2022. december 8., csütörtök

Egyformán gondolkodnak

Szoros barátság fűzi össze Szenttamást Orosházával és Jánoshalmával

A szenttamási Szent Kereszt felmagasztalása templombúcsúra és a kísérőrendezvényekre az idén is meghívást kapott a két testvérváros, Orosháza és Jánoshalma önkormányzata. A templomudvarban zajló rendezvénysorozat délután 3 órakor kezdődött, az ünnepélyes megnyitóra pedig a rövid kulturális műsor és az ünnepi szentmise után került sor.

− Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a szenttamási önkormányzat és a magam nevében szívből gratulálhatok minden római katolikus hívőnek a templombúcsú alkalmából. Gazdagságunkat mi sem tükrözi jobban, mint a harmonikusan élő, kultúrájukat, hagyományukat, nyelvüket ápoló, szomszédaikkal barátilag megosztó nemzetek nagy száma. Szeretném és üzenem, hogy együtt dolgozva ápoljuk a különbözőségeinket, kultúránkat, hagyományainkat, nyelvünket, ápoljuk az egymás iránti tiszteletet, szebb és jobb jövőt építsünk magunknak és gyermekeinknek, hiszen értékeink azok, amikben különbözünk egymástól. Szeretnék köszönetet mondani a két testvérváros, Jánoshalma és Orosháza városvezetésnek az eddigi együttműködésért és támogatásért, és bízom abban, hogy az előttünk álló időszakban még szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat – mondta üdvözlőbeszédében Milica Zarić, Szenttamás polgármester-helyettese.

A jelenlévőket Zsúnyi Tibor szenttamási a plébános is köszöntötte.

− Rendhagyó módon az idén a templom és a plébániaudvar ad helyet az össznépi ünnepnek. Jó látni, hogy ennyien összejöttünk, tudunk együtt ünnepelni. A találkozás öröme szebbé teszi az ünnepet. Néhány év múlva arra fogunk emlékezni, ami a találkozásokból megmaradt, illetve azokra a képsorokra, amelyek mélyen belénk vésődnek. Használjuk ki az alkalmat és örüljünk annak, hogy a Jóisten ilyen szép búcsúval ajándékozott meg bennünket. Külön öröm számunkra a gyerekek jelenléte, ami emeli az ünnep fényét − mondta megnyitójában a plébános.

Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere a testvérvárosi kapcsolatról szólva lapunknak elmondta, biztos abban, hogy a gyümölcsöző együttműködés tovább folytatódik.

− A Szent Kereszt felmagasztalása búcsúra ezúttal Ruzsinszky Zsolt tanácsadóval érkeztünk. Nagy örömmel és mindig nagy szeretettel fogad bennünket az itteni közösség, s ezért jó itt lenni, hiszen úgy érzi az ember, mintha otthon volna. A fogadtatás és az itteni magyarság hagyományápolása példaértékű, és csak gratulálni tudok hozzá. Ezeken az ünnepnapokon lehetőség van a már működő kapcsolatok mellett újabbak kialakítására is, és bízunk abban, hogy ezekre is sor kerül. Kölcsönösen meghívjuk egymást mind az állami, mind az egyházi ünnepségeinkre. Az itteni polgármesterrel rendkívül jó a kapcsolatunk, folyamatosan jelen van az itteni magyar rendezvényeken, és hozzánk is ellátogat. Segíti az itteni magyarságot, és támogatta az olyan gondolatok, elképzelések megvalósítását mint például a Petőfi-szobor felállítása. Városunk örömmel adományozta ezt a szobrot Szenttamásnak, hiszen így lehetőség adódik, hogy a polgárok ennél a szobornál is tudjanak emlékezni és ünnepségeket tartani. Mindent összegezve úgy érzem, a legfontosabb az, hogy mindig és mindenkor ki tudjuk nyilvánítani barátságunkat, és amikor kell, segítsük egymást. Köszönettel tartozunk a városnak és a városvezetésnek a meghívásért, és hogy újra együtt ünnepelhetünk – mondta Dávid Zoltán.

Szenttamás és Jánoshalma között 26 éve áll fenn a testvérvárosi kapcsolat, amelyet tavaly mindkét város vezetősége hivatalosan is felújított.

Az idei búcsúra Czeller Zoltán, Jánoshalma polgármestere Kovács József alpolgármester kíséretében érkezett. Elmondta, a fő cél továbbra is az, hogy az itteni és az ottani polgárok találkozzanak egymással, és a lehető legtöbb civil szervezetet összekötve részt vegyenek egymás ünnepein. Egyúttal köszöntötte a templombúcsún megjelenteket is.

− A szenttamásiak az idén a Jánoshalmi Napok rendezvényen vettek részt, mi pedig másodszor jöttünk, hiszen nemrégiben járt egy csapatunk az idei Traktorfesztiválon. Egy új eleme is van a mai látogatásnak, ugyanis Jánoshalma először adományoz díjat az egyháznak nyújtott támogatásért, amit az idén a szenttamási Paska Tibor és felesége, Klára kap azért, mert több éve gondját viselik a kálváriának. A családnak további jó egészséget kívánok. Nemrégiben vezetői szinten is találkoztunk a szenttamásiakkal Jánoshalmán, ahol megfogalmaztuk azt, hogy amennyiben lesznek új pályázati kiírások, lehetőségek, akkor amellett, hogy barátkozunk, együtt főzünk, ünnepelünk, táncolunk, találkoznak a két település kézimunkázó egyesületei stb., megpróbálunk közös pályázatokat is benyújtani. Jelenleg még nem látszik, hogy ezek milyen lehetőségeket tartalmaznak, de a cél az, hogy ezekben is egyformán gondolkodjunk. Legyen szó akár épületek felújításáról, közösen megrendezett színvonalas ünnepről, vagy bármi másról, ami megvalósítható. A fő cél természetesen továbbra is az, hogy a szenttamási magyar közösség és a jánoshalmi emberek továbbra is tartsák és ápolják azt a kapcsolatot, amely több mint 20 éve tart − fogalmazott Czeller Zoltán.