2023. szeptember 27., szerda
Erdődi Edvina (Fotó: Dávid Csilla)
NEMZETI TANÁCSI VÁLASZTÁSOK 2022

Erdődi Edvina a Magyar Szó megbízott igazgatója

Megtartotta utolsó ülését a Magyar Nemzeti Tanács aktuális összetétele

A közvetlenül megválasztott Magyar Nemzeti Tanács harmadik összetételének utolsó ülésén a tagság jóváhagyta a Magyar Szó Lapkiadó Kft. megbízott igazgatója kinevezésének a jóváhagyására vonatkozó döntést. Ezt a tisztséget Erdődi Edvina okleveles jogász, eddigi igazgatóhelyettes tölti be. Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke sikeres munkát, kitartást és megannyi új ötletet kívánt Erdődi Edvinának.

Az igazgatóváltásra azt követően került sor, hogy Ökrész Rozália eddigi igazgató nemrégiben lemondott tisztségéről, akinek Jerasz Anikó és mgr. Hajnal Jenő elnök egyaránt köszönetet mondott eddigi munkájáért, illetve kitartásáért, kiemelve, hogy a Magyar Szó egyik nagyon nehéz időszakában vette át a vezetést. Mint arra Hajnal Jenő rámutatott, munkatársaival számos újítást és lehetőséget teremtett. Erdődi Edvina ugyancsak nehéz időszakban veszi át napilapunk irányítását, ám hiszi, hogy az MNT a jövőben is támogatja a Magyar Szót az elképzelések megvalósításában – emelte ki Hajnal Jenő.

CÉLOK MÁR VANNAK

Lapunknak nyilatkozva Erdődi Edvina elmondta, hogy legszámottevőbb feladatának a Magyar Szó újvidéki székházában történő beruházások megvalósítását és a székház közösségi térré való alakítását tartja, illetve ezáltal a Magyar Szó csaknem nyolc évtizedes hagyományvilágát leginkább meghatározó értékek továbbéltetését és szélesebb körre való kiterjesztését, megteremtve mindeközben azokat a feltételeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz a hiteles, megbízható és pontos tájékoztatáshoz, amely mind nyomtatott formában, mind az online térben hosszú ideje jellemzi a Magyar Szót, lehetővé téve, hogy ma is és az elkövetkező években is a vajdasági magyar közösség meghatározó médiája, illetve intézménye legyen.

– Mindemellett messzemenően támogatni kívánok minden olyan alulról jövő kezdeményezést, amelyik révén közösségünk tagjait már a legkisebbektől kezdve megpróbáljuk bevonni az olvasás csodálatos világába. Elsősorban a Mézeskalácshoz, a Jó Pajtáshoz és a Képes Ifjúsághoz kapcsolódó projektumokra gondolok, illetve bízom abban, hogy a jövőben a jelenleginél is több közösségi eseményt, találkozót és egyéb rendezvényt tudunk életre hívni, még inkább kiaknázva azokat a lehetőségeket, amelyek abban a mérhetetlen szellemi tőkében rejlenek, amelyekkel a Magyar Szó munkatársai, újságírói rendelkeznek. Meggyőződésem, hogy mindez a jövőben rendkívül fontos erőforrása lehet a vajdasági magyarságnak, olyan, amelyikre hosszú távon is építkezni lehet. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben, ami alatt elsősorban a nehéz gazdasági helyzetre és az esetleges megszorításokra gondolok, tisztán kell látnunk az elképzeléseink megfogalmazásakor, észszerű döntésekkel stabilitásra kell törekednünk, illetve arra, hogy komolyabb problémák nélkül vészeljük át a nehéz időket. Ez értelemszerűen fontos iránytűként szolgál majd számomra munkám végzése során. Úgy érzem, annak köszönhetően, hogy az elmúlt években a Magyar Nemzeti Tanács alelnökeként és a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatóhelyetteseként is szolgálhattam közösségünket, nagyon sokat tanultam, és megértem a rám váró feladatokra, ugyanakkor bízom benne, hogy rövidesen már az eredményeim, az eredményeink, beszélnek majd helyettem – fogalmazott Erdődi Edvina.

A KÖVETKEZŐ ÉV TERVEZÉSE

Az MNT a folytatásban elfogadta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatójának a megválasztására vonatkozó javaslatot. Miután Gondi Martina eddigi igazgató lemondott tisztségéről, a tanács Kormányos Katona Gyöngyi magyar nyelv és irodalom szakos tanárt, kulturális mediátort javasolta erre a beosztásra.

A továbbiakban a tanács egyebek mellett a Hét Nap Lapkiadó Kft., az Európa Kollégium és a Kishegyesi Könyvtár jövő évi munka- és pénzügyi terveit, majd oktatással, többek között igazgatóválasztási eljárásokkal és iskolaszéki tagcserékkel kapcsolatos határozatokat fogadott el.

Fotó: Molnár Edvárd

Fotó: Molnár Edvárd

ZÁRÓGONDOLATOK

A napirendi pontok megvitatása után többen is megosztották személyes gondolataikat az MNT jelenlegi összetételével kapcsolatban. Dr.NovákAnikó szerint jó, hogy az MNT ülésein elhangzott az, aminek el kellett hangzania, értékelése szerint a kimondottak arra hívták fel a figyelmet, hogy Vajdaságban is vannak párhuzamos valóságok.

– Felszabadító volt itt állni és kimondani bizonyos dolgokat, főleg úgy, hogy sokuk szemében láttam, számos kérdésben egyetértenek velem. Láttam a pillantásokban az egyetértést, ám természetesen nem lepődtem meg azon, hogy a kezek nem követték ezt az egyetértést. Az MNT következő összetételének feltehetőleg sokkal egyszerűbb lesz a helyzete, az ülések is rövidebbek lesznek, mert nem beszélnek majd annyit – fogalmazott Novák Anikó.

Mengyán Pletikoszity Ildikó szavai szerint az MNT-nek alapjában nem döntéshozó jellege van, mert elsősorban a pártérdekeket képviseli. „Eljutottunk addig a pillanatig, amikor valóban a teljes egyszólamúság és az egysíkúság kezdődik. Vajon jó ez a közösségnek? Értékelésem szerint soha sehol, egyetlen közösségnek sem vált javára, ha teljesen kiirtotta maga közül a többszólamúságot. Remélem, hogy a vajdasági magyarság hamarosan ráeszmél az állapotok tarthatatlanságára. Továbbra is optimista vagyok, és mindenkinek a legjobbakat kívánom a továbbiakban!” – hangsúlyozta Mengyán Pletikoszity Ildikó.

Az elhangzó gondolatokra reflektálva Hajnal Jenő kifejtette: az elmúlt négy évben sok minden megváltozott, illetve sok minden úgy alakult, hogy az első pillanatban ellenséges kapcsolat később valamelyest partneribbé és emberibbé vált. „Sok mindentől függ, hogy az MNT következő összetétele egyszólamú lesz-e vagy sem. Annyi biztos, hogy nehéz feladat előtt áll az MNT következő összetétele, munkájához sok sikert kívánok. Örülök annak, hogy négy évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, amelyik során sikerült feldolgozni, hogy a korábbiakhoz képest más ellenzéki magatartással, más csoportos gondolkodással állunk szemben. Ez mindannyiunkat emlékeztette arra, hogy másként is lehet politizálni, odafigyelni a véleményekre, úgy, hogy a felelősség a többségre hárul” – fejtette ki Hajnal Jenő.

VASÁRNAP NEMZETI TANÁCSI VÁLASZTÁS

Az ülésen Hajnal Jenő a vasárnap tartandó magyar nemzeti tanácsi választásra is emlékeztette a közvéleményt, arra kérve a külön magyar választói névjegyzékre feliratkozott szavazópolgárokat, hogy éljenek szavazati jogukkal, ekképpen járulva hozzá a megkezdett építkezés folytatásához. A vajdasági magyar kisebbségi közösség az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács létrehozásától, 1999-től napjainkig olyan stabil és érdekérvényesítő kisebbségi önkormányzatiságot épített ki magának, amelyik a jövőben is szavatolni fogja az MNT kisebbségvédelmi munkáját, és amelyik az elmúlt években kiérdemelte mind a többség, mind a többi nemzeti kisebbség és a Kárpát-medencei magyarság elismerését – emelte ki Hajnal Jenő.

„A vasárnapi választáson való részvétel életbevágóan fontos, hiszen a vajdasági magyarság csakis minél nagyobb részvételével mutathatja meg nemzeti elkötelezettségét és közösségi erejét. Fontos, hogy a szavazásra jogosultak elmenjenek szavazni, összetartozásunk, összefogásunk mellett téve hitet” – nyomatékosította Hajnal Jenő.