2022. december 6., kedd

A Jóisten felemel

Templombúcsú Szenttamáson

A szenttamási római katolikus templomot a Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel, a templombúcsú szeptember 14-én volt. Az idei búcsú kissé eltért a hagyományostól, hiszen a kálvárián egy nappal korábban tartották meg a keresztúti ájtatosságot, a búcsú napján pedig délelőtt és délután is volt szentmise. A búcsú kulturális részére a délutáni és az esti órákban a templomudvarban került sor.

A délelőtti szentmise 10 órakor vette kezetét. Az ünnepségre ezúttal is érkeztek vidéki atyák. A szentmisén, amelyet Balažević Dušan újmisés celebrált, az evangéliumot Szarvas Péter aranymisés plébános olvasta fel, szentbeszédet pedig Juhász György kúlai aranymisés atya mondott. Rajtuk kívül jelen volt még Brasnyó Ferenc kishegyesi, Szabadi Károly verbászi, Gutasi Ákos horgosi, Horváth László bácsföldvári, Kurin István szilágyi és bácskertesi, Bende Zsolt veprődi és cservenkai, dr. Szöllősi Tibor temerini plébános, Magó László, az óbecsei Szent Margit templom plébánosa, Sáfrány Dávid temerini káplán, továbbá Dobai István nyugalmazott, Jovan Kezan pravoszláv és Zsúnyi Tibor szenttamási plébános.

A szentbeszédben Juhász György atya úgy fogalmazott, a kereszt az Úr Jézus irántunk való szeretetének eszköze. A legértékesebb az, hogy el kellett viselnie az ezzel járó szenvedést és halált, ő felvállalta, és ilyen módon – ahogy a szentírás is írta – engedelmes volt a mennyei atyának.

− Ez az engedelmesség az, ami igazán érték. Áldozatot is vállalt és az engedelmesség mellett döntött. Az ősszülők nem engedelmeskednek Istennek, megszegik Isten parancsát, Jézus pedig mindannyiunknak a nevében, értünk, az üdvösségünkért engedelmeskedik, mégpedig mindhalálig. Ez egy nagyon fontos része hitünknek, életünknek. A kereszt, ami itt és minden templomban van, emlékeztet bennünket erre az irántunk való szeretetre, és erre az engedelmességre. Mintegy példát adott Jézus, hogy ahogyan ő viselkedett és tett, úgy cselekedjünk mi is, tehát tudjunk, akarjunk engedelmeskedni Istennek. Számunkra persze mindez nem könnyű, sok segítségre van szükségünk, néha talán el is esünk, de a Jóisten, mint egy jóságos atya felemel újra bennünket – mondta a kúlai plébános.

Az ünnepi ceremónián az önkormányzat és az iskola képviselőin kívül a helyi és a verbászi kézimunkázók, a szenttamási civil szervezetek képviselői vettek részt.