2023. június 9., péntek

Hatmilliárd dinár infrastrukturális beruházásokra

Tartományi támogatás önkormányzatoknak

A tartományi kormány az idén mintegy 6 milliárd dinárral segíti a vajdasági önkormányzatok infrastrukturális beruházásait. A kormány épületének dísztermében tegnap Igor Mirović tartományi kormányfő 36 helyi önkormányzat képviselőinek nyújtotta át a támogatási szerződéseket a projektumok finanszírozására és társfinanszírozására.

– A tartományi kormány a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságon keresztül az idén is kiírta pályázatait a helyi önkormányzatok számára. Közösen jelentős beruházásokat valósítunk meg Vajdaság területén. Ezzel mindenképpen hozzájárulunk a gazdasági növekedéshez és a vajdasági lakosok életszínvonalának javításához – fogalmazott Mirović.

Rámutatott arra, hogy a közlekedési infrastruktúra területén új beruházási ciklus kezdődik 26 város és község területén.

Harminchat helyi önkormányzat képviselője írta alá a támogatási szerződéseket (Fotó: Ótos András)

– A tartományi kormány a vajdasági utak és bicikliutak kiépítésére és felújítására 3,2 milliárd dinárt fordít. Szabadka mellett, amelynek területén 18 utcát újítanak fel, folytatódik Monostorszeg és Bácskertes összekötő útszkaszának kiépítése is. A tartomány ezenkívül támogatja a híd megépítését Csókán, valamint a közlekedési infrastruktúra felújítását többek között Pancsován, Apatinban, Rumán, Törökbecsén, Bácson, Beocsinban, Temerinben, Zentán, Titelen, Versecen és Petrőcön. A vízgazdálkodás területén négy projektum kapott támogatást, 325,4 millió értékben. Ezenkívül 719,4 millió dinárt fordítunk a szennyvíztisztító rendszer kiépítésére és felújítására Pancsován, Nagykikindán, valamint Magyarkanizsa és Kishegyes községekben. A sportprojektumokra 508,4 millió dinárt irányozott elő a tartomány – fejtette ki Mirović.

Bilicki Zoltán, Ada község polgármestere elmondta, az önkormányzat sikeresen pályázott a Tartomány Nagyberuházási Igazgatóságnál.

Bilicki Zoltán (Fotó: Dancsó Áron)

– Kétszázötvenmillió dinár támogatást kaptunk egy úgynevezett vízgyár kiépítésére, amellyel az a célunk, hogy iható ivóvízzel lássuk el a háztartásainkat. Ada község sokat tesz a turizmus fejlesztése érdekében, de a kommunális infrastruktúránkat is állandóan korszerűsítjük. Moholon most fejeztük be a kultúrotthon építését, illetve nem régen avattuk fel a megújult adai sportcsarnokot, s átadtuk az atlétikapályát is. Tehát folyamatosan próbáljuk fejleszteni a község infrastruktúráját – közölte Bilicki Zoltán.

Szatmári Adrián, Topolya polgármestere elmondta, a község önkormányzata 170 millió dinár értékű támogatási szerződést írt alá a Tartományi Nagyberuházási igazgatósággal a fedett medence munkálatainak befejezésére.

– Ennek a projektumnak a finanszírozása tavaly kezdődött meg, akkor 80 millió dinár értékű szerződést írtunk alá a Tartományi Nagyberuházási Igazgatósággal. A szerződésnek a témája az épület külső terének rendezése volt, valamint egy parkolónak a kiépítése. A mostani támogatásnak köszönhetően folytatódhatnak ezek a munkálatok. Bízom abban, hogy az együttműködés a tartománnyal jövőre is sikeres lesz, és közös erővel befejezzük a prokektumot – fogalmazott Szatmári Adrián.