2023. június 10., szombat
SZABADKA KÖZKERESZTJEI (31.)

A Zentai úti temető közkeresztjei

Szabadka köztéri szobrait, valamint szökőkútjait, csobogóit, emléktábláit és emlékjeleit bemutató sorozatunk után egy új sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka köztéri keresztjeit mutatjuk be. Ezek a szakrális emlékművek, amelyeket kőbe vésett szövegekkel láttak el, szintén sokat elárulnak városunk múltjáról, elődeink életéről. Legfőképpen pedig a többfelekezetű Szabadka hitéletének krónikásai eme objektumok. Így érdemes a köztéri keresztek történetével is megismerkedni.
A város hívei nemcsak az utak mentén, köztereken állítottak fel kereszteket, hanem a városi köztemetőkben is. A Zentai úti temetőben is több közkeresztet találunk a sírok között. A temetőt 1777-ben nyitotta meg a város, de nem a mai helyén. A Zentai út és Bajnát utca kereszteződésénél 1831-ben létesült sírkert, és már a nyitást követő évben felállításra került az első közkereszt, amelyet 1910-ben és 1928-ban újabbak követtek.
A Zentai út melletti temetőt 1777. március 17-én nyitották meg a szegedi szőlők délnyugati szélén, a Halászkapunál, a városból kivezető, keletnek tartó út közelében. Az alapításkor e temető a város I. köre lakóinak volt a temetkezési helye. Katolikus és görögkeleti hívők egyaránt temetkeztek ide. E temetőben emeltetett Vojnits Hajdu Imre egy fából készült közkeresztet, hozzátartozóinak sírja közelében. A városi tanács 1828-ban hozott határozata értelmében azonban 1831-ben itt beszüntették a temetkezést, és egy új helyen, az akkori Alsó-sánc utca és a Zentai út kereszteződésében nyitottak új temetőt, vagyis a ma is használatos temető helyén. Ekkor a sírkertnek még egyetlen bejárata volt, a mostani északi Zentai úti bejárat. Vojnits Hajdu Imre keresztjét nem hozták át az új temetőbe, hanem a nyitást követő évben, 1832-ben Vojnits Hajdú Imre gyermekei a temető közepén lévő dombon, ahova az első halottakat is temetették, egy új fakeresztet állítottak fel.
1910-ben a ravatalozó közelében, a főút mentén Luka Vujković Cviin és felesége, Mara Dulić állíttatott fel közkeresztet Az emlékmű betonalapon áll, gránitból készült. Rajta INRI-tábla, corpus és Mária-dombormű látható. A talapzatának nyugati oldalán horvát nyelvű feliraton olvasható a keresztállítók neve és a keresztállítás dátuma. Luka Vujković Cviin hetvenhárom évesen, 1911. december 12-én hunyt el. Síremléke az általa emeltetett közkereszt mellett található.
1928-ban a bajnát utcai bejárattól vezető út keleti oldalán, a bejárattól mintegy negyven méterre a Sudarević házaspár, Pere és Jela Stantić állíttatott fel gránitból készült közkeresztet. Ezen szintén INRI-tábla, corpus és Mária-dombormű látható. Pere Sudarević hatvanévesen, 1928. október 3-án, míg Jela Stantić nyolcvannégy évesen, 1956. március 7-én hunyt el. Mindkettejük síremléke az általuk emeltetett kereszt mellett található.