2023. május 29., hétfő

E-Agrar a küszöbön

Padén a mezőgazdasági pályázati lehetőségekről tartottak lakossági fórumot – Március elején jelennek meg a pályázati kiírások

Kedden este Padén megtelt mezőgazdasági termelőkkel a Kolping-ház közösségi terme, ahol a földműveléssel foglalkozó helybeli és környékbeli gazdákat a meghívott szakemberek tájékoztatták a küszöbönálló e-Agrar online nyilvántartás bevezetésének első lépéseiről és azokról a pályázati lehetőségekről, amelyekkel a termelők korszerűsíthetik, bővíthetik gazdaságukat.

A fórum szervezői nevében Ripcó Krisztián juhtenyésztéssel foglalkozó helybeli fiatal gazda üdvözölte az egybegyűlteket, aki elmondta, hogy a tavalyi nehéz, aszályos év után a termelők többet remélnek az idei évtől, a március elején megjelenő tartományi pályázati lehetőségektől, és hogy végre kifizeti az állam az elmaradt mezőgazdasági támogatásokat.

Újvári Zsombor, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője elmondta, hogy a VMSZ az elmúlt években kiemelten kezelte a mezőgazdaságot Vajdaságban, hogy a magyar gazdák is tudjanak fejlődni, megfelelni a kor kihívásainak. Kiemelte a nagy sikerű Prosperitati-támogatásokat, a falugazdász-szolgálat bevezetését és a mezőgazdasági minisztériumban való érdekképviseletet.

A tartományi mezőgazdasági titkárság idei pályázati lehetőségeit Ótott Róbert titkárhelyettes ismertette:

– A vajdasági gazdák eszközbeszerzését idén is hatékonyan tudjuk támogatni, összesen 10,2 milliárd dinár áll a tartományi titkárság rendelkezésére. A korábbi évek pályázatai megmaradnak, és újdonságok is lesznek idén. Általában eszközbeszerzést támogat a titkárság, és előszámlával is pályázhatnak a gazdák, nem kell előre megvenni a gépeket, a felszerelést stb. Az öntözőrendszerek beszerzését 370 millió dinárral támogatjuk, a felszerelés árának 60–70 százalékát fizeti vissza a titkárság. Minden évben van támogatási lehetőség a gyümölcstermesztők számára jégvédő hálók, kerítés stb. beszerzésére. E téren újdonság, hogy kistraktor beszerzésére is pályázhatnak a gyümölcs- és szőlőtermelők. Az állattartók számára a korábbi évek támogatási formái mellett újdonság a tenyészállatok beszerzésének a támogatása, fejősteheneket vagy húsmarhákat vásárolhatnak a jószágtenyésztők pályázat útján, a kiadások 70 százalékát állja a titkárság. A jószágtenyésztés fejlesztésére szánt pályázati összeg 150 millió dinár. Hús- és tejfeldolgozó kisüzemek is pályázhatnak felszerelésre. Kapcsolható eszközökre 242 millió dináros pályázati keret áll rendelkezésre. A méhészek is pályázhatnak felszerelés beszerzésére, erre a célra 35 millió dinár áll rendelkezésre – mondta egyebek között Ótott Róbert. A tartományi titkárság pályázati felhívása március 10-e táján elérhető lesz a titkárság honlapján, és egy hónapig pályázhatnak a gazdák.

A fiatal gazdákat kiemelten támogatja a titkárság, a 40 évnél nem idősebb gazdák 1,5 millió dinárig kérhetnek támogatást, aminek a 90 százalékát nem kell visszafizetni.

– A Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alapnál továbbra is mindössze 1 százalékos kamat mellett igényelhetnek hitelt a gazdák, ami a 10 százalékot meghaladó bankhitelekhez képest rendkívül kedvező. Érdemes felvenni a hitelt, ebből a pénzből megvásárolhatják a gazdák a titkárság pályázatán nyert gépeket, berendezéseseket, és amikor a titkárság visszafizeti az összeg 70 százalékát, abból már nagyrészt törleszthető az alaptól felvett hitel. A mezőgazdasági termelők élénken érdeklődnek az idén bevezetésre kerülő, internetes ügyintézést lehetővé tevő e-Agrar nyilvántartás iránt. Kötelező-e, szükség van-e rá? Az első lépésben a mezőgazdasági minisztérium honlapján április 1-jéig be kell regisztrálni a gazdaságokat, utána pedig még marad idő, hogy a gazdákat felkészítsük az e-Agrar rendszerbe való bekapcsolódásra. Egyelőre a gazdáknak még csak a fele jelentkezett be, de van idő, és a falugazdászok és a mezőgazdasági szakszolgálatok segítségével nem lesz gond a termelők nyilvántartásba vételével – mondta Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatója.

A lakossági fórumon jelen volt még Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke, Balázs Ferenc és Törtei János, a csókai községi tanács tagjai, Kormányos László tartományi sporttitkárhelyettes és Jaksa Róbert községi képviselő.

Nyitókép: A padéi lakossági fórum részvevői (Fotó: Gergely József)