2023. május 29., hétfő

Naperőmű építését tervezik Egyházaskér határában

Határozat a taxis személyszállításról Csókán – Új igazgatója van a szociális központnak

A csókai képviselő-testület 26. ülésén határozat született egy naperőmű kiépítéséről Egyházaskér kataszteri községben. A döntést a csókai községi tanács javaslatára hozta meg a testület egy belgrádi székhelyű vállalat kezdeményezése alapján. Az elképzelés szerint a tervezett beruházás egy 100 hektárnyi nagyságú területen valósulna meg, amely az egyházaskéri kataszteri község legkeletibb részén, a szerb–román határ közelében helyezkedik el. A beruházó egy 90 megawatt kapacitású naperőmű kiépítését kívánja megvalósítani, amelynek működése nem járna semmiféle melléktermék kibocsátásával. Az erőmű a napsugárzás energiáját fogja átalakítani felhasználható energiává, azaz elektromos árammá. Teljes mértékben környezetkímélően működne a megújuló energiaforrást kihasználó létesítmény. A beruházást finanszírozó belgrádi cég megbízása alapján a részletes rendezési terv kidolgozását egy újvidéki, erre szakosodott cég fogja kidolgozni.

Amint azt Oláj Tibor, a képviselő-testület elnöke elmondta: – Az ülésen meghoztuk a Csóka község területén való taxis személyszállításról szóló határozatot. A taxis személyszállítást szabályozó hatályos községi rendelet még 2006-ban született. Erre való tekintettel szükségessé vált olyan új községi jogszabály meghozatala, amely az önkormányzat területén folytatott taxis személyszállítást a hatályban levő vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően szabályozza, amelynek 2018 végén történt módosítása legnagyobbrészt a taxis személyszállítást érintette. Az elfogadott határozat részletesen szabályozza a Csóka község területén folytatható taxis személyszállítás feltételeit, a taxivezető munkavégzésének módját, a taxiállomásokat, valamint az e tevékenység gyakorlását érintő egyéb kérdéseket. A taxis személyszállítás a közigazgatási hivatal illetékes szerve által a taxijárművek engedélyezett számához illeszkedő végzés alapján gyakorolható. A taxis személyszállítás optimális szervezését a község ötéves tervidőszakra szóló programban fogja szabályozni, amelyet a községi tanács hoz meg – ismertette a testület elnöke, és hozzátette:

– A képviselő-testület Tošić Vinka közgazdászt saját kérésére nyugdíjba vonulás miatt fölmentette a Csókai Szociális Központ megbízott igazgatója tisztségéből. Ezt megelőzően az intézmény igazgatóbizottsága az előírásokkal összhangban kiírta és lebonyolította az igazgató megválasztására irányuló pályázatot, kiválasztotta az igazgatójelöltet, és az igazgató kinevezésére tett javaslatát megküldte a képviselő-testületnek. Az illetékes tartományi titkárság is jóváhagyta a jelölt igazgatóvá való kinevezését. Ennek értelmében a képviselő-testület Ardala Tamara tiszaszentmiklósi okleveles jogászt négy évre a szociális központ igazgatójává nevezte ki. Az újonnan kinevezett igazgatónő a kinevezése előtt a közigazgatási hivatal vezetője volt – mondta Oláj Tibor.

Nyitókép: Egyházaskér határában naperőmű építését tervezi egy belgrádi cég