2022. december 8., csütörtök

Száműznék az iskolákból a hittant

Az emberi jogi szervezetek az SPC kártékony befolyását hangsúlyozzák

A Szerbiai Helsinki Bizottság, a Szerbiai Antifasiszták Szövetsége és a Polgári-demokratikus Fórum szerint az iskolai hitoktatás összeegyeztethetetlen a szekuláris állam alapelveivel, így felhívásukban a tantárgy az állami alapítású iskolák tantervéből való törlését sürgetik. A szervezetek az alkotmány és a szekuláris állam alapelveinek tiszteletben tartását követelik, hangsúlyozván, ez a feltétele a jogállamiság erősítésének és Szerbia uniós tagságának. Mint rámutatnak, az alkotmány garantálta, hogy a szekularizáció okán egyetlen vallást sem lehet államvallás szintjére emelni.

– A Szerb Pravoszláv Egyház (SPC) rendkívül intoleráns, demokráciaellenes és szélsőségesen kizárólagos, így nem szabad részt vennie a gyermekek nevelésében. A jobb társadalom megteremtése az állam és az egyház, illetve a vallás szigorú elkülönítésével kezdődik. Az elmúlt évtizedekben egyre inkább ellehetetlenítik a szekularizáció alapelveinek érvényesülését, annak ellenére, hogy az alkotmány értelmében Szerbia szekuláris állam. A vallás politikai szintre emelése felekezeti szinten az identitás homogenizálását kényszeríti a társadalomra. Az iskolai hitoktatás, az egyház és az egyházi tisztségviselők politikai tevékenysége, továbbá az állampolitikának az egyház által való befolyásolása, valamint az egyháznak (mindenekelőtt a Szerb Pravoszláv Egyháznak) indokolatlanul és az átláthatóságot mellőzve elkülönített állami támogatások elfogadhatatlanok – áll a szervezetek felhívásában, amelyet tegnap délutánig mintegy 200 közéleti szereplő, egyetemi tanár és szervezetvezető írt alá.

A felhívás folytatásában rámutatnak, hogy az államvezetés, hasonlóan az előzőekhez, lehetővé tette, hogy a Szerb Pravoszláv Egyház (SPC) a XXI. században egyedúrrá váljon, azaz egyedüliként döntsön arról, hogy mi az erkölcs, mi a nemzeti érték vagy mi a szerb identitás. Ennek következtében egyre jobban eltűnnek a polgári társadalom értékei és az alapvető civilizációs alapelvek. Szekularizáció nélkül nincsen polgári társadalom – emelik ki. Mint hozzáteszik, az SPC befolyása folyamatosan erősödik, és amíg nem korlátozzák a társadalmi folyamatokra való ráhatását, mindenekelőtt a „szerb világ” projektuma megvalósításának tekintetében, addig Szerbia nem fejlődhet.