2022. december 9., péntek
EGY EZOTÉRIKUS TANÁCSADÓ NAPLÓJÁBÓL

Ez mind az átok hatása?

A rovatban részleteket találhatnak azokból a beszélgetésekből, amelyeket az eltelt 30 évben jegyeztem fel. Minden történet valódi, csak a neveket változtattam meg, a klienseim iránti diszkréció miatt. Bizonyára mindenki talál valami hasznosat a maga számára.
– Eddig nemigen hittem az átokban, de most már nem tudok más magyarázatot adni a dolognak. Elátkozott a testvérem.
– Szemébe mondta az átkot? Miért tette, s miben nyilvánul ez meg?
– Úgy kezdődött az egész, hogy a párommal már régen szerettünk volna új kocsit. Mivel másképpen nem ment, eladtam egy kis földet, abból a részből, melyet a szüleimtől kaptam. Leánytestvérem, aki később ment férjhez, de ottmaradtak a szülői házunkban, nem kapott földet, de a ház az övé lett. Szüleink még élnek, ők együtt laknak. Testvérem amikor meghallotta, hogy új kocsit veszünk, azt mondta, hogy ne pazaroljuk a pénzt, amit szüleink s nagyszüleink teremtettek meg, ha annyira el akarom adni a földet, akkor inkább adjam kölcsön neki azt a pénzt, hogy fölújítsák a házat. Mivel nem voltam hülye, hogy nekiadjam a pénzt, amelyet ki tudja, viszont láttam volna-e valaha, ő megharagudott rám, s a szüleinknek is bebeszélte, hogy én elherdálom a vagyont, ők meg ott szoronganak, pedig jó lenne még egy szoba, meg festés, meg egyebek. Amikor megvettük az autót, mégis elmentünk, vagyis odakocsikáztunk a párommal, vittünk egy kis áldomást, de ő rám förmedt, s átkozódni kezdett, hogy ne hozzon örömöt és boldogságot ez a kocsi, hanem a bajt hozza a fejünkre. Szüleink csak lesütötték a szemüket, senki pártját nem fogták, de látszott rajtuk, hogy milyen boldogtalanok.
– Mikor történt ez?
– Egy évvel ezelőtt. Már a kocsi bejegyzésénél elkezdődtek a gondok, valami szám nem stimmelt. Amikor végre elrendeztük, volt egy koccanásunk, ami elég csúnya nyomot hagyott a szép kocsinkon. Alighogy megjavítottuk, a lányom kölcsönvette, s ütközött vele. Eltört a keze, beütötte a fejét, s a kocsi ismét össze volt törve. Fel is hívtam a testvéremet, megkérdezni tőle, hogy boldog-e, hogy ilyen hatásosan átkot szórt ránk, de ő azt felelte, hogy a lelkiismeretem miatt történnek ezek a dolgok, mert tudom, hogy rosszul cselekedtem. Anyuék is az ő pártját fogták most, azt mondták, hogy átok nem létezik, s ne veszekedjek a testvéremmel. A napokban megérkezett a jó nagy büntetés, amit időközben megszereztünk, ma pedig amikor beültem a barátnőm előtt egy fa alatt leparkolt kocsimba, letört egy ág, s agyonkarcolta a nemrég újrafestett autót.
– Ez bizony az átok hatása, akárhogy is tagadja a testvére. Elég teljesen átélt gyűlölettel kimondani a rossz kívánságot, főleg, ha a szemébe mondja valakinek.
– Igen, a szemembe mondta, s olyan furcsa, gonosz pillantása volt.
– Hát igen, ha ön nem néz akkor a szemébe, akkor kicsit kisebb a hatása, de főleg az ő gyűlöletének, haragjának az erejétől függ.
– Ha eladom a kocsit, akkor megszűnik az átok? Rámegy-e arra, aki megveszi? Ha másik kocsit veszek, arra a kocsira is rászáll ez az átok? Esetleg le lehet venni az átkot?
– Ha eladja a kocsit, az átok hatással lesz az új vevőre is, mert testvére látta ezt a kocsit, a kocsira is haragudott, s önre is. Emellett a kocsi már több szerencsétlenséget hordoz aurájában, ezért hasonló energiákat vont be. Az átok már önön is van, nemcsak a kocsin, s egy újabb autóra könnyen átvihető, vagyis eleve ön már olyan kocsit vásárolna, amin már bizonyos negatív rezgések vannak. Mindenesetre a negatív energiát le kellene venni, még mielőtt ön eladná a kocsit, s mielőtt másikat vásárolna.
– Mi minden kell az átok elhárítására? S ez visszaszáll a testvéremre? Ha igen, ezzel rossz karmát vonzok magamra?
– Egy alapvető dolog van, az pedig az, hogy az energia nem tűnik el, esetleg csak megváltozik. Amikor önről és a kocsiról rítusokkal, védelmekkel, speciális imákkal, tükrökkel levesszük a negatív energiát, az energia részben visszatér a feladójához. Ha ön nem akarja, hogy visszaszálljon rá, akkor önön marad. Az energia megteremtődött, hatnia kell. Ha ki akarja védeni magát és szeretteit, akkor elküldi az energiát. Egy részét az energiáknak feloldjuk kristály, ima, rítus által, a négy elem által, s ez átalakul semleges vagy pozitív energiává, ám egy része visszaszáll a feladójának. Hogy mennyi, az öntől is sokat függ. Ha haraggal, gyűlölettel gondol testvérére, akkor több negatív száll vissza rá. Ám ilyen esetekben sem von önmagára negatív karmát, mert elsősorban annak az energiának a részét kapja vissza a feladó, ami tőle származik. Egészen más lenne a dolog, ha ő nem küldött volna önre negativitást, hanem ön rossz szándékkal, önkényesen ártana neki. Ez már karmikus terheket vonna önre. Tehát, le kell venni a negatív energiát önről is és a kocsiról is. Védelmet is rakunk az autóba. Ám ha ön kényelmetlenül érezné utána is magát benne, ha a múlt szerencsétlenségei jutnának eszébe, ezzel vissza tudná részben hozni a negativitást. Ebben az esetben okvetlenül adja el a kocsit. Az új vevőre nem vonz negatív erőket, mert megtisztítjuk előtte, önt pedig egy másik autó nem fogja a szerencsétlenségekre emlékeztetni, s a védelmet az új autóba helyezze.