2022. december 6., kedd

Tisztítják az ipari vágányt

A zentai önkormányzat fel szeretné újítani a kikötőbe vezető vasútvonalat

Zentán a déli ipari övezetbe, a volt cukorgyárba, a Potisje folyami kikötőbe vasúton is el lehetett juttatni és innen elszállítani az árut. A lepusztult ipari vágány összeköttetésben áll a zentai vasútállomással, amelyet néhány éve már felújított vasútvonal köt össze Szabadkával, Nagykikindával stb. A hosszú évek óta elhanyagolt, használaton kívül álló ipari vasúti vágány a zentai község tulajdona.

A kommunális közvállalat munkásai a városnapi ünnepségeket követően az önkormányzat megbízásából hozzáfogtak az évek során sűrű bozóttal, vadrózsával, elburjánzott fás szárú növényekkel, bokrokkal sűrűn benőtt vasúti vágányok és környékük megtisztításához. A bozótost a helyenként két sínpárból álló vonal két oldala mentén egy-egy méter szélességig kitakarítják.

Amint azt Sztantity Szebasztián, a zentai községi tanács gazdasági kérdésekkel megbízott tagja elmondta, hosszú távú tervei vannak az önkormányzatnak az ipari vágány újjáélesztésére. Az elképzelések szerint a Potisje kikötőig vezető vasútvonalat az érdekelt felekkel, az infrastrukturális minisztériummal együttműködve fogják felújítani. Ahhoz azonban, hogy konkrét tervek készülhessenek, meg kell tisztítani az ipari vágányt és környékét, fel kell mérni a vasút szerkezeti állapotát.

Az ipari vágány az Adai úti benzinkút mögött csatlakozik az üzemen kívül álló, immár elárverezett Ada–Zenta régi vasútvonalhoz. Az önkormányzat kérte a minisztériumot, hogy az ipari vágány csatlakozásától a zentai vasútállomásig terjedő sínpárt ne számolják fel.

A község tulajdonát képező vágány tisztítása hamarosan befejeződik, és megkezdődhet az állapotfelmérés, amely alapján kalkulálni lehet, hogy mennyibe is kerül az ipari vágány felújítása és üzembe helyezése. Ezzel a beruházással a zentai kikötő és a déli ipari park vasúton is rákapcsolódhat az ország vasúti érhálózatára.