2023. március 24., péntek

Elfogadták a jövő évi költségvetést

Ülésezett Kishegyes község képviselő-testülete

Tegnap délelőtt tartotta harmincadik, rendkívüli ülését Kishegyes község képviselő-testülete jelenlegi összetételében. Az ülésnek 27 napirendi pontja volt. Sárközi István, a testület elnöke elmondta lapunknak, hogy a jövő évi költségvetés volt a legfontosabb napirendi pont.

– Az ülés összehívásának apropója a 2023-as évre vonatkozó költségvetés elfogadása volt. A pénzügyminisztériummal folytatott szakmai egyeztetést követően először közvitán szerepelt a költségvetés, majd a községi tanács elfogadta, és a képviselő-testület elé terjesztettem. Végül elfogadásra került. A költségvetéssel párhuzamosan mindig el kell fogadni a káderügyi tervjavaslatot, amelyet kidolgoztunk a 2023-as évre, és a testület elfogadta – számolt be az elnök, majd arról is szólt, hogy öt kommunális jellegű témában is döntés született.

– A köztársasági kommunális felügyelő szakmai látogatása és észrevételei után a kormányzati szinten érvényben lévő szabályokat 4 határozatmódosítás során építettük be, és egy új határozatot is hoztunk. A községi utakról van szó, a tisztaság fenntartásáról, a piacokról, a kommunális szolgáltatásokról való véleménynyilvánításról és az általános kommunális rendről. Egy másik fontos dokumentumot is elfogadtunk, a 2023-as évi költségvetés zárszámadásának külső felülvizsgálatáról szóló határozatot. A helyi kommunális illetékről szóló határozatot módosítottuk, mivel az önkormányzat köteles köztárságilag meghatározott árakat alkalmazni – fogalmazott Sárközi.

A képviselő-testület határozatot hozott a község ingóságainak térítésmentes átruházásáról három esetben. Egy munkagép tulajdonjogát átruházták a Komunál Közvállalatra, valamint a Dr. Márton Sándor Egészségház és a helyi rendőrőrs részére ruháztak át bizonyos ingóságokat. A Komunál Közvállalat beszámolt az idei tevékenységeiről, szeptember hónappal bezárólag – számolt be az elnök, majd arról is szólt, hogy utolsó pontként a mezőgazdasági földekkel foglalkozó bizottságot felmentették, és kinevezték az új összetételű bizottságot.