2023. március 23., csütörtök

Új tagok, sikeres pályázatok

A magyarcsernyei Ady Endre Művelődési Egyesületben újraindultak a táncpróbák

Az új évad egy művelődési egyesület életében mindig újdonságokat, illetve kihívásokat rejteget. Nincs ez másképp a magyarcsernyei Ady Endre Művelődési Egyesületnél sem, ahol szerdán tagtoborzót tartottak a legkisebbek tánccsoportjába.

Az egyesület lázasan készül az idei évadra, ugyanis egy sikeres pályázattal megnyerték a 2023-ban tartandó Gyöngyösbokréta és Durindó szervezési jogát. Természetesen addig még van sok idő, és az egyesület sikeres pályázatainak köszönhetően az év végéig még sok a tennivaló is, tudtuk meg Hódi Judit elnöknőtől.

– Október első hetén, a gyermekhéten táncházat szervezünk a Petőfi Sándor Általános Iskolában, külön az alsósoknak és külön a felsősöknek, mindkét korosztálynak egy-egy órát. A foglalkozást Cseszák Balázs és Cseszák Anikó vezeti majd a Fokos zenekar kíséretében. Erre a programra a Magyar Nemzeti Tanácsnál sikeresen pályáztunk. A napokban elkezdjük a színpad felújítását is. Felszedjük a padlót, helyére balettszőnyeget terítünk. Kicseréljük a függönyöket, a reflektorokat és újrameszeljük ezt a részt. A rekonstrukciókat október első hetén tervezzük elvégezni. Az új színpadot szeretnénk egy nagyszabású átadóval felavatni, ez szintén október folyamán esedékes, de a pontos dátumról még egyeztetnünk kell a szabadkai Talentummal. A színpad felújítására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél A nemzeti újrakezdés program nevű kiírásban pályáztunk sikeresen, és 5.000.000 forintot, tehát a teljes összeget megnyertük, a felavatóestre szintén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél adtunk át sikeres pályázatot. November folyamán harmadszor szervezzük meg a Nótaestet, amelyet a tartományi művelődési titkárság támogat. Szeretnénk az egyesület gyermekeit elvinni Zentára egy gyermekelőadásra és természetesen a karácsonyi műsorral is készülünk, ahol az egyesület minden tagja fellép – mesélte Hódi Judit.

Az elnöknőtől megtudtuk azt is, hogy jelenleg három csoportban folyik néptáncoktatás, a próbák pedig hetente zajlanak Lengyel Anna vezetésével, aki Óbecséről jár Magyarcsernyére.

– Mindhárom csoportot Lengyel Anna tanítja táncolni, a Cseszák házaspár a felnőtt csoport koreográfiájáért felelős. A próbák a két kisebb csoport részére szerdánként zajlanak, de a felnőtt csoport, amelyik jobbára középiskolásokból és egyetemistákból áll, hétvégenként tud csak próbálni, amennyiben mindenki itthon van. Ebben a csoportban 14-en táncolnak, ők a korábbi években is táncoltak itt, úgymond újra aktivizáltuk őket, de várták is már, hogy hívjuk őket, ugyanis nagyon szeretnének a Gyöngyösbokrétán fellépni. De annak is örülök, hogy a toborzásunkra felfigyeltek a szülők, és néhány új gyerekkel elkezdődhet a munka a legkisebb csoportban is – avatott be az elnöknő, majd hozzátette, hogy a Durindó miatt az asszonykórusba is próbálnak toborozni új tagokat.

Ami a tánccsoportokat illeti, a Pitypang csoport a legnépesebb, leglendületesebb, több mint huszonöt alsós táncol itt minden héten. Kevesebben indultak, tudtuk meg Lengyel Anna koreográfustól, de aztán egymást rábeszélték, hogy jöjjenek el, próbálják ki.

– Én itt néptáncot és népi játékokat tanítok. A legkisebbeknél az alapvető mozgásformák kialakítását is segítjük, tehát onnan kezdjük, hogy mi a lépés, hogyan lépünk, hogy ugrunk, hogy váltunk lábat. Emellett ritmusfejlesztést is próbálok becsempészni a próbákba. Ezek nélkülözhetetlenek a táncban, ugyanis később a gyermekek így tudnak tánclépéseket, motívumokat elsajátítani, hogyha tudják az alapokat és tudják a testüket koordinálni. Fontos a megfelelő testtartás kialakítása és a finommotorika fejlesztése is, mindezt játékokon keresztül igyekszem megtanítani nekik. De az is előfordul, hogy csak népi játékokat játszunk, körjátékokat, párválasztókat, hogy szokják egymás társaságát, hogy ne féljenek odamenni egymáshoz, megfogni egymás kezét, hogy a későbbiekben ne legyen gond a párban táncoláskor sem. A Pitypang csoport már táncokat tanul, de itt is úgy kezdünk neki, hogy lépéseket készítünk elő, tehát ők is ugranak, lépésalapokat tanulnak, ami után egyszerűbben megtanulhatnak egy-egy cifrázót vagy lengetőt. Most még somogyi táncokat tanulnak, de a karácsonyi műsorig még ez változhat. A felnőtt csapat már a jövő évi Gyöngyösbokrétára készül, ők is lendületesek, és bodrogközi táncokat tanulnak – mesélte Lengyel Anna.