2023. március 23., csütörtök

Akik a legjobban ki vannak szolgáltatva

Az infláció a múlt évben többször is kilátástalan helyzetbe sodorta az Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézetet

A Covid-járvány valamennyi hullámát, utórezgését és vele járó nyűgét megérezte a bácskossuthfalvi Otthon Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézet, ahol jelenleg 262 kliensről gondoskodik a 111 egyént számláló munkaközösség. Az egészségügyi és pszichikai kihívással is járó időszakot különösen azok szenvedték meg, akik valamilyen krónikus betegséggel küzdenek. Ezzel párhuzamosan – különösen tavaly – a megnövekedett fogyasztói árak is sújtották, sújtják az intézmény működését. Majláth Béla igazgató kiemelte, hogy gyakorlatilag újra kellett gondolni az intézmény ügyvitelét.

– A gazdasági válság sajnos bennünket is magával ragadott. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a bevételeink nyolcadik éve ugyanazon a szinten valósulnak meg. Tapasztaljuk, hogy az árak milyen mértékben változnak, ezért a képzeletbeli nadrágszíjat olyannyira össze kellett húznunk, hogy többször kerültünk kilátástalan helyzetbe. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem csak bennünket érintő probléma, a szociális szféra résztvevői valamennyien rendkívül nehezen boldogulnak. Mi első lépésben újragondoltuk az elsőbbséget élvező terveinket a fejlesztések terén és a szolgáltatás minőségében. Ez annyit jelentett, hogy megpróbáltuk tartani azt a színvonalat, amit korábban biztosítani tudtunk. Voltak igen kritikus időszakaink is, de arra törekedtünk, hogy gondozottjaink ebből a lehető legkevesebbet érzékeljenek – kezdte a beszélgetést Majláth Béla, aki hozzátette, hogy év végére sikerült gondjaik nagy részét megoldani.

Majláth Béla, az Otthon igazgatója (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

Majláth Béla, az Otthon igazgatója (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

– A múlt év legnehezebb pillanatait az intézményünk felé emberbaráti szeretettel és támogatási szándékkal forduló jótékony egyéneknek és szervezeteknek, kül- és belföldi egyházaknak, jogi személyeknek, illetve vállalkozásoknak köszönhetően tudtuk túlélni. Mindenkinek köszönettel tartozunk, és hálával, hiszen pozitív hozzáállásuknak köszönhetően sikerült valamennyi kritikus és kilátástalan helyzeten átlendülnünk – tette hozzá az igazgató, aki arról is szólt, hogy a nehézségek ellenére több, halaszthatatlanná vált karbantartási munkálatot is meg tudtak oldani.

– Az egyik épületünk tetőszerkezete már olyannyira beázott, hogy használhatatlanná vált nagyobb esőzések alkalmával. A tetőcserét követően égetővé vált a belső felújítás is. Továbbá az egyik fürdőszobát is fel kellett újítanunk. Emellett, követve a ránk vonatkozó előírásokat, egy emelettel is rendelkező lakóépületünket lifttel kellett felszerelnünk. Szerencsére megértésre találtunk a helyi önkormányzatnál és fenntartónknál, a tartományi kormánynál, valamint az illetékes minisztériumnál a feladatokra vonatkozóan. Intézményünkben szinte naponta vagyunk kénytelenek szembesülni olyan jelentős anyagi vonzattal járó amortizációval, ami más jellegű szociális szférában tevékenykedő közösségben nem fordul elő. Ennek csak egy kis szelete a toalettekben tapasztalt törések vagy a ruha- és ágyneműszükségleteink – mondta el Majláth Béla, aki ennek apropóján hozzátette, hogy továbbra is hálával fogadják a ruhaadományokat. Természetesen az a legszerencsésebb, ha a segítő szándékú egyének előbb felveszik velük a kapcsolatot, hogy milyen jellegű ruházat lenne klienseink számára a legcélszerűbb.

Az idei tervekről érdeklődve kiderült, hogy 2023-ban is hasonló tatarozási feladatokat kell megoldani az Otthonban, valamint áramfejlesztő berendezést is fel kell szerelniük. Ehhez hozzátartozik, hogy az intézmény területén nem kis kihívást, különös odafigyelést jelent egy-egy épületrész felújítása úgy az ott dolgozók, mint a vállalkozók részéről. Emellett ami még a költséghatékonyság miatt égető feladat lenne, hogy újra beindítsák az intézmény néhány éve az elavult felszerelése miatt felszámolt pékségét. Ebbéli terveikben reményeik szerint az illetékes minisztérium tud segítséget nyújtani, akinél igényeltek ilyen berendezéseket.

Majláth Béla végül köszönetet mondott az Otthon valamennyi dolgozójának, akiket hétköznapi hősöknek nevezett, hiszen lelkiismeretesen végzik egyáltalán nem könnyű, folyamatos pszichikai és fizikai megterheléssel járó munkájukat. Az intézmény igazgatója hangsúlyozta, hogy a gondozotti létszámhoz mérten nagyon kevés szakemberrel kénytelenek működni, további szakképzett szociális munkásra, gyógypedagógusra és pszichológusra lenne szükség, hogy mindenkire elegendő idő jusson az egyre növekvő adminisztrációs terhek mellett.

Nyitókép: Az előírásokkal összhangban lifttel látták el az Otthon egyik kétszintes lakóépületét (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)