2023. március 23., csütörtök
MAGYARCSERNYE

Tizenhatmillió dinár sportra

A magyarcsernyei község a napokban tette közzé a sportegyesületekre és a sportszövetségekre vonatkozó 2023-as évi támogatási pályázatát.

A támogatás keretösszege 16 millió dinár, melyet a község a 2023-as költségvetéséből különítettek el. A sportegyesületek között 12 millió dinárt, míg a sportszövetségek között 4 millió dinárt osztanak szét.

A támogatásra azok az egyesületek és szövetségek jelentkezhetnek, amelyek hivatalosan is be vannak jegyezve, valamint felkészülési tevékenységeiket a község területén folytatják. Az érdekeltek pályázhatnak versenyek részvételi díjára, versenybírók költségeinek megtérítésére, útiköltségek megtérítésére, kellékek és felszerelések bővítésére, sportorvosi vizsgálatok költségeinek megtérítésére, sportolók biztosításának visszafizetésére, a mérkőzések, versenyek biztonsági őreinek költségeire és más térítésekre, melyek a törvényben összhangban vannak.

Pályázni 2023. január 30-áig lehet. A teljes pályázati anyag a községháza hivatalos oldaláról is letölthető (https://www.novacrnja.rs/sr/) a jelentkezési lapokkal együtt. A további felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a 023/815-030-as telefonszám 106-os mellékén, illetve személyesen az önkormányzat 23-as szobájában, a költségvetési osztályon lehet érdeklődni. A teljes pályázati anyagot személyesen vagy postai úton juttathatják el az egyesületek és a szövetségek. A cím: Magyarcsernye Önkormányzata, JNA 110, 23218 Magyarcsernye.