2023. február 4., szombat

Mit rejt a kőtábla?

A topolyai Kray-kripta titkai – Beszámoló a Sarlós Boldogasszony katolikus templomban található sírbolt feltárásáról

Több százan voltak kíváncsiak hétfőn este arra az élménybeszámolóra, melyet a Sarlós Boldogasszony katolikus templomban tartottak azok a szakemberek, akik november elején feltárták a templom oltára előtt található kriptát, mely a neves és tragikus sorsú Kray család sírboltja. A bárói család kriptája már az előző, régi kistemplomban is megvolt, valószínűsíthetően azt feltöltötték, és körülbelül ugyanazon a helyen épült az új kripta az új templomban az 1900-as évek elején. A plébániai irattár nagyon hiányos, így a kripta építéséről nem maradtak fenn dokumentumok, viszont egy korabeli újságcikk beszámol a Krayok 1906-os újratemetéséről.

Mivel semmi bizonyosat nem lehetett tudni arról, hogy valóban ki nyugszik lenn, és létezik-e a kripta egyáltalán, így egy elhatározást és összefogást követően felmérték modern műszerekkel, majd a megfelelő engedélyek beszerzése után feltárták azt.

A kripta titkairól Tomik Nimród történésszel, Rind Anzelm építőmérnökkel, Szakály József topolyai plébánossal és Biacsi Karolina műemléki mérnökkel Rácz Ejzler Evila beszélgetett a nagy-nagy érdeklődéssel kísért eseményen, és a Művelődési Ház jóvoltából levetítették a feltárás során készült fotókat és rövid videókat.

Rind Anzelm építőmérnök a feltárás előzményeiről szólt. Cége ebben az évben készíti Szerbia legnagyobb katolikus szakrális épülete felújításának tervdokumentációját, számos felmérést végeztek a falak, az alapok, a torony állapotát illetően modern műszerekkel, és a georadar kimutatta azt is, hogy pontosan mekkora területen található üreg a kőlap alatt.

Biacsi Karolina műemléki szakmérnök elmondta, hogy bár rendelkezésükre állt egy különleges, belső teremben összerakható daru, amely képes nagy súlyokat megemelni, így sem volt egyszerű a másfél tonna súlyú kőtábla megemelése, és az akció szinte egy egész napig tartott.

Tomik Nimród Kray Pál táborszernagy életéről mesélt röviden (akinek szíve itt nyugszik Topolyán a templom falába épített urnában, síremléke pedig Budapesten található), majd megtudtuk, hogy a rendelkezésre álló írások arról szóltak, hogy a kriptában hat sírhely van, báró krajovai topolyai Kray Pál neves hadvezér férfiági leszármazottai, a család férfiági kihalásáig, a hatodik sírhelyről viszont nem voltak adatok.

A feltárás szervezői, lebonyolítói: Tomik Nimród, Rind Anzelm, Biacsi Karolina, ft. Szakály József atya és az est moderátora, Rácz Ejzler Evila (Herceg Elizabetta felvétele)

A feltárás szervezői, lebonyolítói: Tomik Nimród, Rind Anzelm, Biacsi Karolina, ft. Szakály József atya és az est moderátora, Rácz Ejzler Evila (Herceg Elizabetta felvétele)

A kőtábla felemelését és a vasajtó kinyitását követően megbizonyosodtak róla, hogy öt személy földi maradványai találhatók meg a zárt kriptában, minden sírhelynél egy fölirat látható, amely jelzi, hogy ki nyugszik mögötte, az utolsó Kray az Kray János (1805–1852), aki Budapesten hunyt el, valamint a felesége, Mária, édesapja, Ferenc (1766–1805) és testvére, Paulina, aki néhány hetes korában halt meg, valamint a tragikus lovasbalesetben elhunyt ifjabb Kray Pál, aki 1831-ben született és 1846-ban hunyt el. Bizonyítást nyert, hogy tényleg egy kriptáról van szó, és valóban a Kray család tagjai nyugszanak itt.

Amikor az új templom épült 1904–1906 között, már Zichy János volt a fő kegyúr, akinek a felesége Kray lány volt. A földi maradványok átmentésének, a hatalmas építkezésnek a gróf mellett a fő előmozdítója Kray Irma bárónő, Zichy grófnő lehetett, a hatodik sírhelyet valószínűleg neki szánták, de az ő sírhelye üres maradt, nem ide temették el. Erre ft. Szakály József atya mutatott rá, aki arról is szólt, hogy a feltárás zárásaként latin szertartás szerint szentelte meg a sírhelyeket és a kriptát.

Az est végén azt is megtudtuk, hogy a Film Museum civil szervezet és Topolya Község Múzeuma filmet készít a Kray családról, akiknek nagyon sokat köszönhet Topolya, az első rész már tavaly elkészült, és megtalálható a világhálón: Kray Pál táborszernagyot mutatja be, a második rész rövidesen elkészül, Kray Pál topolyai éveiről szól, és majd a harmadikban a családi kripta lesz a téma.

Nyitókép: Több százan voltak kíváncsiak a Kray család sírboltját feltáró beszámolóra (Herceg Elizabetta felvétele)