2023. március 23., csütörtök

Ismét benépesül a baraparti iskola

Adán a második félévtől visszatérnek a diákok a felújított iskolaépületbe – A tornaterem megsérült tetőszerkezetének renoválása jövőre várható

Többévnyi huzavona és nagyszabású felújítási munkálatok után január derekán, a második félévtől ismét visszatérnek a diákok az elsőtől a nyolcadik osztályig az adai Cseh Károly Általános Iskola II. számú iskolaépületébe, vagyis a baraparti iskolába. Maksó Éva iskolaigazgató elmondta, hogy végre visszatérhetnek a diákok a baraparti iskolába, ami nagyban megkönnyíti a gyerekek, a szülők és a pedagógusok mindennapjait. Az iskolaigazgatótól megtudtuk, hogy a szennyvízcsatorna meghibásodása miatt néhány éve kénytelenek voltak lezárni a baraparti iskolát, ahol a kiáramló szennyvíz kimosta a földet az épület alatt, súlyosan károsítva azt. Az elmúlt időszakban tartományi, önkormányzati, helyi közösségi forrásból és önerőből felszámolták a problémát és felújították a vizesblokkokat, kicserélték az emeleti szárnyban a folyosó és az egyik tanterem padlózatát, újrameszelték az épület belsejét, valamint megújították minden osztályban a padlózatot.

– A baraparti iskolában a 2017-es iskolaévben azzal szembesültünk, hogy kénytelenek leszünk egy komolyabb felújítást elvégezni. Ez akkor lehetetlenség lett volna, mivel a központi iskolaépület felújítása miatt az összes gyermeket ebbe az iskolarészlegbe helyeztük át. A felújítási munkálatok befejezése után minden diákot, köztük a barapartiakat is, átköltöztettünk a központi iskolaépületbe, abban a reményben, hogy azonnal megkezdhetjük a szennyvízcsatorna-hálózat javítását. Sajnos, erre anyagi forrás nem volt, a fenntartónk, a helyi önkormányzat nem volt abban a helyzetben, hogy ezt kivitelezze. Viszont az adai II. közösségtől sikerült pénzt kapni a munkálatok lebonyolításához. A helyi közösségek mindig példaértékűen iskolánk mellé állnak, különösen a II. helyi közösség, amelynek a területén ez az épületünk található. Amikor a baraparti iskolát rácsatlakoztattuk a központi szennyvízcsatorna-hálózatra, akkor azzal a problémával szembesültünk, hogy az épület alá folyik a szennyvíz, valószínűleg már több évtizede. A szakemberek szerint emiatt komoly kár keletkezett az épületen, ami sajnos beigazolódott. Igyekeztünk pénzt találni a felújításra, ami 10 millió dináros összeget jelentett, mert ezt nem volt lehetőségünk kivitelezni az iskola vagy a fenntartónk költségvetéséből. Szerencsére tartományi pályázaton nyertünk egy közel 11 millió dináros támogatást a vizesblokk helyrehozására, valamint ebből sikerült megvalósítani a teljes belső meszelést, illetve a padlózat részleges felújítását. Az önkormányzat is hozzájárult ennek a projektumnak a kivitelezéséhez, így a végösszeg csaknem 13 millió dinárra rúgott – mondta Maksó Éva.

A 2022/23-as tanévet a diákoknak már a felújított baraparti iskolában kellett volna megkezdeniük szeptemberben, de egy újabb baleset miatt ezt kénytelenek voltak későbbre halasztani.

– Augusztus végén a tornaterem födémszerkezete, a mennyezete rászakadt az ott elhelyezett és visszapakolásra váró taneszközeink és bútorzatunk jelentős részére, amiben szintén kár keletkezett. A tornaterem jó állapotban volt, hiszen a 2015/16-os iskolaévben bemeszelték, és elvégezték a padlózatcserét, nem sejtettük, hogy a tetőszerkezettel probléma lehet. Sajnos az 1960-as években épült tornatermünk gerendázata megfáradt, a mennyezet szerkezetében hiba keletkezett, és leszakadt. Elsőre nagy volt az ijedelmünk, majd az örömünk, hogy ez akkor történt, amikor nem volt diák az épületben. Igaz, hogy jelentős anyagi kár keletkezett, de emberéletben nem esett kár. A szeptember elsejei kezdés ismét a központi épületünkben történt meg, ami nem csak nekem okozott csalódottságot, hiszen intézményvezetőként többéves munkám semmivé lett. Nagyon fontos nekem ez az iskolaépület, amely adai viszonylatban jelentős területet ölel fel közel 180 tanulóval. A gyerekeknek nagy nehézséget okoz, hogy mindennap több kilométert kerékpározzanak, vagy a szülők hozzák őket a központi épületbe, felborítva ezzel a család mindennapi életritmusát. Sajnos, az első félévben nem sikerült megjavítani a tetőszerkezetet, de a második félévre stabilizáltuk a tornaterem állapotát, hogy az iskola többi része biztonságosan használható legyen. Ezért úgy döntöttünk, hogy a második félévet a gyerekek ott kezdik meg, nem várjuk meg a tornaterem felújítását, hanem hetente egy-két alkalommal bejárnak tornázni a központi épületbe. A tornaterem felújítását beillesztettük a jövő évi finanszírozási tervünkbe, miután a fenntartó, Ada község önkormányzata 20 millió dinárt meghaladó összeget bocsát a rendelkezésünkre. A tervdokumentáció készen áll, és a közbeszerzési eljárás kiírásával megindulhat a kivitelezési folyamat. A második félév elején a baraparti iskolában még egy jelentős beruházásra kerül sor, miután a tartományi energetikai titkárság pályázatán nyert jelentős összeget a fűtésrendszer modernizálására és hatékonyabbá tételére fordítjuk. Elavultak a kazánjaink, ezért áttérünk a gázfűtésre, de ismerve a jelenlegi energetikai helyzetet, nem számoljuk fel a szénfűtés lehetőségét. A beruházás kivitelezése hamarosan megkezdődik, mert a közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Még egy jó hír, hogy idén a törökfalui és a völgyparti iskolarészleg vizesblokkjait is felújítjuk, amire szintén jelentős összeget kaptunk – nyilatkozta Maksó Éva. 

Nyitókép: Az adai baraparti iskolát újra belakják a kisiskolás tanulók