2023. január 31., kedd
IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE 2022

Dokaz vitalnosti naše zajednice

U Subotici je predato novo krilo zgrade Centra za obrazovanje, istraživanje i kulturu vojvođanskih Mađara i Fondacije „Laslo Sekereš”

Novo krilo zgrade Centra za obrazovanje, istraživanje i kulturu vojvođanskih Mađara i Fondacije „Laslo Sekereš” je predato u sredu u Subotici. Kao što smo čuli u uvodu, upravo među ovim zidovima će buduće generacije učiti, razvijati se, igrati, plesati, negovati svoje tradicije, formirati i usavršavati se iz dana u dan na našem maternjem jeziku, mađarskom. Pored ostalih, na primopredaji su bili prisutni i Arpad Janoš Potapi, državni sekretar Mađarske zadužen za nacionalnu politiku i narodni poslanik, Ištvan Pastor, predsednik SVM-a, predsednik skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Judit Sabo Pirićine, šef odeljenja za južni region i dijasporu državnog sekretarijata za nacionalnu politiku kabineta premijera Mađarske i Arpad Fremond, nosilac liste „Mađarske sloge” i narodni poslanik.

Diskusija o višestrukim aktivnostima „VM4K” (Foto: Edvard Molnar)

Diskusija o višestrukim aktivnostima „VM4K” (Foto: Edvard Molnar)

Tinde Šomođi, direktorica Fondacije „Laslo Sekereš” je pozdravila skup, a zatim je detaljno opisala sam tok izgradnje:

– U martu 2020. godine kupili smo zgradu uz dvorište našeg sedišta radi proširenja. Kupovina imovine realizovana je uz podršku državnog sekretarijata za nacionalnu politiku kabineta premijera Mađarske, i uz saradnju Fondacije „Betlen Gabor”. Renoviranje je počelo u avgustu 2021. godine.

– Prilikom projektovanja fasade zgrade smo sa naše strane formulisali očekivanje, da naše sedište i ova zgrada budu u skladu, i da nakon renoviranja čine jedinstvenu celinu. Osnovni koncept je bio da to bude zgrada u kojoj bi svaki centimetar bio upotrebljiv. Sala u prizemlju je projektovana tako da se po potrebi može otvoriti prema dvorištu, tako da praktično možemo povećati veličinu našeg dvorišta. Površina objekta je 80 kvadratnih metara, izgrađene su dve učionice, prizemlje je površine 36 kvadratnih metara, potkrovlje je površine 38 kvadratnih metara. Ove prostorije su nam zaista potrebne, jer se trenutno, kao sastavni deo visokoobrazovnog prostora Panonske nizije, ovde odvijaju studijski programi sa tri univerziteta, na nekoliko studijskih godina, uz učešće oko devedesetak studenata. Pored toga, u zgradi se održavaju događaji i programi koje organizuju „VM4K” i naša fondacija, saznali smo od Tinde Šomođi.

Okupljene je pozdravio i Ištvan Pastor:

– Sve što, da tako kažem, nije bilo u scenariju, a uspelo je da se realizuje, postalo je moguće uz pomoć partnera, saveznika, saradnika i saboraca. Nikada se ne sme zaboraviti da uvek cilj daje smisao sredstvima. Ono u čemu smo se mi vojvođanski Mađari uvek isticali je, između ostalog, to što smo umeli da formulišemo svoje ciljeve. Ispunjava me ponosom što smo i danas jaki – bez obzira na rezultate raznih istraživanja – i nema drugih u Panonskoj niziji koji mogu formulisati ciljeve i koristiti alate za njihovo postizanje, kao što smo mi. Ovaj kompleks zgrada takođe dokazuje, da jednom formulisani ciljevi nisu definitivni, već njihova realizacija omogućava formulisanje novih ciljeva, a za njih je potrebno obezbeđivanje novih uslova. Institucionalni sistem poslednjih godina, koji funkcioniše i između ovih zidova, nova je nijansa u javnom, političkom i kulturnom životu u vojvođanskih Mađara. To dokazuje da nismo isključivi, već otvoreni, a ko nas prihvati i poštuje, njega ćemo i mi prihvatiti i poštovati. Otvoreni smo za svakoga, i ako je tako i sa druge strane, možemo formirati partnerstvo za izgradnju zajednice, čak i ako se ne slažemo oko svega, čuli smo od Ištvana Pastora, koji je čestitao učesnicima izborne kampanje na posvećenosti i stavu punom entuzijazma.

– Siguran sam da će novoosnovani nacionalni savet nositi isti zamah i posvećenost u naredne četiri godine, formulišući ciljeve iznova i iznova, dajući smisao sredstvu, dodao je Ištvan Pastor.

Svoje svečane misli sa zainteresovanima je podelio i Arpad Janoš Potapi:

– Mislim da smo svi u proteklom periodu uradili mnogo da ostvarimo naše ciljeve. Veoma je dobro osećati, da ovaj sistem odnosa među nama funkcioniše ne samo na zvaničnom nivou, ne samo na nivou zajednice, već i na ličnom, prijateljskom i partnerskom nivou. Ovo doprinosi i pomaže da se, uprkos svim vrstama poteškoća, život nastavi, i da zajednica ima koristi od toga. Zadovoljstvo mi je što sam pozvan na primopredaju novog krila zgrade "VM4K". Ovaj događaj takođe dokazuje, da je ne samo ova institucija, već i mađarska zajednica u Subotici, Bačkoj i Vojvodini vitalna, da želi da živi i da planira za budućnost. Ovo građevinsko krilo je takođe opipljiv rezultat ovoga. Za ovo se stvorila potreba, jer je ova institucija prerasla samu sebe skoro odmah po otvaranju. Sprovodi obuku i događaje u zajednici, zbog kojih je neophodno proširiti ovaj kompleks zgrada. Ova primopredaja je simboličan događaj, jer se dobro uklapa u niz razvoja, koji je ovaj deo mađarskog naroda ostvario u poslednjih nekoliko decenija, u rasponu od više od dvadeset godina. Od svih delova našeg naroda, vojvođanski Mađari su posle smene režima krenuli iz najdublje tačke. Prilikom naše nedavne posete Hrvatskoj, gospodin Pastor je reagujući na poteškoće današnjeg vremena rekao da nema toga što mi Mađari nismo preživeli, a da smo dokazali da sve možemo preživeti i savladati. Dokaz za to je i ova primopredaja zgrade. Vojvođanski Mađari su pošli iz ratnih uslova, od najteže političke, ekonomske, društvene i socijalne situacije, rascepkane sa stanovišta mađarstva, i na tome je trebalo graditi. Ovo je bilo uspešno, jer danas možemo reći da su vojvođanski Mađari najorganizovaniji Mađari u Panonskoj niziji, koji, možda i u odnosu na veličinu nacionalnog dela, iza sebe imaju najviše, najlepše i najsjajnije uspehe, ako se osvrnemo na protekli period, rekao je Arpad Janoš Potapi, koji je takođe podstakao Mađare da učestvuju na izborima za nacionalne savete.

– Mađari koji učestvuju na glasanju odlučiće o osnivanju institucije koja je apsolutno važna, da bi naše obrazovne, kulturne i druge institucije ostale jake. S druge strane, moramo da pokažemo i većinskom narodu i društvu da smo ovde, u svojoj domovini, i da želimo da ostanemo jaki. Zato je važno izaći na izbore nacionalne manjine, čuli smo od Arpada Janoša Potapija.

Novo krilo zgrade (Foto: Edvard Molnar)

Novo krilo zgrade (Foto: Edvard Molnar)

U emisiji su nastupila i dva učenika osnovne škole, Abigel Lacko i Janoš Buču, koji učestvuju na dešavanjima „VM4K”.

Nakon primopredaje i svečanog presecanja vrpce, zainteresovani su mogli da pogledaju izložbu fotografija o aktivnostima „VM4K”, a zatim se neformalno razgovaralo na ovu temu u prostoriji kluba „VM4K”,  uz učešće Judit Sabo Pirićine, Arpada Janoša Potapija, Ištvan Pastora,  Arpada Fremonda, Tinde Šomođi, Ildike Lovaš, Viole Dioši Varge, Tamaša Košanjija, Lile Lukač, Gabora Juhasa, Tamaša Sakača, Beate Lapu, Andree Đerman, Čabe Vereš, Katalina Klem Hardi, mons. dr Endre Horvata, dr Andree Klinovski, Karoline Gajdoš, Agote Šutuš, Monike Sarnjai i Renate Tilinko.

Arpad Fremond je pozdravio prisutne:

– „VM4K” je u proteklom periodu dokazao koliko je ovoj zajednici potrebna ova institucija. Verujem da će ustanova u narednom periodu uspeti da učini sve, da nastavi da gradimo. Obavlja širok spektar aktivnosti na izgradnji zajednice i popunjava jednu veliku prazninu, kako u oblasti obrazovanja, tako i u oblasti slobodnih aktivnosti. Sada smo došli u period, kada moramo da ispitamo šta smo do sada izgradili i kuda idemo. Da bismo krenuli napred, potrebna nam je profesionalna pozadina, istraživanja i smernice, koje mogu pokrenuti ovu zajednicu napred. Da nije bilo „VM4K”, ne bismo ni imali instituciju koja se ovim uopšte bavi. Nacionalni savet će morati da formuliše nekoliko strategija u narednom periodu, a za njihovu pripremu biće neophodna stručna pozadina i istraživanja, kako bismo znali gde smo i kuda možemo da idemo dalje. Ovo će biti najveći izazov u ​​narednom periodu. Svi pričaju o ekonomskim teškoćama sa kojima se suočavamo, ali da biste mogli da istražite i formulišete strategiju, ne morate ništa drugo da radite, osim da zagrejete stolicu, sednete, popričate i gradite. To je ono što ova zajednica može da uradi u narednom periodu. Uveren sam da možemo da formulišemo nove i novije ciljeve, čuli smo od Arpada Fremonda.

U nastavku, Ildiko Lovaš, rukovodilac „VM4K”, sumirala je aktivnosti Centra, a zatim su njene kolege detaljno iznele različite segmente raznolikog rada koji se ovde odvija.

Nyitókép: Arpad Janoš Potapi i Ištvan Pastor su otvorili novo krilo zgrade (Foto: Edvard Molnar)