2023. január 28., szombat

Az elődök erőt adó hite

Ünnepi istentisztelettel, tölgyfakoszorúzással emlékezett meg Bajsán az evangélikus egyház a reformáció 505. évfordulójáról

A helyi hívek mellett több más vajdasági településről: Szabadkáról, Kúláról és Nagykikindáról érkezett egyháztagok jelenlétében tartottak ünnepi istentiszteletet Bajsán az evangélikus templomban a reformáció október utolsó napján jegyzett 505. évfordulója alkalmából.

A reformációnapi ünnepi istentisztelet Bajsán (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

A reformációnapi ünnepi istentisztelet Bajsán (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

Dolinszky Gábor, a szerbiai-vajdasági Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház püspökhelyettese igehirdetésében Jeremiás prófétát idézve arra emlékeztette hallgatóságát, hogy a ma emberének legalább olyan állapotban és lelki tartalommal kell átadnia hitét és templomát az utódainak, ahogyan azt őseik is ráhagyományozták.

– Amikor Luther Márton kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára azt a bizonyos 95 tételét több mint félezer éve, akkor igazából nem egy önálló egyházat szeretett volna megalapítani, ami majd később több kisebb protestáns gyülekezetre bomlik tovább, hanem az akkori nagy egyházat szerette volna megreformálni, visszahelyezni az eredeti krisztusi alapokra. Számunkra a reformáció nem egy dátumhoz kötött esemény, hanem egy olyan folyamat, amit mi az év minden napján igyekszünk megélni – mondta egyebek mellett a püspökhelyettes. Az ünnepi istentisztelet alkalmával lelkészként közreműködtek Dolinszky Márta és Dolinszky Áron, illetve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói, a szabadkai Kádár Dávid és a bácskossuthfalvi Kósa Martin.

A szertartást követően a jelenlevők megkoszorúzták a templom és a parókia közötti kertben a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben elültetett tölgyfát, illetve az alatta elhelyezett emléktáblát. A bajsai gyülekezet lelkésze, Dolinszky Márta esperes örömének adott hangot, hogy a vidékünkön őshonos növény kiterebélyesedett és egészségesen fejlődik, majd kifejezte reményét, hogy a tölgyfához hasonlóan a kis létszámú evangélikus egyház is erőre kap majd. Ezt követően szeretetvendégséggel folytatódott a rendezvény a parókia közösségi termében.

Az ünneplő gyülekezet megkoszorúzta reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben elültetett tölgyfát (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

Az ünneplő gyülekezet megkoszorúzta reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben elültetett tölgyfát (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)