2023. június 2., péntek

Ismét összetűztek a Sodrosnál

Az új híd előmunkálatai keretében erdőirtás folyik a Sodrosnál, a projekttervezet állítólag 140 fatörzs eltávolítását irányozza elő. A helyszínen már hónapok óta környezet- és természetvédelmi aktivisták gyülekeznek, igyekeznek megakadályozni a favágást. A 021.rs portál arról cikkez, hogy pénteken reggel a rendőrség bekísért közülük kettőt, miután összetűzésbe kerültek velük. Előzőleg egy hölgyet is bekísértek, de nem sokkal később szabadon engedték. Az egyik aktivista azt állítja, hogy egy rendőr ököllel megütötte, egy másiknak a rendőrök állítólag ráléptek a nyakára. A tartományi környezetvédelmi titkárság közölte, hogy a favágás a terv szerint történik, és nincsenek rendellenességek. A kivágásra ítélt fákat a Tartományi Természetvédelmi Intézet és a Síksági Erdészeti és Környezetvédelmi Intézet szakembereinek a megkérdezésével jelölték ki.

A pénteki incidensre reagált a rendőrségi szakszervezet is, emlékeztetnek arra, hogy a rendőrség a jogállam erősítéséért száll síkra, és a bűnözés minden formája ellen küzd. Fő céljuk a polgárok biztonsága, felszólítja a Sodroson spontán módon összegyűlteket, hogy tartózkodjanak a rendőrök bármilyen fajta provokálásától! Ők a törvénnyel összhangban vannak ott, a közrend biztosításának érdekében. Biztonsági okokból vezényelték oda őket. A törvénnyel összhangban a rendőrségnek jogában áll feloszlatni a gyülekezést, amennyiben az veszélyezteti valakinek a személyes biztonságát. A tömeget szétzavarhatják akkor, ha veszélybe kerül valakinek a vagyona, a közerkölcs, mások jogai, de abban az esetben is, ha a gyülekezés résztvevői erőszakra, emberi vagy kisebbségek jogainak tiprására szólítanak fel, faji, nemzeti, vallási vagy másmilyen gyűlöletet szítanak. A pénteki incidens során a rendőrök felhatalmazásukkal és a törvénnyel összhangban cselekedtek, az összetűzés kiterjedésének megelőzése céljából. Tekintetbe vették azt is, hogy a gyülekezésre az ott lévők nem kaptak engedélyt. A rendőrségi szakszervezet közleményében felvetődik a kérdés, hogy a tiltakozók valóban a természet védelmében gyűltek-e össze, vagy pedig a közfigyelem és a sajtó érdeklődésének felkeltése érdekében?

Nyitókép: 021.rs