajdasági magyar közösség kulturális örökségének és hagyományainak megőrzése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként” tüntetett ki Novák Katalin magyar köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetéssel, köszönetet mondott a köztársasági elnöknek, Csallóközi Eszternek, a felterjesztőnek és mindazoknak, akik úgy látták, hogy munkájával kiérdemelte a rangos elismerést. Köszönetet mondott szüleinek is, „akik sajnos már nem lehetnek részesei örömének”. Rámutatott, meggyőződése, hogy „a család és a nevelés jelenti az első, és talán legfontosabb lépést afelé, hogy „megbecsüljük, megtartsuk, és tehetségünk szerint erősítsük nemzeti kultúránkat, megőrizzük hagyományainkat, mert csakis ekképpen segíthetjük a vajdasági magyar közösség megmaradását”.

– Több évtizedes újságírói, különösképp pedig főszerkesztői munkám során, mindig azt tartottam szem előtt, hogy olyan napilapot készítsünk, amely ennek a közösségnek a szolgálatában áll, nemcsak anyanyelvünk révén, hanem szellemiségében is. Örömmel és legjobb szándékkal végeztem ezt a munkát kollégáimmal együtt, hiszen nélkülük teljesíthetetlen lett volna főszerkesztői vállalásom, így viszont gyakran osztozhattunk a sikerekben. Köszönöm mindannyiuknak a kitartást és a helytállást. Megvallom, előfordultak nehéz időszakok is az elmúlt évtizedekben, amikor meg kellett harcolni azért, hogy egységes maradjon a szerkesztőség, hogy leküzdjük azokat a kísérleteket, amelyek más irányba igyekeztek terelni a lapot. Ez idegen érdek és idegen út lett volna olvasóink, így a vajdasági magyar közösség számára is. Munkámat természetesen nem kitüntetésért végeztem, de a társadalmi elismerés megerősít abban, hogy jó utat választottam. Pályafutásom vége felé talán nem hangzik nagyképűen, ha Pál apostol leveléből idézek: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam” – osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel Varjú Márta.

CSALÁDJÁBAN SZERETTE MEG A NÉPZENÉT

Juhász Gábor népzenész, újságíró, zenei szerkesztő, a Juhász Zenekar vezetője, a Juhászok Civil Szervezetének elnöke részére „a vajdasági magyar kulturális életben betöltött meghatározó szerepe, a magyar népzene gyűjtése, előadása és népszerűsítése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként” adományozta Magyarország elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést. Hatalmas megtiszteltetés számára, hogy nemzete és hazája ilyen rangos kitüntetéssel ismerte el immár több mint 20 éve végzett tevékenységét, emelte ki köszönőbeszédében Juhász Gábor. Hozzátette, a kitüntetés nemcsak neki szól, hanem azoknak a százaknak, vagy ezreknek is, akik a Kárpát–medencében és az anyaországban népzenével, néptánccal, illetve a hagyományok őrzésével és népszerűsítésével foglalkoznak. A népzenét hagyományokhoz ragaszkodó és azt tisztelő családjában szerette meg már gyermekként, ezt a szeretetet próbálja most átadni a felnövekvő generációknak, hangsúlyozta. Kifejtette, azokról sem szabad megfeledkezni, „akiktől mi kaptuk ezt az örökséget, az idősekről, a hagyományőrző közösségekről, a kiemelkedő személyiségekről, például dr. Szöllősy Vágó Lászlóról, aki engem is bevezetett ebbe a műfajba.”.

HÁLA ÉS ÖRÖM

Kónya-Kovács Otília újságírót, a Vajdasági Rádió és Televízió munkatársát, a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának délvidéki tudósítóját, a muzslyai népmeseműhely vezetőjét „a délvidéki magyar kultúra és a mesemondás hagyományának megőrzése érdekében nagy elhivatottsággal végzett tevékenysége elismeréseként” tüntették ki a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel. A hála és az öröm érzése járja át, hangsúlyozta köszönőbeszédében.

– Hálával tartozom a felterjesztőnek és az anyaországnak, hogy méltónak tartottak arra, hogy megkapjam ezt a kitüntetést. Nagy öröm, hogy nemcsak a délvidéki magyar közösség figyel ránk, hanem az anyaország is. A hála és az öröm mellett a büszkeség érzése ugyancsak jelen van. Mindig is büszkeséggel töltött el, hogy ehhez a nemzethez tartozom és magyar vagyok. Ennek szellemében teszem nap mint nap a dolgom és szolgálom kisközösségemet, valamint próbálok hírt adni a nagyközönség felé. A népmeséről sem szabad megfeledkezni, hiszen a népi bölcseleteket is próbálom továbbítani, éltetni, a népmesemondás révén. Mindezt feladatként és szolgálatként élem meg – fejtette ki Kónya-Kovács Otília.

JÓLESŐ ÉRZÉS MAGYARNAK LENNI

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott Kiss János, a Szabadkai Magyar Rádió műsorvezetője, a Pannon Rádió nyugalmazott zenei szerkesztője, műsorvezetője részére, „a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként”. Kiss János, miután kifejezte háláját a kitüntetés adományozójának, köszönetet mondott a magyar kormánynak, amiért létrehozta a szabadkai Magyar Médiaházat és segít fenntartani annak működését. A médiaháznak kifejezetten erős összekötő szerepe van a vajdasági magyarság, valamint az elvándoroltak tekintetében, hangsúlyozta. Mint hozzátette, Bodzsoni Istvánt igazgatót ugyancsak köszönet illeti, hiszen lehetővé tette, hogy nyugdíjazását követően is kapcsolatban maradjon a hallgatókkal. „Örülök annak, hogy itt és most kijelenthetem, hogy nem csak itt és most nagyon jóleső érzés magyarnak lenni” – fogalmazott Kiss János.