2023. április 2., vasárnap

Az ének szeretetközösséget teremt

Az adai Szentháromság Gyermekkórusban egész éven át olyan lelkülettel énekelnek és tanulnak, mintha minden nap karácsony lenne

Adán 2018-ban alakult meg a Szentháromság Gyermekkórus, amely vidékünk egyik legnépesebb gyermekkórusa 59 gyermek és 10 felnőtt taggal. Köztük karnaggyal, énekessel és zenésszel. Az énekkar repertoárjában főként egyházi énekek szerepelnek, de megtalálhatók köztük világi dalok is. Ezeket bel- és külföldi hangversenyeken, kórustalálkozókon és a misék zenei szolgálatakor adják elő. Barna Helga, a Szentháromság Gyermekkórus elnöke elmondta, hogy a kórustagok között egy szeretetközösség alakult ki, amelyben az ének kiváló eszköz, hogy a gyermekek kikapcsolódjanak, tanuljanak, imádkozzanak, elmélyüljön a hitük, és rátaláljanak a lelki békére.

– Próbáltunk ebben a nagy forgatagban időt és nyugodt lelket biztosítani a karácsonyváráshoz. Igazából a karácsonyt szeretnénk megélni egész év alatt. Nekünk, kórusvezetőknek fontos, hogy a megalapított közösségen belül nemcsak decemberben, hanem egész évben igyekezzünk olyan lelkületet és egymás közötti viszonyt kialakítani a gyerekekkel, ami azt a lelki békét eredményezi, amit a karácsony érkezésével várunk vagy szeretnénk megkapni – mesélte Barna Helga. – A kórus négy éve alakult meg. A Jóisten ránk bízta ezt a feladatot, amit azóta végzünk, bár nem könnyű a mai világban. A világ ugyanis nagy sebességgel dübörög előre, viszont amit mi szeretnénk átadni, az nem pörgős dolog. A gyerekeket először le kell „lassítani”, amikor megérkeznek az énekpróbákra, ami heti két alkalommal van. Lenyugtatni, és kivenni a forgatagból, hogy ne csak „úgy énekeljük”, hanem valóban átélve énekeljük azokat a dalokat, amiket tanulunk. Főleg egyházi dalokról van szó, de világi dalokat is énekelünk. Az énektanulás már eleve nehéz feladat, ha szeretnénk azt tisztán, pontosan tenni. Mindig értelmezzük a szövegeket, mert azt valljuk, hogy ezeknek a daloknak a szövege üzenetet közvetít nekünk. Elmondjuk a szöveget, amit bibliai témákkal vagy az egyházi éven belül egy-egy ünneppel kapcsolunk össze, hogy mit énekelünk, és miért azokat a dalokat választottuk ki. Az adventi időszakban karácsonyhoz közeledve is olyan dalokat válogatunk, amelyek segítségével még közelebb kerülnek a gyerekek az Úr Jézushoz. A pici gyermek családba születésének szépségét igyekszünk megértetni a gyerekekkel. Az elmúlt négy év alatt, remélem, sikerült őket erre a lelkületre rávezetni. A legfiatalabbak nem biztos, hogy úgy értelmezik az elmondottakat, mint a tinik, akik már negyedik éve hallják. Ezekről természetesen beszélnek hittanórán, otthon a családban, és hallanak a médiában is. Viszont érdeklődve és átéléssel hallgatják, értelmes kérdést tesznek fel, valószínűleg foglalkoztatja őket az aktuális téma. Közösségként talán ez az egyik feladatunk az éneklés mellett. Persze nem jut annyi időnk rá, mint amennyit mi szeretnénk, mert az éneklés van előtérben. Sokfelé énekeltünk már, hívnak bennünket Vajdaságban, illetve külföldön is jártunk. Most a karácsonyi ünnepkörben Moholra látogatunk majd, mert meghívást kaptunk ft. Világos Miklós plébánostól – hallottuk a kórus vezetőjétől.

Barna Helga (Gergely Árpád felvétele)

Barna Helga (Gergely Árpád felvétele)

Zenei szolgálat, hangversenyek, kórustalálkozó

A Szentháromság Gyermekkórus rendszeresen teljesít zenei szolgálatot a misén és egyházi ünnepek alkalmával az adai katolikus templomban, valamint koncertezik bel- és külföldön is. Barna Helgától megtudtuk, hogy adtak már hangversenyt Budapesten, Szabadkán, Zomborban, Kúlán, Csantavéren, Temerinben, Kelebián és természetesen Adán is, ahol évente megszervezik a gyermekkórusok találkozóját is.

– Minden hónapban egyszer énekelünk Adán, a Szentháromság-templomban a szentmisén, ahol a teljes zenei szolgálat a miénk. A gyerekek már tudják a miserészeket, az imákat és a mondandó szövegeket, nagyon ügyesen, a kántor szerepét betöltve mondják azokat. Az idén jártunk Budapesten, ahol a Rózsafüzér Királynéja-plébániatemplomban szolgáltunk egy misén, majd hangversenyt is tartottunk. Nagyon jó volt, hogy Adáról és a környékről kivándoroltak közül sokan eljöttek a misére, ami az összetartozásunkat és hitünk összetartó erejét bizonyította. Volt szabadkai vendégszereplésünk a városháza dísztermében, ahol a fiatal tehetségek díjkiosztóján énekeltünk az ünnepi műsoron. Ft. Szungyi Károly adai esperesplébános a pappá szentelésének 25. évfordulóját misével ünnepelte szülőhelyén, Kúlán, ahol ez alkalomból énekeltünk. Vendégeskedtünk Zomborban, Temerinben, Csantavéren és Kelebián. A liturgia zenei részét szolgáltattuk a közelmúltban felszentelt két adai pap újmiséjén, templombúcsúkor és minden nagyobb egyházi ünnepkor. Fehér Nóra művésznő 2019-ben a jótékonysági koncertje bevételét a kórus javára adta. A jótékonysági koncerten mi is felléptünk. Minden évben születésnapi és Mikulás-váró hangversenyt szervezünk, amit az idén december 3-án tartottunk meg. Nagyon szép volt, hogy a hangversenyt a város központjában lévő adventi koszorúnál kezdtük gyertyagyújtással, majd a templomban telt ház előtt folytattuk. Ez megmelengette a szívünket, nagyon jólesett, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltak a koncertünkre. Minden évben tartunk húsvéti hangversenyt is. A kórus megalakulását követően rendeztünk nyári tábort, de aztán ez elmaradt, mert nem jutott időnk és energiánk a szervezésre, ez óriási feladat, de nem kizárt, hogy esetleg újra megrendezzük majd. Szépen fejlődik viszont az október második hetében megrendezésre kerülő Szentháromság Kórusfesztivál, amelyen az idén már hat gyermekkórus szerepelt. A rendezvény évről évre tömegesebb, szívesen vesznek részt rajta az egyházi kórusok Vajdaságból. Az idén 210 fellépő volt a fesztiválon.

A Szentháromság Gyermekkórus születésnapi, Mikulás-váró koncertje az adai katolikus templomban

A Szentháromság Gyermekkórus születésnapi, Mikulás-váró koncertje az adai katolikus templomban

A kórust a szeretet, elfogadás és családias hangulat jellemzi

A gyermekkórust irányító Barna Helga, Lévai Hényel Beáta és Világos Szilvia karnagy, valamint ft. Szungyi Károly minden gyermeket szeretettel fogad, és igyekszik bevezetni a karéneklésbe. Barna Helga szerint a szeretetteljes elfogadás és a családias jó hangulat miatt egyre népszerűbb a gyerekek között a kórus, ahova mindenkit befogadnak, akinek van énekhangja, és szeretne énekelni.

– Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a gyerekeket szeressük, és elfogadjuk őket, ahogyan érkeznek. A kisgyerekek nyers hanggal, alapképzés nélkül jönnek, de igyekezünk játékosan megszerettetni velük az éneklést, és fokozatosan megismertetni velük a nehezebb dalokat is. A kórusban mindig jó a hangulat, mert igyekszünk otthon hagyni a gondokat, és a ma született Jézus tisztaságával, szeretetével fogadni a gyerekeket. A kórusnak 59 gyermek tagja van, illetve 10 felnőtt, mert van egy állandó zenekarunk is, amelynek Györe Szabolcs csellótanár a vezetője. A felnőtt kórustagoknak is nagyon fontos, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Ők is viccelődnek velük, bedobnak egy poént, amin aztán nevet a társaság. Erőt merítünk a humorból, hogyha esetleg nehéz egy dal, vagy belekeveredünk az éneklésbe. A kórusban családias a hangulat. Egy szeretetközösség, amit nemcsak mondunk, hanem ez érződik is – magyarázta Barna Helga, aki hozzátette, hogy a kórus létszáma az évek során fokozatosan nőtt, az elmúlt hónapokban ismét tíz gyermek csatlakozott hozzájuk.

– Szeptemberben érkezett néhány fiatal. Ők jelenleg a legfiatalabb tagok, elsős és másodikos diákok, akiknek sokat kell fejlődniük, de már ők is kezdenek otthonosan mozogni a közösségben. A kórusban két csoportunk van. Az egyik csoport a Csillagok csoportja, akikkel komolyabb munka folyik. Ők már többszólamú dalokat, kánonokat is énekelnek. Egyszerűbb kánonokat már a teljes énekkarral is próbálgatunk, igyekszünk az új tagokat is fejleszteni. Ehhez ugyanis koncentráció, pontos intonáció és artikuláció kell. Törekszünk őket is nevelgetni, alakítgatni, formálgatni. Az Angyalok kórusa jelenti a teljes énekkart. Nagyon jó a zenekar kísérete, amire tudnak támaszkodni a gyerekek, ha figyelik a hangzást, akkor már könnyebb kísérni a dallamot. Azt tanítjuk, hogy elejében a „fülükkel énekeljenek”. Figyeljék a dallamot, és ne akarják az egész kórust túlénekelni. Nagyon érdekes, hogy többüknek kifejlődött az énekhangja, bár volt, akinél két év kellett hozzá. Én azt vallom, hogyha valaki nagyon szeretne énekelni, és az Isten megáldotta valamilyen énekhanggal, ha nem is a legkiválóbbal, annak lehetőséget adunk, hogy közénk jöjjön, és megpróbálja. Még senkit sem tanácsoltunk el, a közösség mindenkit befogadott. Az énekléssel egyébként már eleve imádkozunk, de fellépések előtt is mondunk imát. Feladatunk van, amit a Jóisten bízott ránk. Ez a feladat nem azt mondja, hogy csak „tökéletes” énekhangú vehet részt abban, amit csinálunk, hanem azt, hogy törekedjünk a tökéletességre, és tiszta szívvel és jó szándékkal imádkozzunk, énekeljünk, szeressük egymást a közösségen belül. Nem tökéletes egy közösség sem, viszont a lényeg, hogy azzá akarunk válni, hogy az a tisztaság, amit karácsony közeledtével várunk, a lelkünkben legyen. Ennek a közösségnek ez a célja és a mozgatóereje, ez viszi előre. Nem hagyjuk, hogy belopakodjon a széthúzás, hanem megbeszéljük, hogy mindenkinek a fejében letisztuljanak a dolgok. Ez csak így működhet, mert a szentmiséken elhangzó evangélium az, ami egyedül a működőképes. Tehát az őszinte, tiszta, egyszerű, egyenes út a legtisztább, az visz bennünket előre a fejlődésben a lelkiekben és a közösség szempontjából is – állapította meg a kórus elnöke.

A gyermekkórus hangversenye gyertyagyújtáskor az adventi koszorúnál Adán

A gyermekkórus hangversenye gyertyagyújtáskor az adventi koszorúnál Adán

A kikapcsolódás oázisa

Tóth Dalma a bátyja hívására csatlakozott 2018-ban a kórushoz, amely mellett azóta is kitart, habár másodikos gimnazistaként már ritkábban tud eljárni a próbákra. A zene, az éneklés és a közösség szeretete miatt továbbra is szorosan kötődik a kórushoz, amely számára a kikapcsolódás és a feltöltődés oázisa. A diáklány elmondta, hogy befejezte az alapfokú zeneiskolát zongora szakon, és most szólóéneket tanul. A múlt évtől felkérésre rendszeresen kíséri miséken a dalokat szintetizátoron. Bevallotta, hogy szeret Istenről énekelni, és szereti azokat az egyházi dalokat, amelyeket a kórusban tanulnak.

‒ A kórusban az új dalokkal újat tanulunk Istenről is, akinek jobban megismerjük a szeretetét és az irgalmát. Amikor egy bűnbánó éneket tanulunk, akkor azt lágyabban énekeljük, hogy Istennek feltárjuk a bűneinket, és megbocsásson. Ha dicsőítő éneket énekelünk, akkor Istent dicsőítjük, és alleluját zengünk. Nekem kellemes kikapcsolódást jelent a kórus. Hétköznap szerdán van próba, ha tudok, eljövök, mert ez a hely számomra egy oázis, ahol a zenétől kikapcsolódok és ellazulok, valamint elterelem a figyelmem a tanulásról, amit aztán sokkal könnyebben és nagyobb lendülettel folytatok – mesélte Tóth Dalma. ‒ A kórussal már készülünk a karácsonyi misére, tanulunk néhány új dalt is. Nekem a karácsony az egyik legkedvesebb ünnep az évben, és nagyon szeretem az éjféli és a reggeli mise hangulatát, mert ezen énekelünk, illetve ezek mindig szépek és hangulatosak. Az adventi időszakban a gyertyagyújtáson is énekeltünk, volt egy születésnapi koncertünk, így próbálunk ráhangolódni az ünnepre. Otthon a családdal is díszítjük a házat, minden hétvégén egy kicsit hozzáadunk az ünnepi hangulathoz, karácsony közeledtével sütünk süteményt is – mondta a karácsonyi készülődésről a diáklány.

Tóth Dalma (Gergely Árpád felvétele)

Tóth Dalma (Gergely Árpád felvétele)

„Nekem a zene a mindenem…”

Lévai Lili az egyházi kórus megalakulásának első percétől részt vesz a munkában, mivel az édesanyja az énekkar egyik alapítója és vezetője. Az elsős gimnazista diáklány még arra a pillanatra is nagyon jól emlékszik, amikor édesanyja és Barna Helga telefonon megbeszélték a kórus megalakításának ötletét.

‒ Nagyon a szívemhez nőttek a kóruson énekelt dalok, nagyon szeretem őket, és ha tudnám, akkor minden percben énekelném, és a szövege is tetszik mindegyiknek. Az éneklésen kívül a zenekarban fuvolázok, miután befejeztem az alapfokú zeneiskolát fuvola szakon. Nagyon szép fuvolaszólókat kapok, és nagyon örülök, hogy a fuvolajátékom lágy hangja megszépíti a dalokat. Anyukám biztatására kezdtem el a kórusban hangszeren játszani, és azóta szinte minden dalban fuvolázok, illetve néha játszom pásztorfurulyán, aminek néhány népies egyházi dalban vesszük hasznát – mondta Lévai Lili, aki megjegyezte, hogy a kórusnak köszönhetően nagyon sok új embert ismert meg, és új barátságok szövődtek közöttük. A közösségben jól érzik magukat, örülnek egymásnak, viccelődnek és sokat beszélgetnek, valamint segítik egymást.

Lévai Lili (Gergely Árpád felvétele)

Lévai Lili (Gergely Árpád felvétele)

‒ Ha sokat kell tanulni az iskolában, akkor segít kikapcsolódni a zene és az éneklés, ez olyan, amit nem lehet elmagyarázni. Nekem a zene a mindenem, az életemben a legnagyobb ajándék, és nagyon szeretem csinálni. Nagyon várom a karácsonyt. Én már november végétől beizzítottam a karácsonyi zenéket otthon takarítás közben. A kórusban tanultak között a karácsonyi dalok a legszebbek, ezeket nagyon szeretem énekelni. Már otthon is díszítgetjük a házat, a szobát, és sütni fogunk mézeskalácsot is, így is próbálunk hangolódni a karácsonyra – hallottuk a diáklánytól.

Nyitókép: A Szentháromság Gyermekkórus születésnapi, Mikulás-váró koncertje az adai katolikus templomban