2023. június 2., péntek

Ültess fát: védd meg a búzát!

Az erdők telepítése és védelme mellett a minőségi tenyészállatok beszerzését is támogatja a mezőgazdasági titkárság

A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság folyamatosan járja a terepet, és a gazdák visszajelzéseit rendszerint beépíti a pályázati vonalaiba, így az idén nagy hangsúlyt fektet a vajdasági állattenyésztők megsegítésére, a szélsőséges időjárási körülmények következményeinek enyhítését pedig prioritásként kezeli – mondta lapunknak Ótott Róbert titkárhelyettes. Hozzátette: két olyan kiírás is nyitva áll, amelyet az említett okokból ettől az évtől kezdeményeztek. Az erdősítésre és a meglevő fás területek megvédésére 171 milliós dináros keretösszeget irányoztak elő, a minőségi tenyészállatok beszerzését viszont 150 millió dinárral támogatják.

Ótott Róbert (Fotó: Dávid Csilla)

A titkárság felmérése alapján ugyanis Vajdaságban nagy szükség van a megtermelt tej- és hústermékek minőségének javítására. Ugyanakkor a termelés hatékonyságát és a versenyképességet is növelni kell, a meglevő állattenyészetek megőrzésére pedig külön oda kell figyelni. Mindezeket figyelembe véve az idén a mezőgazdasági titkárság először írt ki pályázatot a minőségi tenyészállatok beszerzésére – tért ki az új pályázati vonal kezdeményezésének okára Ótott Róbert.

A titkárhelyettes elmondta, hogy a támogatásból marhákat és disznókat is beszerezhetnek a tenyésztők, ám egy gazdaság csak egyfajta tenyészállat vásárlására adhat át igénylést. Az üszőkre kérelmezőnként legfeljebb kétmillió dinár támogatást tud biztosítani a titkárság, süldők beszerzése esetén viszont legfeljebb egymillió dinárt igényelhet a minőségi tenyészállatokat beszerző gazda – részletezte a kiírást Ótott Róbert, és hozzátette, hogy az állattenyésztők igényléseit április 18-ig fogadják.

AZ ERDŐTÜZEK MEGELŐZÉSÉN VAN A HANGSÚLY

Jelentős eszközöket különítettek el az idén az erdők megóvására és védelmére is: erre a célra mintegy 171 millió dinárt szántak. A titkárság célja ugyanis, hogy támogassa a fásítást Vajdaságban, javítsa a meglevő erdők minőségét, valamint hogy hozzáférhetőbbé tegye és ösztönözze a facsemeték kinövelését is. Emellett az idéntől nagy hangsúlyt fektetnek a tűzvédelmi intézkedések fejlesztésére is – emelte ki az új pályázati vonalat a titkárhelyettes.

Az erdőtüzek megelőzését, illetve hatékony kezelését szolgáló eszközök beszerzését ugyanis 20 millió dinárral támogatják. Egyrészről a szélsőséges időjárás, másrészről viszont az emberi mulasztások következményeként egyre több területeinken az erdőtüz, amelyek tovább ritkítják az amúgy is gyér erdőket Vajdaságban. Mezőgazdasági szempontból is kiemelten fontos, hogy megőrizzük a fás területeket a tartományban – hangsúlyozta a titkárhelyettes. Hozzátette: a titkárság pályázatán elsősorban a tűzvédelmi eszközök beszerzésére és korszerűsítésére helyezik a hangsúlyt, de az érintettek olyan eszközök vásárlására is pályázhatnak, amelyekkel hatékonyabban el tudják végezni az erdőtüzek oltását.

A titkárhelyettes kiemelte, hogy folyamatosan támogatják a fásítást is. Az idén az új erdők telepítésére összesen 60 millió dinárt különítettek el a költségvetésből, a rossz állapotban levő fásított területek állapotának javításához viszont 21 millió dinárral járulnak hozzá. Az erdei utak kiépítésére, illetve fenntartására 40 millió dinárt szántak, a faiskolák pedig 30 millió dináros keretösszegre pályázhatnak.

A tűzvédelmi eszközök beszerzésére, az erdei utak kiépítésére, illetve a facsemeték termesztésére május 31-ig adhatják át kérelmeiket az érintettek. Az erdők telepítésére és a meglevők szanálására viszont szeptember 29-ig is fogadják a kérelmeket – tért ki a határidőkre a titkárhelyettes.

JELENLEG 13 PÁLYÁZATI VONALRA VÁRJÁK A KÉRELMEKET

A mezőgazdasági titkárság 150 millió dinárral támogatja a minőségi tenyészállatok beszerzését (Fotó: Dávid Csilla)

Pillanatnyilag a mezőgazdasági titkárság az említett kiírások mellett fogadja az igényléseket az öntözőrendszerek kiépítésére és fejlesztésére, a jégvédő hálók beszerzésére, de a gyümölcs- és szőlőtermesztők, illetve az organikus termelők befektetéseire vonatkozó kiírások is nyitva állnak. Ezekre április 18-ig pályázhatnak a gazdák, de ugyaneddig adhatják át a tűzvédelmi projektumaikat az önkéntes tűzoltó-egyesületek is.

Korábban arról is beszámoltunk már, hogy a vajdasági önkormányzatok április 11-ig pályázhatnak a dűlőutak rendezésére. Továbbra is nyitva állnak azok a kiírások, amelyekkel a fóliasátras termelőket, a méhészeket és a fiatal gazdákat segítik. Ők április 7-ig kérelmezhetik a vissza nem térítendő támogatásokat, de ugyanilyen határidővel várják a mezőgazdasági középiskolák és felsőoktatási intézmények kérelmeit is.

A gazdák a közeljövőben számíthatnak még a kapcsolható eszközök beszerzésére vonatkozó kiírásra, az állattartók is várhatnak még új pályázatot, de az idén sem feledkeznek meg a borászokról és a pálinkakészítőkről – erősítette meg Ótott Róbert. Kiemelte: az idén is hozzájárulnak a civil szervezetek rendezvényeinek megszervezéséhez, és az önkormányzatok is számíthatnak további kiírásokra.