2023. május 29., hétfő

Az üzenet ma is élénken hat

Az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a Palics Magyar Művelődési Egyesületben

Alkalmi műsorral emlékeztek meg szombaton a Palics Magyar Művelődési Egyesületben az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az egybegyűlteket Kabók Erika, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja köszöntötte.

– Március 15-e a magyar nemzet egyik legszebb ünnepe, a nemzeti öntudat, az összefogás, a feltétel nélküli hazaszeretet és a szabadságvágy jelképe. Igaz, a forradalom elbukott, de az üzenet, ami 175 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, ma is élénken hat. Nem csak csodáljuk a márciusi ifjakat, és mindazokat, akik részt vettek a forradalomban és szabadságharcban, de példaképeink is. Ösztönző erő az ő magatartásuk, hazaszeretetük, hogy mi ma más körülmények között ugyan, de tartsuk meg nemzeti identitásunkat, küzdjünk a szebb és jobb életért úgy, hogy figyelünk a nemzeti értékeinkre, az ősök által ránk hagyományozott szellemi és tárgyi kincsekre – fejtette ki Kabók Erika, aki a forradalom és szabadságharc délvidéki vonatkozásairól, a kaponyai és a hegyesi csatáról, az emlékhelyekről, továbbá Petőfi Sándorról és a VM4K nagyszabású Mozdulj! Petőfi! eseménysorozatáról is szót ejtett.

– Március 15-e mindig is sokat jelentett a délvidékieknek, mindegy, hogy nyilvánosan, közösen ünnepeltük-e vagy sem, a szívekben, lelkekben élt a szabadságharc emléke. Gondoljunk csak Kosztolányi Dezsőre, aki azt mondta tanárának, hogy ő március 15-én soha sem fog iskolába menni. Ezért magaviseletből „kevésbé szabályszerű” értékelést kapott – hallottuk Kabók Erikától, aki végül az új feladatokra is kitért.

– A múlt év a választások éve volt, az idei és az ezt követők a munkáé. A legfontosabb feladatunk megőrizni felépített intézményrendszerünket, a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy itthon tartsuk a fiatalokat és visszacsalogassuk a már kivándoroltakat. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács ezen munkálkodik úgy, hogy az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat terén megoldja a felmerülő problémákat, s mivel az új összetételű MNT részére a 2023-as esztendő a stratégiák éve, meghozza azokat a fontos döntéseket, amelyek mentén a következő négy évben tevékenykedik majd. A hajtókánkon, a szívünk felett lévő kokárda büszkévé tesz minket. A 175 évvel ezelőtt lezajlott szabadságharc és forradalom hőseinek egységéből, hazaszeretetéből és bátor kiállásából meríthetünk erőt, hogy a ma kihívásainak megfeleljünk, a felmerülő nehézségeket pedig legyőzzük – mondta Kabók Erika.

Az eseményen jelen volt Ferhan Alida, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, Dobó István, a VMSZ tartományi képviselője, Dudás Károly, a VMMSZ tiszteletbeli elnöke, valamint Dobó Márta, a palicsi helyi közösség tanácsának elnöke, a Palics–Ludas Közvállalat igazgatója is.

Az ünnepi műsorban az egyesület szakosztályai mellett felléptek a hajdújárási Lifka Sándor és a ludasi Ludas Matyi Művelődési Egyesületek tagjai, valamint Mák Attila zenész.

Nyitókép: A rendezvényen Kabók Erika köszöntötte a közönséget (Fotó: Molnár Edvárd felvétele)