2023. január 28., szombat

Ünnepel a horvát nemzeti kisebbség

Vasárnap este a horvát nemzeti kisebbség ünnepélyesen emlékezett meg Josip Jelačić bán születésének 221. évfordulójáról.

 A szertartást a péterváradi Szent Juraj-templomban tartották meg, jelen volt volt Dragana Milošević tartományi művelődési, tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkár is.

Ez egyike annak a négy ünnepnek, amelyeket a szerbiai horvát közösség megünnepel, és mint ahogy azt Dragana Milošević elmondta, a tartományi képviselőház kiemelt, az összes nemzeti kisebbségi közösségekre vonatkozó, tartományi jelentőségű dátumként jelölt meg. – Tartományunk egyik szembetűnőbb és fontosabb jellemzője az etnikai, kulturális és felekezeti sokszínűség. Ennek a sokszínűségnek az ápolása, amelyben a horvát nemzeti kisebbség fontos helyet foglal el, a tartományi kormány talán legfontosabb prioritása – mondta Milošević.

Rámutatott a horvát néppel való, sok évszázados együttélésre Vajdaságban, és arra, hogy mennyire fontos a különböző kultúrák, nemzetek és vallások gazdagságának összefonódása. – Ez nem csak egy deklaratív szemlélet és elv a munkánkban. Bizonyítunk is, az egyik jelentősebb lépésünk Jelačić bán szülőházának felújítása, amelyet a szerb állami vezetés kezdeményezett és támogatott anyagilag. A felújítást követően Jelačić bán szülőházát a horvát kisebbségre ruháztuk át – szögezte le.

Darko Polić, a Josip Jelačić bán-emlékház vezetője rámutatott arra, hogy ez a történelmi építmény fontos tényező a horvát–szerb kapcsolatok szempontjából, és abbéli reményének adott hangot, hogy a jövő évtől kezdve, amikor az emlékházat megnyitják a nyilvánosság számára is, teljes kapacitással ápolhatja majd e kapcsolatrendszert.

A Horvát Nemzeti Tanács nevében Jasna Vojnić elnök köszöntötte a jelenlévőket.