2023. június 9., péntek

Čovek za primer, „kvasac društva”

Komemoracija na grobu Ernea Lanjija povodom 100-te godišnjice njegove smrti u Subotici

U petak se navršilo tačno 100 godina od smrti Ernea Lanjija, nastavnika, kompozitora, direktora subotičke muzičke škole, dirigenta Katedrale „Svete Tereze avilske”, vođe pevačkog hora zanatlija, osnivača Subotičkog gradskog orkestra i Subotičke filharmonije. Povodom godišnjice, Kulturno-umetničko društvo zanatlija „Lanji Erne” održao je komemoraciju sa polaganjem venaca na groblju na Bajšanskom putu, na grobu Erna Lanjija. Sa okupljenima su svoje misli podelili dr Balint Pastor, predsednik skupštine grada Subotice, i Rihard Huđik, član Izvršnog odbora Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine zadužen za pitanja kulture.

Kako smo od dr Balinta Pastora mogli čuti, Erne Lanji nije samo bio stvaralac procvata našeg muzičkog života, već i jedan od najistaknutijih ličnosti u istoriji našeg grada, koji je ostavio trajan trag:

Sa poštovanjem su obeležili 100. godišnjicu od smrti ovog velikana (Fotograf: Edvard Molnar)

Sa poštovanjem su obeležili 100. godišnjicu od smrti ovog velikana (Fotograf: Edvard Molnar)

- Ernea Lanjija i danas pamte, i to ne samo mi koji stojimo pred njenim grobom, već mnogi. I pored toga što nije rođen u našem gradu, poslednjih šesnaest godina života proživeo je u ovom gradu, ali je za ovaj grad učinio toliko ne samo u procvatu muzičkog života, već i u drugim aspektima, da se mora se pomenuti među najvećima. To mnogo znači, jer grad ima bogatu istoriju.

– Kada se 1907. godine ovde nastanio Erne Lanji, Gradska kuća još nije bila izgrađena. Sledeće, 1908. godine je gradonačelnik, dr Karolj Biro dao ju je izgraditi, ali sinagoga u Subotici je tad već postojala pet godina. Na nagovor Geze Čat, Erne Lanji je prihvatio mesto direktora muzičke škole, a njegova ćerka je bila ljubav iz detinjstva Deže Kostolanjija. Sve ovo znamo uglavnom iz istraživanja profesora Tibora Pekara, koji zaslužuje zahvalnost za temeljan rad. Već iz ovoga možemo zaključiti koliko je Erne Lanji značio gradu. Njegovo poštovanje je bilo toliko veliko čak i tokom njegovog života da je, kada je umro, dnevni list iz Pešte „Pešti naplo” takođe izvestio o njegovoj sahrani. Čini se nezamislivim, ali po navodima dvadeset hiljada ljudi je prisustvovalo njegovoj sahrani. A ono što „Pešti naplo” naglašava jeste, da su, kada je pogrebna povorka prošla kroz grad, trgovci i zanatlije, bez obzira na nacionalnost, stajali ispred svojih radnji i spustili roletne u znak poštovanja. Sve se to dogodilo tri godine posle Trianona, kada odnosi među narodima nisu bili kao danas. Subotica pamti i pamtiće Erne Lanjija i u budućnosti, istakao je dr Balint Pastor.

Pored širokih aktivnosti Ernea Laniija, Rihard Huđik je takođe skrenuo pažnju na njegove odlične veštine kulturnog organizatora:

- Erne Lanji ima veliki kult u ovom gradu, u koji je došao 1885. godine i prvo radio kao pozorišni dirigent. Ovo nije bilo tako uspešno, pa se on odselio i vratio se 1907. godine, tad već sa odličnim organizacionim sposobnostima i velikim iskustvom. Postao je i direktor subotičke muzičke škole i dirigent Katedrale „Svete Tereze avilske”. Erno Lanji je bio „kvasac društva” koji je znao da okupi ljude oko sebe. Kao rukovodilac ustanove uspeo je da reformiše muzičku školu, a u proleće 1914. ova obrazovna ustanova dobija zgradu u današnjoj Štrosmajerovoj ulici, i to je takođe rezultat njegovog rada i truda. Istovremeno je jačao i razvijao gradski horski pokret. Pre ovoga, u muzičkoj školi je studiralo oko stotinak učenika, a kao rezultat njegovog uticaja, entuzijazam u zajednici je postao toliki da se upisalo tri stotine učenika, Erne Lanji je imao tu kohezivnu snagu, imao u sebi taj „društveni kvasac”. Njegov kult i sećanje na njega ne samo da treba čuvati, već učeći iz njegovog primera, treba nastojati da to činimo i u narednom periodu, čuli smo od Riharda Huđika.

„Régi nóta, híres nóta” (Stara nota, poznata nota), ovu Lanjijevu pesmu izvela je Melinda Muhi (Fotograf: Edvard Molnar)

„Régi nóta, híres nóta” (Stara nota, poznata nota), ovu Lanjijevu pesmu izvela je Melinda Muhi (Fotograf: Edvard Molnar)

Okupljene je pozdravila i Katalin Mihalji, predsednica Kulturno-umetničkog društva zanatlija „Lanji Erne”, a Melinda Muhi, vođa sekcije narodnog pevanja „Veronika” udruženja, izvela je kompoziciju Erna Lanjija pod nazivom „Regi nota, hireš nota” (Stara nota, poznata nota). Kako smo saznali od Katalin Mihalji, Erne Lanji je ovom pesmom ispraćen na njegov poslednji počinak pre sto godina.

Na komemoraciji su vence položili dr Balint Pastor, u ime opštine Subotica, Rihard Huđik, u ime nacionalnog saveta, Aron Šutuš, u ime Kulturnog društva vojvođanskih Mađara, kao i predstavnici Muzičke škole u Subotici i KUDZ „Lanji Erne”.

Spomen cveće su položili i učenici subotičke Muzičke škole (Fotograf: Edvard Molnar)

Spomen cveće su položili i učenici subotičke Muzičke škole (Fotograf: Edvard Molnar)

U nedelju će povodom sećanja na Ernea Lanjija biti upriličena manifestacija u 17 časova u sedištu KUDZ „Erne Lanji” (ulica Jožef Atile br. 32, Subotica). Na manifestaciji će nastupiti profesionalni muzički pisac Tibor Pekar, članovi Društva klasične muzike „Hang”, sekcija narodnog pevanja „Veronika” i recitatorka Aranka Miklenovič.

Nyitókép: Dr Balint Pastor i Rihard Huđik su u svome govoru ukazali na značaj jedne od ključnih ličnosti u istoriji Subotice (Fotograf: Edvard Molnar)