2022. december 6., kedd

Öröm és szomorúság

A szentkúti búcsú miséjén a megyés püspökről is megemlékeztek

A Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely rendezvénysorozatának keretében az idén is megtartották a szentkúti búcsút. Vasárnap már a kora reggeli órákban tömegesen érkeztek a hívők. Az ünnepi szentmisét msgr. Fazekas Ferenc, a szabadkai Szent György-templom plébánosa, volt általános helynök vezette. Ez a szentmise viszont más volt, mint az előzőek, öröm és szomorúság keveredett benne, hiszen pénteken elhunyt msgr. Slavko Večerin szabadkai megyés püspök:

– Jó baráti kapcsolat fűzött hozzá, az egyetemi éveinkben is közel álltunk egymáshoz, és később is paptestvérekként a zombori szolgálatunkban, mint segédlelkészek. Szerény, alázatos papot, embert, barátot ismertem meg benne, aki szerényen és serényen dolgozott – tudtuk meg Fazekas Ferenctől, aki a hívekhez szólva a szerénységet és az alázatosságot hangsúlyozta.

– Nagyon jó példa az alázatosságra a mi égi édesanyánk, Mária, akinek tiszteletére összejöttünk. Az Úr tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Őáltala nagy dolgot vitt végbe. A Jóisten ugyanis csak azokkal tud nagyszerű dolgokat cselekedni, akik nyitottak iránta, és alázatosak. A kevés szívű ember nem tudja elfogadni a Jóistent. Nem jut el hozzá a Jóisten üzenete, szeretete, hiszen önteltségében elzárkózik mindentől. Mária megnyitotta a szívét. Az alázatos ember bölcs ember. Az alázatosság nem azonos a meghunyászkodással, hanem erőt jelent. Nyitottságot és készséget képez bennünk, hogy napról napra megismerjük a Jóisten igazságát – emelte ki Fazekas Ferenc, akit a szentkúti búcsúról is kérdeztünk.

– Ez egyházmegyénkben nagyon fontos kegyhely, ahol sok hívő jön össze. A híveknek fontos együtt lenni, együtt imádkozni és a Jóistenhez fohászkodni, kérve azt, hogy áldja meg családjukat, és segítse meg őket a gondjaikban, bajaikban. Amikor együtt vagyunk, jobban érezzük a Jóisten jelenlétét, Mária pártfogását, ezért is fontosak a kegyhelyi találkozóink. A híveknek lendületet, feltöltődést adnak a mindennapi élethez. A hit erősít bennünket, hiszen nagy megpróbáltatásoknak vagyunk kitéve – mondta Fazekas Ferenc.

Szentkúti szentmise (Lukács Melinda felvétele)
Szentkúti szentmise (Lukács Melinda felvétele)

A misén jelent volt mások mellett Pásztor István, a VMSZ elnöke, Balog György, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, valamint Hajnal Jenő, az MNT elnöke:

– Ez a kegyhely a doroszlói szentkúti megemlékezés után a másik legfontosabb kegyhelyünk, ahova az emberek mindig örömmel és tele szívvel jönnek, és ahonnan még több hittel, teli szívvel távoznak. A mai alkalom sajnos a szívünkbe a gyászt is elhozta, hiszen elhunyt a püspök atyánk. Amikor ilyen módon a halállal találkozunk, és a fogyó népünkre gondolunk, mi másért imádkozhatnánk, mint azért, hogy minél több gyerek szülessen, minél több család vállaljon gyermeket, hogy ezt a tájat újra benépesítsük és újra magyarnak érezzük. Az élet értelmét akkor tudjuk igazán megélni, ha hiszünk. A római katolikus, egyáltalán a keresztény hit arról győz meg bennünket, hogy van feltámadás. Ez megnyugvást és boldogságot ad. Az embernek úgy kell keresnie az örömét, boldogulását, valamint más emberben, a közösségben a megerősítést, hogy minden pillanatban legyen tudatában annak, hogy a földi élet véget érhet. Ebbe senki sem tud egykönnyen belenyugodni, ebben a hit, a közösség tud vigaszt és erőt nyújtani, a gyászban pedig támaszt adni – hallottuk Hajnal Jenőtől.

Msgr. Slavko Večerin temetése szeptember 1-jén lesz.