2023. május 29., hétfő

Naperőmű építését tervezik Egyházaskér határában

Határozat a taxis személyszállításról Csókán – Új igazgatója van a szociális központnak

A csókai képviselő-testület 26. ülésén határozat született egy naperőmű kiépítéséről Egyházaskér kataszteri községben. A döntést a csókai községi tanács javaslatára hozta meg a testület egy belgrádi székhelyű vállalat kezdeményezése alapján. Az elképzelés szerint a tervezett beruházás egy 100 hektárnyi nagyságú területen valósulna meg, amely az egyházaskéri kataszteri község legkeletibb részén, a szerb–román határ közelében helyezkedik el. A beruházó egy 90 megawatt kapacitású naperőmű kiépítését kívánja megvalósítani, amelynek működése nem járna semmiféle melléktermék kibocsájtásával. Az erőmű a napsugárzás energiáját fogja átalakítani felhasználható energiává, azaz elektromos árammá. Teljes mértékben környezetkímélően működne a megújuló energiaforrást kihasználó létesítmény. A beruházást pénzelő belgrádi cég megbízása alapján a részletes rendezési terv kidolgozását egy újvidéki, erre szakosodott cég fogja kidolgozni.

Egyházaskér határában naperőmű építését tervezi egy belgrádi cég (a szerző felvétele)

Egyházaskér határában naperőmű építését tervezi egy belgrádi cég (a szerző felvétele)

Oláj Tibor, a kkt elnöke elmondta: Az ülésen meghoztuk a Csóka község területén folyó taxis személyszállításról szóló határozatot. A taxis személyszállítást szabályozó hatályos községi rendelet még 2006-ban született. Erre való tekintettel szükségessé vált olyan új községi jogszabály meghozatala, amely az önkormányzat területén folytatott taxis személyszállítást a hatályban levő vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően szabályozza, amelynek 2018 végén történt módosítása legnagyobbrészt a taxis személyszállítást érintette. Az elfogadott határozat részletesen szabályozza a Csóka község területén folytatható taxis személyszállítás feltételeit, a taxivezető munkavégzésének módját, a taxiállomásokat, valamint e tevékenység gyakorlását érintő egyéb kérdéseket. A taxis személyszállítás engedélyezéséről a közigazgatási hivatal illetékes szerve által a taxijárművek engedélyezett számához illeszkedő végzés alapján gyakorolható. A taxis személyszállítás optimális szervezését a község ötéves tervidőszakra szóló programban fogja szabályozni, amit a községi tanács hoz meg.

A képviselő testület Tošić Vinka közgazdászt saját kérésére nyugdíjba vonulás miatt fölmentette a Csókai Szociális Központ megbízott igazgatója tisztségéből. Ezt megelőzően, az intézmény igazgatóbizottsága az előírásokkal összhangban kiírta és lebonyolította az igazgató megválasztására irányuló pályázatot, kiválasztotta az igazgatójelöltet, és az igazgató kinevezésére tett javaslatát elküldte a képviselő-testületnek. Az illetékes tartományi titkárság is jóváhagyta a jelölt igazgatóvá való kinevezését. Ennek értelmében a képviselő-testület Ardala Tamara tiszaszentmiklósi okleveles jogászt négy évre a szociális központ igazgatójává nevezte ki. Az újonnan kinevezett igazgatónőt kinevezése előtt a közigazgatási hivatal vezetője volt – mondta Oláj Tibor.

Nyitókép: Egyházaskér határában naperőmű építését tervezi egy belgrádi cég (a szerző felvétele)