2023. június 9., péntek

Sikeres bál a templomért

Adán februárban zárul a Szentháromság katolikus templom belső felújítása – A jövő hónapban lourdes-i kilenced és missziós napok, majd hálaadó mise a szentély megújulása alkalmából

Több mint egy éve nagyszabású, az elmúlt 50 év legjelentősebb felújítási és renoválási munkálatai kezdődtek meg az adai Szentháromság katolikus templomban, amelynek belső tere napjainkra teljen megújult. Szungyi Károly adai esperesplébános elmondta, hogy az 1795-ben épült, barokk stílusú templomon már az utolsó simításokat végzik a szakemberek, így február 12-én hálaadó misét mutatnak be a megújult szakrális épületben. Ezt megelőzően a hónap elejétől lourdes-i kilenced keretében missziós napok is zajlanak a verbita rendi szerzetesek közreműködésével Adán. Az esperesplébános kiemelte, hogy január 21-én sikeresen megrendezték a hagyományos egyházközségi bált, amelynek teljes bevételét ugyancsak a templom felújítására fordítják.

– A bál bevétele csaknem 500 000 dinár lett a tombola- és a belépőjegyekből. Nagyon sok támogató volt, akik összeadták a vacsorához az alapanyagot, illetve anyagilag is segítettek. Mindössze 100 dinárba került a tombolajegy, de mind a 2000-et eladtuk. Nagyon régen voltunk ilyen sokan, sőt ilyen nagyszámú résztvevője még nem is volt a bálnak, összesen 340-en voltunk. Talán ennek is köszönhető, hogy ilyen nagy lett a bevételünk – magyarázta Szungyi Károly. – A teljes bevételt a templom felújítására fordítjuk, hiszen február 12-ig kellene befejeznünk a templom belső festését. A szakemberek jelenleg az utolsó simításokat végzik, zajlanak a kiigazítások és a hibák kijavítása, még egy-két falfestmény restaurálásának befejezése maradt hátra. A legrégebbi festmények mind megmaradtak a templom hajójában, tisztítva és restaurálva lettek. Az újabb keletű festmények is felújításra szorultak. A templomfelújításnál mindig azt kell nézni, hogy az emberek mennyire érzik magukat jól abban a templomban. Márpedig kijelenthetjük, hogy a kellemes színárnyalatok és -kombinációk segítik az embert, hogy lelkileg is közelebb kerüljön a Jóistenhez, mert az Isten házában egyébként is jól érezzük magunkat. Február 12-én, vasárnap 17 órakor lesz a hálaadó szentmise a kerület papságának, illetve egyházi elöljáróknak a jelenlétében – jelentette be az esperesplébános.

– Ezt az ünnepséget megelőzi a már megszokottá vált, hagyományos lelki megújulás Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére, vagyis a lourdes-i kilenced, amely február 2-ától 11-éig tart. Az egyház megújulásának az egyházból és a Máriát tisztelő imádságos emberekből kell kiindulnia, mégpedig az egyház anyjának segítségét kérve. A kilenced keretében lesznek a missziós napok is, amit a verbita rend szerzetesei tartanak február 3. és 5. között. Ők Budapesten élnek, és Indiából, Indonéziából, Ghánából költöztek Magyarországra. Az elsődleges feladatuk az Isten igéjének a terjesztése alkalmas és alkalmatlan időben. A három nap alatt gazdag program várja majd a híveket. A missziós napok és a lourdes-i kilenced is a lelki megújulást és a felkészülést hívatott biztosítani a híveknek. Ilyen nagyszabású munkálatok után, hiszen egy év és két-három hónapba telt a templom felújítása, a missziós napok ideális alkalom arra, hogy lelkileg is felkészüljünk a hálaadó ünnepségre. A program szerint foglalkoznak külön csoportokkal is, az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő fiatalokkal, az imacsoportokkal és az idősekkel. Előadásokat, beszélgetéseket szerveznek, és aktívan kiveszik a részüket a miséken a liturgiában a prédikációjukkal és a zenei énekkísérettel is. Február 4-én, szombaton egész napos programmal várják a híveket, majd február 5-én, vasárnap 11 órakor fejeződik be a missziós kereszt megáldásával. Minden egyházközségben időnként szoktak missziós napokat tartani, hogy újra megerősítsék a híveket a hitükben és a lelki élményben is – magyarázta Szungyi Károly.

A Szentháromság-templom belsejének felújítása 70 százalékban önerőből valósult meg a gyűjtésnek és a hívek bőkezű adakozásának köszönhetően – tudtuk meg az esperesplébánostól. Elmondta, hogy egy év alatt 600 felajánlás érkezett, ami bizonyítja, hogy az adaiak szívükön viselik a templomuk sorsát. A hiányzó összeget Ada község önkormányzata és az adai II. helyi közösség biztosította. Az előzetes tervek alapján 125 000 euróba került volna a felújítás, de az esperesplébános megjegyezte, hogy a javítás közben jelentkező hiányosságok rendezése miatt ez több lesz, és jól jött a bál bevétele, amiből tudnak majd gazdálkodni. Kiemelte, hogy a templomtető is megújult 6 millió dinárból, amelyből 4 milliót a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából, 2 milliót önkormányzati forrásból biztosítottak. Majd hozzátette, hogy a belső festésen kívül még sok tennivaló van a templomban.

– A felújítás során nem a templom kinézetére igyekeztem fordítani a figyelmemet, hanem arra, hogy megőrizzem az értékeinket. Megtaláltam a régi keresztkutat, ami sok éven át üzemen kívül volt a templom egyik szegletében. Hamarosan visszaállítjuk, és újból lesz a templomban keresztkút a sekrestye bejárata mellett, ahol majd a kereszteléseket végezhetjük. Szeretném még újrafestetni a padokat, illetve egyforma kárpittal borítani az ülőkét és a támlát. Erősen gondolkodni kell a modern és gazdaságos fűtés kidolgozásán is. A kóruson elengedhetetlen a fapadlózat cseréje és javítása, mert rossz állapotban van, valamint felújításra szorul a kapu és a kerítés is. Jelenleg folyamatban van a három hittanterem felújítása is, amelyek a tervei szintén február 12-éig elkészülnek – ismertette a terveit Szungyi Károly. 

Nyitókép: Az adai templom restaurálása hamarosan befejeződik (Fotó: Csincsik Zsolt)