2023. február 9., csütörtök

Az aradi vértanúkra emlékeztek Temerinben is

A nemzeti gyásznap alkalmából csütörtökön a temerini Nyugati temetőben felállított kopjafánál emlékeztek meg a politikai pártok és civil szervezetek helyi képviselői, valamint a kegyeletüket leróni óhajtó polgárok.

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke mondott ünnepi beszédet. Gondolatait Jókai Mór neves írónk megfogalmazásával kezdte, miszerint egy nemzet nagyságát nem a siker minősíti igazán, hanem a tragédiák és bukások idején mutatott magatartása.

– A magyar nemzet mind a szabadságharc, mind az önkényuralom idején jól teljesített, nem véletlenül vívta ki a korszak legjobb európai szellemeinek rokonszenvét, majd részvétét, bár mindez egyetlen halottat és mártírt sem támasztott fel halottaiból – fogalmazott Csorba.

Hozzátette, hogy a forradalom és szabadságharc végén a több száz kivégzett és több ezer börtönbe vetett magyar mellett árulók is akadtak. Szavai szerint a Habsburg kamarillapolitika áskálódásai miatt sok jó érzésű, igazságszerető katonatiszt is a magyarok oldalára állt, így az aradi vértanúk között is akadt német, örmény, horvát és szerb nemzetiségű is.

– Nem véletlen, hogy őket küldték elsőként a halálba. Azokkal szemben sem voltak irgalmasak, akik a vérontás elkerülése végett a megegyezést keresték, de nem váltak árulóvá. Közülük a legismertebb Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke – magyarázta Csorba.

– Hajtsunk fejet az aradi vértanúk, valamennyi hősünk és mártírunk előtt, és őrizzük szívünkben példájukat: szilárd jellemüket, következetességüket, hitüket és önfeláldozásukat! Ne feledkezzünk meg az 1848 és 1850 között sorsüldözöttként elpusztult több száz temeriniről, és azokról az őseinkről sem, akik visszatértek, hogy a porrá égetett településen a romokból új otthont teremtsenek, hiszen nekik köszönhetjük, hogy itt most is élnek magyarok – mondta Csorba.

A beszédet követően a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt helyi szervezeteinek, valamint a Temerini Múzeumbarátok Egyesületének képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit.