2023. június 1., csütörtök
KÚLAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Megválasztották a képviselőt, de visszalépett

A kúlai képviselő-testület 8. rendes ülésén a jelenlévők szavazattöbbséggel elfogadták a napirendi pontok módosítását és bővítését, így az előlátott 11 helyett 13 napirendi pontról vitáztak, illetve döntöttek.

Az ülés kezdetén a mandátumok megszűnése miatt két új képviselőt választottak Zindović Tamara közgazdász (az Aleksandar Vučić − Együtt mindent elérhetünk listáról), és Todorović Boris történész (a Kúlaiak és városunk Polgárok Csoportjából) személyében. Zindović Tamara jelen volt az ülésen és azonnal lemondott a mandátumról, így az alapszabály értelmében helyébe a soron következő ülésen új képviselőt választanak.

Az ülés folytatásában hosszas vita után elfogadták a városközpontra vonatkozó részletes szabályozási terv módosítását és határozat született a Helyi hulladékgazdálkodási terv kidolgozásáról Kúla község területén a 2024–2033-ig terjedő időszakra. A jelenlévők döntöttek egy önkormányzati célú ingatlan vásárlásáról, és egy ugyancsak önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladásáról.

Napirenden szerepelt továbbá a csődeljárás alatt álló Építési Intézet Közvállalat 2022. december 31-éig terjedő pénzügyi jelentése, vita tárgyát képezte az önkormányzati alapítású közvállalatok 2023-ra vonatkozó munkatervének módosítása, elfogadták azt a határozatot, amely szabályozza az utcák, terek, falvak és a lakott terület egyéb részei elnevezésének és jelölésének módját, a kúlai Kulturális Központ Igazgatóbizottságának kezdeményezésére határozat született a központ igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázat kiírásáról és lebonyolításáról, jóváhagyták a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény új alapszabályát, napirenden volt a bácskeresztúri Ruskom Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló javaslat, határozat született a község által alapított közvállalatok és intézmények igazgatóinak és a felügyelőbizottsági tagok megbízatási idejének megszűnéséről és az új vezetők és tagok kinevezéséről, az ülés végén pedig képviselői kérdések is elhangzottak.

Nyitókép: Mintegy hat órán át vitáztak a kúlai községi képviselő-testület legutóbbi ülésén