2023. február 4., szombat

Matematika ünnep a fraktál karácsonyfák alatt

Szombaton, hétvége ellenére tanulók zsongásával volt teli a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, ugyanis a rangos középiskolában 20. alkalommal rendezték meg a Fekete Mihály Matematika Emlékversenyt.

A megmérettetésen Vajdaság minden tájáról vettek részt matematikát kedvelő tanulók.

Csíkós Pajor Gizella, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatója a verseny kapcsán elmondta, hogy számukra ez a matematika ünnepét jelenti, és az iskola profiljához igazodva egyik olyan versenyük, amit az iskola tanárai és diákjai a legjobban szeretnek.

Gergely Árpád felvétele

Gergely Árpád felvétele

– Saját magunk szervezzük, saját magunk szerzünk ajándékokat a gyerekeknek, és ez a magyar nyelvben matematikát ismerő diákoknak egy ilyen közös összejövetele a Vajdaságban – jegyezte meg az igazgatónő, aki hozzáfűzte azt is, hogy A verseny valójában válogatóversenye a nemzetközi magyar matematikaversenyeknek, amit a kezdetekben csak a középiskolások számára rendeztek meg, de ma már a középiskolások is részt vehetnek rajta.

- Szerintem mindenki örül annak, hogy a vajdasági megmérettetésről egy nemzetközi versenyre is tovább lehet jutni. Ez minden évben egy olyan lehetőség az itteni gyerekeknek, hogy négy-öt napot Magyarországon, vagy valamelyik Kárpát-medencei határon túli magyar lakta területen egy városban, annak minden érdekességét megismerve együtt lehessenek a saját diáktársaikkal, ismerkedjenek, és hogy együtt szép kirándulásokon is részt vehessenek – emelte ki Csíkos Pajor Gizella, aki elmondta azt is, hogy több mint 200-an küldtek be feladatokat, és közülük 113-at hívtak meg a mai versenyre.

A szervezők a résztvevők számára délutáni foglalkozásokat is szerveztek, ugyanis dr Péics Hajnalka a fraktálokról tartott nekik egy előadást, majd pedig az általános- és a középiskolások kinyomtatott tetraéderekből egy fraktál karácsonyfát ragasztottak össze.

Gergely Árpád felvétele

Gergely Árpád felvétele

Fekete Mihály, (1899-ig Schwarcz) 1886-ban született Zentán. Budapesten végezte egyetemi tanulmányait, 1909-ben doktori címet kapott. Ezután egy évet Göttingenben, Landau mellett töltött. Budapestre hazatérve Beke Manó tanársegédje lett a Tudományegyetemen. Fejér Lipót hatására analízissel kezdett foglalkozni. 1914-1920 között a budapesti egyetemen az analízis magántanára és különböző középiskolákban tanár. 1920-ban állásait elveszítve a Pesti Izraelita Hitközség Főgimnáziumának tanára. 1928-ban a Jeruzsálemi Héber Egyetemen kezdett el dolgozni, egy évig mint előadó, majd 1955-ös nyugdíjazásáig az egyetem Matematikai Intézetének igazgatója. 1935-36-ban a Természettudományi Kar dékánja, majd 1945-48 között az egyetem rektora.

Fekete többnyire valós és komplex függvénytannal és approximációelmélettel foglalkozott. Ő definiálta a transzfinit átmérő fogalmát. Igazolta, hogy minden kompakt végtelen halmaz transzfinit átmérője megegyezik Csebisev-állandójával. Foglalkozott sorok szummálhatósági kérdéseivel is. Tanulmányozta azt a kérdést, hogy egy kompakt halmazon adott polinom mikor approximálható egész együtthatós polinomokkal.

@fo=Gergely Árpád

Nyitókép: Gergely Árpád felvétele