2023. június 2., péntek
NAGYKIKINDA

Személyi változás a városi tanácsban

Tóth Ramóna helyét Gombár Melitta vette át

Szerdán, január 11-én délelőtt tartotta meg huszonhetedik rendes ülését a nagykikindai városi képviselő-testület. Az ülést azért hívták össze, mert Tóth Ramóna, a nagykikindai városi tanács nemzeti kisebbségekért, nemi egyenjogúságért és családpolitikáért felelős tagja lemondott eddig betöltött funkciójáról azért, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsban a Végrehajtó Bizottság tagjaként folytathassa feladatait.

Mint az ismeretes, Szerbiában tavaly november 13-án magyar nemzeti tanácsi választásokat tartottak, amelyen a Magyar Összefogás lista eredményesen szerepelt, december közepén pedig az új Magyar Nemzeti Tanács megalakulásával a nagykikindai Tóth Ramóna a Végrehajtó Bizottságban kezdte el munkáját.

A két napirendi pontot, Tóth Ramóna lemondását és Gombár Melitta kinevezését, Nikola Lukač polgármester vezette fel, aki örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy egy újabb nagykikindai képviselő került magasabb pozícióba.

– Hálás vagyok Tóth Ramónának az eddigi közösen elvégzett munkáért, és hiszem, hogy az új feladatkörében is meg fogja állni a helyét, amihez sok sikert kívánok – mondta a polgármester.
Tóth Ramóna helyét a városi tanácsban a nagykikindai Gombár Melitta fogja átvenni, aki osztálytanítóként dolgozik és a magyar nyelvet mint környezetnyelvet tanítja.

A városi képviselő-testület ülése az új városi tanácstag eskütételével zárult.