2023. január 28., szombat

Az új szabványoknak is megfelelő ivóvizet!

Zentán a vízkezelési technológia próbája jövő év tavaszán indul

A zentai ivóvízzel kapcsolatban beszámoltunk arról, hogy a magyarországi Kristály Kft. és a zentai önkormányzat egy vízkezelő kísérleti berendezést telepített a déli kútmezőre. A projekttel kapcsolatban kerestük fel Tamás Tündét, a Kristály Kft. víztechnológiai és fejlesztési igazgatóját, aki a napokban ismét Zentán járt, és elmondta, az a céljuk, hogy a zentai ivóvíz minősége elérje az európai szabványok szintjét, valamint Zentán szeretnék a cégük exportpiacát növelni. Ennek hatékonysága érdekében egy zentai telephellyel bejegyzett céget is alapítottak a Rév Gázipari Kft.-vel partnerségben, és a projektcég partnerei közösen egy zentai telephelyet is terveznek a déli ipari park területén. A telephely létesítését a Magyar Külügyminisztérium támogatásával tervezik megvalósítani, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség által gondozott pályázat keretében.

– A szolgáltatott víz minősége, amit jelen pillanatban a zentai lakosság fogyaszt, a régi szabványoknak megfelel, viszont a szerb kormány is szeretne az unió tagjává válni, ezért jogharmonizációs kötelezettsége van, vagyis a vízminőségre vonatkozó határértékeknek meg kell felelniük az uniós direktívához harmonizált előírásoknak. A határértékek egyes esetekben szigorodtak, aminek következtében bizonyos tekintetben az ivóvíz nem megfelelő minőségű. Szeretném hangsúlyozni, hogy számos vízmintát vettem valamennyi déli vízbázishoz tartozó kútból, megvizsgáltam Magyarországon a mintákat laboratóriumi körülmények között. Az adatelemzéseket követően technológiai kísérleteket végeztem annak érdekében, hogy lássuk, milyen komplex kezeléssel tudjuk a vizet az uniós jogszabályoknak megfelelővé tenni. A déli kútmező valamennyi üzemelő kútjából vettem mintát több alkalommal, és többször elvégeztem a laboratóriumi kísérletek ismétlését a technológiai működőképességének igazolására. Meg kell jegyeznem, hogy a zentai ivóvízben a vizsgálataim és akkreditált laboratóriumi vizsgálatok alapján a korábbi, nem szigorított szabványokhoz mérten gyakorlatilag a mérési bizonytalansággal kompenzált arzéntartalom a határértékeknek megfelel. Tudom, hogy van olyan település, ahol magasabb a víz arzéntartalma, ami már terhelést jelenthet a fogyasztók számára. A mérések és évek óta tartó adatelemzéseim alapján elmondhatom, hogy Zentán a szolgáltatott víz bakteriológiailag megfelel a követelményeknek, az elosztó-, illetve a belső hálózatokban viszont lehetnek esetleges határérték-túllépések. Erről azonban azt kell tudni, hogy ezek a mikrobák és biológiai szervezetek, amelyek a vízben megjelenhetnek, bárhol a világon előfordulhatnak időszakos jelleggel az ivóvízben, a hálózaton és a fogyasztói csapokon is. Megjegyzem, hogy a víz tisztítása csak az első lépés, a hálózat egyes részeit is fel kell újítani a hálózati másodlagos szennyeződés kockázatának csökkentése érdekében. Ha az elosztóhálózatban nem megfelelőség fordul elő, arra a közvállalatnak reagálnia kell például egy hálózatmosatással, fertőtlenítéssel, és erről tájékoztatnia kell a lakosságot. Ha elvégzik ezeket a beavatkozásokat, visszaellenőrzik a fertőtlenítés hatékonyságát laboratóriumi vizsgálatokkal, és igazolják, hogy a víz mikrobiológiailag megfelelő, ezek a mikrobák már nincsenek jelen. A belső hálózat, mikrovezetékek azonban nem a közvállalat, hanem a fogyasztó feladata és felelőssége. Például hosszan tartó használaton kívüli esetekben érdemes a belső hálózat átöblítése fertőtlenítőszeres folyadékárammal. Fontos megjegyezni, hogy a mikrobák nagyon szeretik az ágvezetékeket, a pangó vizeket és minden olyan vezetékszakaszt, ahol nincs állandó vízfogyasztás, illetve vízáram, ráadásul ezeknél a baktériumoknál a megengedett határérték a nulla, tehát nagyon szigorúan veszik őket – mondta Tamás Tünde.

Az igazgató elmondta, hogy a poharas kísérletek révén kifejlesztett egy olyan komplex vízkezelési technológiát, amellyel többször is igazolta, hogy megfelelő minőségű vizet tud előállítani ezzel a technológiával.

– Mivel a poharas kísérlet úgynevezett technológiai laboratóriumi körülmények között zajlik, ezért szeretnénk a félüzemi berendezést beüzemelni, és azzal is elvégezni a kísérletet, valamint igazolni azt, hogy ez a komplex vízkezelési technológia működik a valóságban is, és az uniós szabványoknak megfelelő vizet tudunk előállítani úgy kémiai, mint bakteriológiai szempontból. A projekt beindítását az alapanyaghiány és az ellátási lánc akadozása megnehezítette, emiatt a tervek szerint 2023 első negyedévében indítjuk el a berendezést, és 3–6 hónapos normál üzemszerű kísérletsorozattal optimalizáljuk ezt a komplex vízkezelési technológiát. A vízkezelő alkalmasságát magyar és szerb laboratóriumi vizsgálatokkal is tervezzük igazolni, már felvettük a kapcsolatot a szerb laboratóriumi szervezetekkel, és szeretnénk, ha ők is elvégeznék majd a vizsgálatokat. A technológia működőképességéről és alkalmasságáról 2023 végén egy záródokumentációt készítek, és természetesen arról be is számolok. Egy megvalósíthatósági tanulmányt is készítek a teljes nagy projektre vonatkozóan, amit majd be fogunk mutatni. Amennyiben minden jól megy, nemcsak a félüzemi kísérlet valósul meg, hanem egy komplex vízkezelőt tudunk majd itt létesíteni. Ehhez azonban kiemelt támogatásra van szükség a beruházás nagysága és az ehhez szükséges pénzügyi erőforrásigény okán. Szeretném hozzátenni, hogy ez egy példaértékű együttműködés a zentai önkormányzattal és közvállalattal, aminek következményeként egy követendő referenciaprojektet alakítottunk ki, és alakíthatunk ki akár a nagyberuházás megvalósításáig. Más községekben is szeretnénk majd az ivóvízminőség fejlesztése érdekében a víztisztítási technológiák meghatározásában, tervezésében és komplex megvalósításában feladatokat vállalni, és a mérnöki tudásunkkal jobbá tenni az ivóvizet. Vállalatunk, a Kristály Kft. a szakmai tapasztalataival szívesen támogatná a szerbiai településeket akár az ivóvízminőség javítását, akár a szennyvízkezelést célzó projektekben, így célunk, hogy más településeken is részt vegyünk az ivóvízminőség javításában, illetve a szennyvízkezelés kialakításában, fejlesztésében. A létesítendő zentai telephelyünkön a projektcég partnerei, tehát a Kristály Kft. és Rév Gázipari Kft. is személyes jelenlétével tudja a vízipari, illetve gépipari mérnöki és üzleti tudástranszfert és tevékenységeket még hatékonyabban végezni, és követendő jó gyakorlatokat, referenciaprojekteket kialakítani és menedzselni – fogalmazott Tamás Tünde.

Nyitókép: A kísérleti vízkezelő berendezés (Fotó: Gergely Árpád)