2022. december 7., szerda

Drágulnak a kommunális szolgáltatások

November elsejétől jelentősen megdrágul Ada községben a kommunális szolgáltatások díjszabása, miután csütörtök esti 26. ülésén a községi képviselő-testület többségi szavazattal jóváhagyta az új árjegyzéket. Az új vízdíj szerint 60 dinárba kerül az ivóvíz köbmétere a lakosság számára 20 köbméterig, 21–25 köbméter közötti fogyasztásnál 120 dinárt kell fizetni köbméterenként, e felett pedig 240 dinárt. A vállalatoknak egy köbméter vízért 127,81 dinárt kell fizetniük. A szennyvízdíjnál egy köbméter elvezetése a csatornahálózaton keresztül 60 dinárba kerül a háztartásoknak, 127,81 dinárba a vállalatoknak, illetve egy túra szennyvíz elszállítása szippantós kocsival a háztartásokból 2827 dinár lesz, míg az üzlethelyiségekből 8474,20 dinár. A szemételszállítási díj havonta 700 dinár lesz a háztartásoknak.

A szavazás előtt Milan Popov azzal indokolta a drágítást, hogy a víz-, a szennyvíz- és a szemételszállítási díj legutóbb 2018 januárjában drágult, de az összes többi szolgáltatás ára már tíz éve nem növekedett. Viszont az elmúlt négy-öt évben jelentősen megnövekedtek a kommunális közvállalat költségei, és szükségessé vált az árkorrekció, hogy a Standard működőképességét megőrizzék, és végrehajthassák a tervezett beruházásokat a közműveken. Tóbiás József, a képviselő-testület elnöke a Vajdasági Magyar Szövetség nevében bejelentette, hogy nem támogatják az új árjegyzék elfogadását, és a szavazásnál tartózkodnak. Kijelentette, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben elfogadhatatlan számukra a drasztikus áremelés, ami a víz- és a szemételszállítási díj esetében körülbelül 50 százalékos áremelést jelent. Bilicki Zoltán polgármester válaszában elmondta, hogy önkormányzati vezetőként a község pénzügyi irányítását koordinálja, ami nehéz feladat, hogy megtartsák a fejlesztéseket és a tervezett beruházásokat a lakosság életszínvonalának növelése érdekében, ezért népszerűtlen döntéseket is meg kell hozni.

A képviselő-testület az ülésen összesen tizenhárom napirendi pontról döntött. Megszavazták a köz- és a magánszféra partnerségében tervezett projektumot, amellyel a helyi önkormányzat a községi úthálózat felújítását és karbantartását kívánja megvalósítani. Elfogadták a Standard kommunális közvállalat 2021-es ügyviteli jelentését, ami szerint a cég 2,1 millió dináros nyereséget valósított meg. Határozatot fogadtak el a nyereség felosztásáról, amiből 324 ezer dinár illeti meg az alapító adai önkormányzatot, a többi 1,8 millió dinár a közvállalatnál marad. A testület végül titkos szavazással megválasztotta Ada község új polgármester-helyettesének Snežana Milanov moholi közgazdászt, miután Zoran Dragin lemondott a tisztségről. Személyes okok miatt távozott a községi tanács két tagja is, dr. Arežina Horvát Erika és Ürményi Ferenc. Helyükre Csúzdi István adai földművest és Rade Radulaški moholi testnevelő tanárt választották meg titkos szavazással.