2023. február 1., szerda

Hogyan tovább?

Kerekasztal-beszélgetés a zombori reformátusság jövőjéről

Beszélgetésre hívják a Zomborban és környékén élő református, illetve más keresztyén felekezetű testvéreket, lelkészeket, és a megmaradás iránt elkötelezett magyar ajkú lokálpatriótákat. A kezdeményezés tárgya: Hogyan tovább zombori reformátusság? Útkeresés, a lenni vagy nem lenni kérdése.

Dr. Békássy N. Albert, a zombori gyülekezet tagja és Biró László, dorogi pótpresbiter meghívólevele a következőképpen fogalmaz a témában:
„A Zombori Református Egyházközség mára jó 200 éves. A múltban voltak virágzó évek, jelentős számú egyháztaggal, és voltak nehéz időszakok, amikor a megszűnés ellen küszködött, de mindig magára talált. Jelenleg épp, hogy csak van. A hívek oldott kéveként széthullanak, helyben élő pásztor helyett Szabadkáról jár a beszolgáló lelkész, a parokiája 30 éve üresen áll. Megbeszélésünk e gondok megoldását kívánja elősegíteni.

Templomunk és a parókia a város központjában felemelő környezetben, a szerb olvasókör utcájában helyezkedik el. Ennek a helynek méltó társa kell legyen az együttélő magyarok megmutatása, ahol az anyanyelvű igehirdetés mellett a kultúra is megfér. Zombor és a környéki szórványvidék kiemelt bástyája lehetne a több ezer magyarnak, szerető fogadóhelye a testvérgyülekezeteknek, az idelátogatóknak, ahol a magyarság találkozhat, ahol kiállításokat, irodalmi esteket, tudományos előadásokat, könyvbemutatókat, akár boresteket is rendezhetnek.”

A megbeszélés Időpontja: 2022. október 6., délelőtt 10 óra. Helyszíne: Zombor, Szentháromság tér 1., régi városháza, I. Emelet, 22-es terem, a Dunatáj Egyesülés irodája.

Ugyanilyen szeretettel hívják református testvéreiket a 2022. október 9-én, délután 3 órakor kezdődő istentiszteletre, amelyen dr. Békássy N. Albert, a Johannita Lovagrend tagja szolgál.