2023. február 9., csütörtök

Jó az egyház tagjának lenni

Pasztorális Iroda nyílt Nagybecskereken

Nagybecskereken elkezdte munkáját a Pasztorális Iroda, melynek munkatársai a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem római katolikus karának két doktorandusza, Geng Noémi és Bertalan Tímea. A Készen a jövőre nevű ötéves projektum célja a nagybecskereki egyházmegyében 2017 és 2021 között lezajlott szinódus folyamán megfogalmazott tervek gyakorlati megvalósítása. A Pasztorális Iroda a nagybecskereki katolikus plébánia épületében kapott helyet.

– Feladatunk a nagybecskereki egyházmegye első szinódusi útját követő posztszinodális püspöki buzdítás alapján és az egyéb lelkipásztori tanulmányok alapján kidolgozni egy lelkipásztori tervet, ami a szinódusi folyamat konkrét megvalósítását jelentené. Tehát egy ötéves folyamatot, amikor azokat a célokat, amelyeket elhatároztak a közösségek, a hívek, az animátorok és az egyházmegyés papok életre keltjük, gyakorlatra váltjuk – mondta Geng Noémi, a Pasztorális Iroda vezetője.

A projektum első állomása a hivatásokkal, hivatalokkal és szolgálatokkal foglalkozik.

– Mindazokkal a személyekkel foglalkozunk, akik már valamilyen tevékenységet, tisztséget, valamilyen szerepet betöltenek a saját közösségükben és szorosan együttműködünk azzal a csoporttal, akik a legintenzívebben részt vettek ebben a szinódusi folyamatban. Úgy hívjuk őket, hogy animátorok. Száztíz emberről van szó – mondta az irodavezető.

Bertalan Tímea feladata az ifjúsággal való munka. Ennek keretében fontosnak látja azt a kezdeményezést, hogy legyen ministránsavatás, valamint a bérmálkozókkal való foglalkozás folytatását.

– Vannak fiatalok az egyházmegyében, ha nem is túl sokan vagy nem is túl aktívak, de vannak. Úgyhogy ez abszolút optimizmusra ad okot. A feladatom egy olyan teret biztosítani a fiataloknak, ahol otthon érezhetik magukat, ahol kreatívak lehetnek, és talán ami a legfontosabb, a sajátjuknak érezzék és megérezzék azt, hogy valóban jó az egyház tagjának lenni – nyilatkozott Bertalan Tímea ifjúsági pasztorális referens.

A fiatalok részére programokat, eseményeket szerveznek és egyházmegyei szintű ifjúsági találkozó megtartása is tervben van.